Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Tài Sản Đất Đai , Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà - Đất Đã Giao Cấp Cho Công Dân Đại Trà Toàn Dân Năm 2012 ; Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Đã Báo Cáo , Đã Cam Kết...Đã Nhận Các Gói Tiền Lớn Kích Thích Phát Triển Kinh Tế Năm 2012 . Sử Dụng Sai Mục Đích , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Xã Hội , Lưu Trữ Tài Liệu Sai Trái Trong Nội Bộ Các Cơ Quan...( Từ A-001 Đến A-007 )

Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


 + Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .


+ Blog Truongsinh1979.kasa

+ Trananhnguyet020758784 - 3 

+ Blog Trananhnguyet020758784

+ MinhLuuVan7 - 4 Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts


+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi


+ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5932998084351075265

+ Hơn 500 Tài Liệu Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Miễn Phí 100 % . Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums

+ Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/dinh-duong-va-suc-khoe.html

+ Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/tinh-yeu-hon-nhan-gia-inh.html

+ Lược Sử Luuvanminh1979 :  Kỹ Thuật Học Siêu Tốc - CoLin Rose
http://luuvanminh1978.blogspot.com/


+ Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761

+ Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921

+ Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961

Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày....08....../ ...12....../  2015 .


+ ĐƠN KIẾN NGHỊ - LẦN THỨ 7

Đồng Kính Gởi  :


- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng .
- Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
- Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Viện Kiểm Soát Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh.
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Tổng Cục Quản Lý Đất Đai .


Về Việc  :

Tôi Kiến Nghị  Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Nêu Trên ,  Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền , Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Và Cơ Quan Viện Kiểm Soát Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng :  

Thứ Nhất  :  Can Thiệp Khởi Tố Tội Danh Bà Trần Thị Liên , Khởi Tố Những Đại Diện Gia Tộc Giả Trá Không Có Hội Đủ Đầy Đủ Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Và Khởi Tố Tội Danh Tên Võ Văn Cường – Châu Thị Lâu  ( Hàng Xóm Giáp Ranh – Có Dấu Hiệu Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà Đất Với Bà Trần Thị Liên ) , Đã Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Giá Trị Lớn Của Tôi Từ Năm 2008 Đến Ngày Nay Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi , Và Những Người Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà - Đất Của Bà Trần Thị Liên , Tiếp Tục Làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan , Thẩm Định Toàn Bộ Thành Viên Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Để Giao Trả Lại Toàn Bộ Tài Sản Của Gia Tộc ông Trần Văn Của Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng , Trong Tổng Số Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất Và Các Tài Sản Khác Nói Chung ,  7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tôi Đã Khiếu Nại Tố Cáo Liên Tục Hơn 18 Năm Nay , Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập - Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi .  Tiếp Tục Thực Hiện Làm Rõ Những Vấn Đề Đối Với Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Và Đề Nghị Ngày 11 / 05 / 2015 Đã Nêu...Vì Lưu Trữ Trong Nội Bộ Giả Trá Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con...Trong Khi Trên Thực Tế Có 07 Người Con Và Còn Sống 04 Người Con Còn Lại Sau Năm 1980...Và Buột Bà Trần Thị Liên Phải Bồi Thường Cho Tôi Toàn Bộ Những Thiệt Hại Vật Chất Cũng Như Tinh Thần Qua 06 Cái Quyết Định Đình Chỉ Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đối Với Bà Trần Thị Liên Không Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng...Hơn 18 Năm Nay Tôi Liên Tục Khiếu Nại Tố Cáo Đến Các Cấp...

Thứ Hai  :  Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch 07 Đơn Thư Kiến Nghị Tố Cáo Của Tô Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Truong Ương , Cũng Như Tổ Chức Giải Quyết Văn Bản Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 456 / TCQLĐĐ-VP Ngày 02 / 04 / 2015 Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào...

Thứ Ba  :   Can Thiệp Yêu Cầu Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Phải Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Và Ban Hành Quyết Định Một Cách Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch Giải Quyết Tất Cả Các Đơn Thư Khiếu Của Tôi Đã Gởi  :  Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Mọi Vấn Đề Liên Quan Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Về Các Vấn Đề Sự Lưu Trữ Của Thuế Nhà ở 126.5 m2 , Thuế Đất Xây Dựng Các Công Trình Phụ 2885.5 m2 , Thuế Đất Phi Nông Nghiệp 3012.8 m2 Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay Thực Chất Đang Lưu Trữ Như Thế Nào , Các Chứng Từ Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Ra Sao , Cũng Như Giải Quyết Các Đơn Xin Trích lục Các Tài Liệu Chứng Từ Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay .Tôi Tên Là Trần Ánh Nguyệt , Sinh Năm 1945 , CMND : 020758784 Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại Công An Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Và Ông Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 Cấp Ngày 18 / 12 / 2007 Tại Công An Quận Bình Thạnh , Thành Phố Hồ Chí Minh .
Hiện Thường Trú Tại 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

+Xem Chi Tiết Toàn Bộ Các Cơ Sở Chứng Từ Hành Chánh Và Các Căn Cứ Đã Có Phát Sinh Trên Thực Tế , Tìm Kiếm Google  :   Nguyenkasa   Hoặc   Luuvanminh1979  Xem Chi Tiết Tại Các Trang Blog - Các Trang Web Của Tôi Đã Đăng Tải .Trân Trọng Trình Bày :


2014 11 20  -  Người Có Công Dìn Giữ Quê Hương Đất Nước Vào Thời Kỳ  Đại Nam Năm 1815 -  Thời Kỳ  An Nam -  Và Thời Kỳ  Việt Nam .  ( Tổng Cộng Ông Trần Văn Của Có Hơn 240.000 m2 Nhà – Đất Và Các Tài Sản Khác...Qua Các Chứng Từ )
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034693469534912769

Tại Ngôi Mộ Của Ông Trần Văn Hợp (Hiệp) 1815 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034671285608915121
VID_28062014_0000035 Người dịch thuật tại mộ ông Trần Văn Hơp ( Hiệp )
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034669571015038849

A-001  +  Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Tài Sản Đất Đai , Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà - Đất  Đã Giao Cấp Cho Công Dân Đại Trà Toàn Dân Năm 2012  ;  Vô Hiệu Hóa Các Chứng Từ Đã Báo Cáo , Đã Cam Kết...Đã Nhận Các Gói Tiền Lớn Kích Thích Phát Triển Kinh Tế Năm 2012 . Sử Dụng Sai Mục Đích , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Xã Hội , Lưu Trữ Tài Liệu Sai Trái Trong Nội Bộ Các Cơ Quan...( Từ  A-001 Đến A-007 ) 

+ Nguyên Nhân Chính Do Cơ Chế Đặt Thù Chỉnh Trang Quy Hoạch Mới Lại Đô Thị Trên Cả Nước . Các Ông Lớn Xí Chỗ Trước Nhưng Lại Không Muốn Bỏ Ra Một Đồng Xu Nào...Tạo Các Chứng Từ Mối Liên Hệ Liên Quan Đều Trực Thuộc Dòng Tộc Của Các Ông Lớn Đứng Tên Trên Các Chứng Từ . Khi Chỉnh Trang Đô Thị Xong Thì Các Ông Lớn Có Nhiều Chỗ , Nhiều Địa Bàn Để Quản Lý...Còn Dân Sông Ở Đâu , Chết Ở Đâu Hay Kệ Mẹ Nó...Từ 2015 04 02 - Đến 2015 11 26 : Bởi Vì Cấp Trung Ương Không Có Hành Vi Tiếp Nhận Xử Lý , Không Can Thiệp , Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Bao Che Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân , Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch...


Chứng Từ Hành Chánh Của Gia Tộc Thì Nó Nằm Ở Ủy Ban Nhân Dân...Như Vậy Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh Lấy Cơ Sở Thu Thập Hợp Pháp Ở Đâu ???  Và Nguyên Nhân Nào Đi Thu Thập Để Có Chứng Từ Căn Cứ , Do Chỉ Đạo Của Ai  ???  - Để Xác Định , Cơ Sở Lưu Trữ Của Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh  :  Ông Trần Văn Của Và Bà Huỳnh Thị Ngoan Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con...Để Hưởng Đứng Tên Quyền Thừa Kế... Trong Khi 04 Người Con Còn Lại , Lại Không Hay Biết Gì Hết . Và Họ Vẫn Tiếp Tục Đóng Thuế Đất Đai , Đương Thời Bà Trần Thị Mỹ , Ông Trần Văn Chiêu Vẫn Liên Tục Có Rất Nhiều Chứng Từ Khiếu Nại Về Các Mãnh Đất Cho Thuê Cho Mướn Của Ông Trần Văn Của , Vẫn Đóng Thuế , Vẫn Công Nhận Là Con Là Thành Viên , Cơ Quan Thuế Vẫn Tiếp Nhận Thu Thuế Như Không Có Chuyện Gì Xảy Ra Hết ....Quyết Định Giao Trả Lại 2800 m2 Đất Cho Ông Chiêu ( Con Của Ông Trần Văn Của ) Năm 1995 Từ Việc Đã Giao Sai Trái Pháp Luật Cho Tổ Trưởng Tổ 13 - Bà Trần Thị Liên  Khu Phố Long Hòa Chỉ Là Cháu Nội Dâu - Không Có Hôn Thú Trước Pháp Luật Như Quyết Định Số 117 / QĐ.UB.ĐC Là Quyết Định Điều Chỉnh Ngày 03 / 10 / 1995 Là Một Chứng Cứ Che Dấu Các Người Con Của Gia Tộc Để Tạo Lập Các Chứng Từ Giả Trá Lưu Trữ Sai Trái Khác Tại Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương...

Xem Ra Cục Thuế Tp.Hồ Chí Minh Là Trung Tâm Đầu Não Của Mọi Chuyện...Trong Việc Tạo Lập Sáng Lập Những Chứng Từ Xảo Trá Lưu Trữ Sai Trái Dấu Kín Trong Nội Bộ Và Liên Kết Với Các Cơ Quan Khác Tạo Bộ Hồ Sơ Đầy Đủ Ngầm Để Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Như Ngày Nay...

A-002  +  Năm 2009 , Với Việc Khủng Hoảng Kinh Tế Toàn Cầu Trên Thế Giới , Các Tổ Chức Thế Giới , Các Quốc Gia Thống Nhất , Đã Có Rất Nhiều Cuộc Họp Để Giải Quyết , Các Biện Pháp Đảm Bảo...Theo Đó Các Gói Tiền Lớn Trợ Cấp Kích Thích Phát Triển Kinh Tế Sẽ Được Dùng Vào Đúng Mục Đích Phát Triển Ổn Định , Tránh Suy Thoái Kinh Tế Toàn Cầu Đang Diễn Ra...

A-003  +  Theo Đó Mỗi Quốc Gia Phải Có Hành Động Cụ Thể , Kiến Tạo Những Cơ Sở Nền Tảng Cơ Bản Chắc Chắn , Đảm Bảo Cho Sự Phát Triển Bền Vững Trong Giai Đoạn Đang Suy Thoái Kinh Tế Trên Thế Giới... Thì Mỗi Quốc Gia Mới Có Thể Nhận Được Các Gói Tiền Lớn Trợ Cấp Kích Thích Phát Triển Của Các Tổ Chức Thế Giới...

A-004  +  Và Quốc Gia Việt Nam Đã Cởi Mở Trên Toàn Thế Giới Thấy Được Hành Động Của Việt Nam Đã Làm Là :  Giao Cấp Chủ Quyền Nhà - Đất , Đại Trà Toàn Dân Năm 2012 . Và Đã Có Rất Nhiều Cuộc Họp Lớn Được Tổ Chức Để Chứng Minh , Bàn Cách Giải Quyết Cụ Thể , Đảm Bảo Hỗ Trợ Tốt Và Ưu Tiên Trước Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Được Phát Triển Ổn Định Bền Vững , Tháo Gở Các Vướng Mắc , Và Các Ngân Hàng Trực Thuộc Nhà Nước Cũng Cam Kết Giải Ngân , Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Các Doanh Nghiệp...

A-005  +  Nhưng Trên Thực Tế Những Vấn Đề Nỗi Trội Nhất Lại Xảy Ra Trong 03 Năm - 2012 , 2013 , 2014 , Và  2015  :
1/.  Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Khó Tiếp Cận Được Tiền Vay Từ Các Ngân Hàng...Còn Người Dân Muốn Rút Tiền Của Mình Rất Khó , Không Cho Công Dân Rút Tiền...
2/.  Ở Nhiều Nơi Xảy Ra Lượng Lớn Công Nhân Đình Công Tập Thể - Bị Ngộ Độc Thực Phẩm Nhiều...
3/.  Một Lượng Đột Biến Rất Lớn Khám Bệnh - Xét Nghiệm - Điều Trị Người Lớn Và Bệnh Nhi , Điều Trị Mãi Mà Không Tìm Ra Được Nguyên Nhân Ngưng Thuốc Thì Bị Lại !!! Có Rất Nhiều Bệnh Viện Mới , Tiệm Thuốc Mới Thi Đua Mọc Như Nấm...
4/.  Nạn Kẹt Xe Liên Tục Diện Rộng Suốt Nhiều Năm , Nhiều Tháng , Hàng Hóa Không Thông Đạt . Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Làm Gì Có Phát Triển Ổn Định ? Công Nhân Và Người Dân Không Dám Tiêu Xài Mua Sắm , Không Được Hưởng Lương Tết Tháng 13 , Không Có Quà Tết - Có Khi Cho Đồ Quá Đát Nát Ngần Ở Bên Trong Hộp Bánh , Và Cũng Không Có Tiền Lương Tháng Trả Ạch Đụi Không Đúng Thời Hạn , Rất Nhiều Danh Sách Công Nhân Mới Tiếp Nhận Làm Được Mấy Tháng Thì Thay Đổi Công Nhân Mới Khác Để Lường Công Sức...Chủ Yếu Nắm Nhiều Danh Sách Công Nhân Để Trình Báo Lên Trên Công Ty Làm Ăn Phát Đạt Ổn Định...
5/.  Nhìn Chung Có Một Sự Phát Triển , Một Khối Lượng Rất Khổng Lồ Tiền - Miễn Phí Của Công Dân Đã Bỏ Ra Đủ Để Chính Phủ Báo Cáo - Phúc Đáp Các Gói Tiền Lớn Kích Thích Phát Triển Kinh Tế Đã Có Hiệu Quả...
6/.  Song Song Với Các Bệnh Viện Mới Mọc Như Nấm...Thì Các Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhà Cửa Cũng Mọc Lên Vô Số Các Tụ Điểm...Người Dân Thì Khó Rút Tiền Của Chính Mình Trong Khi Các Ngân Hàng Lại Giải Ngân Hỗ Trợ Rất Tốt Cho Những Tay Đầu Nậu Đứng Ra Xây Dựng Nhà Cửa Kiên Cố Trái Phép Sai Trái Pháp Luật , Chiếm Dụng Đất Đai Của Người Khác Xây Dựng Kiên Cố , Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Thì Bao Che Như Tên Võ Văn Cường Giáp Ranh Với Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi :  Năm 2011 Xây Dựng Kiên Cố Sai Trái 10 Căn Nhà , Đến Năm 2012 Là 20 Căn Nhà Xây Trái Phép , Đến Năm 2013 Gần 50 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép , Chưa Kể Có Vô Số Những Căn Nhà Địa Chỉ Tàng Hình ( Có Hồ Sơ Địa Chỉ Số Nhà , Có Bản Vẽ Căn Nhà , Có Hồ Sơ Của CTY- Nước , Có Hồ Sơ Của CTY- Điện Lực Nhưng Thực Tế Là Đất Của Người Khác , Đất Trồng Cây Của Người Khác Không Có Cái Gì Hết - Không Đồng Hồ Điện - Không Có Đồng Hồ Nước )...Ngăn Cản Mọi Hình Thức Đối Với Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Đưa Vụ Việc Ra Trước Pháp Luật  ; Các Bản Vẽ Thiết Kế Được Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Tại Các Công Ty Cấp Nước , Công Ty Điện Lực , Và Lưu Trữ Sai Trái Tại Địa Chính Phường...Để Có Cơ Sở Áp Chế Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Người Khác , Của Công Dân...

A-006  +  Và Chính Sách Đóng Thuế Phụ Thu Thêm - Đóng Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Được Ra Đời Từ Đây Năm 2012 , Để Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ  ;  Hoặc Có Thể Gọi Là Các Hộ Gia Đình Cá Nhân Có Kinh Doanh Mua Bán Nhỏ Lẻ , Sử Dụng Đất Đai Và Nhà Của Mình Để Kinh Doanh Mua Bán Trưng Bày Tạp Phẩm , Vì Thế Các Chủ Kinh Doanh Nhỏ Lẻ Này Phải Đóng Thêm Một Loại Thuế Mới Ra Đời Nữa Là Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Là Điều Hợp Lý... Nhưng Có Một Điều Nếu Chỉ Áp Dụng Như Thế Thì Chính Phủ Sẽ Không Đủ Cơ Sở Chứng Từ Để Báo Cáo , Để Cam Kết . Nghĩa Là Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Khi Không Thể Sản Sinh Thêm Được Nữa , Chỉ Ở Mức Rất Giới Hạn...Và Thành Ngữ  '' Đại Trà Toàn Dân Năm 2012 Ai Cũng Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại '' , Kê Khai Thuế Nhà Và Đất Của Chính Mình Thành Thuế Đất Phi Nông Nghiệp , Chỉ Yêu Cầu Dân Làm Theo Tờ Mẫu Chung Được Dán Ngay Trước Cửa Phòng Thuế Của Phường...

Và Không Có Công Khai Cho Công Dân Quyền Được Biết Đầy Đủ Chi Tiết , Bộ Sách Của Chính Phủ Đã Ban Hành Theo Điều Luật , Để Cục Thuế Có Cơ Sở Thực Thi Và Áp Dụng , Gồm Các Chương , Các Điều Khoản , Các Điểm Cụ Thể Của Chính Phủ Đã Có Quy Định Áp Dụng Đối Với Vấn Đề Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Là Thuế Gì ?  Được Áp Dụng Cho Những Thành Phần Có Điều Kiện Như Thế Nào ? Vì Sao Theo Lời Của Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Nói Không Có Điều Khoản Hủy Bỏ - Bãi Bỏ Cái Cũ ( Thuế Nhà Riêng Và Thuế Đất Thì Riêng ) Để Thay Đổi Cái Mới ( Chỉ Áp Dụng Sử Dụng Một Tờ Khai Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Cho Cả 02 Loại Thuế Đất Nhà Và Đất Xây Dựng - Các Công Trình Phụ )  ??? Như Vậy Thuế Đất Phi Nông nghiệp Là Một Loại Thuế Riêng Biệt  , Hay Là Loại Thuế Được Chuyển Đổi Từ Cái Cũ Của Thuế Nhà Ở Và Thuế Đất Xây Dựng - Các Công Trình Phụ ???  - Bởi Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Chỉ Phát Cho Công Dân Duy Nhất Có Một Tờ Thông Báo Đóng Thuế Phi Nông Nghiệp  :  '' Thay Cho Tất Cả '' Mà Lại Không Có Điều Khoản Bãi Bỏ - Bác Bỏ Cái Cũ Để Thay Đổi Cái Mới !!! ... 

Và Sáng Lập Ra Những Cái  '' Cho Tất Cả ''
 Trở Thành Đất Nông nghiệp Để Mở Đường Khai Sinh Ra Những Quyết Định Thu Hồi Nhà - Đất Sử Dụng Không Đúng Mục Đích Kê Khai , Dấu Kín Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Như Thế Này... ; Người Có Điều Kiện Kinh Doanh Thì Bắt Đóng Thuế Bao Nhiêu Đó Và Người Không Có - Chưa Đủ Điều Kiện Để kinh Doanh ( Không Có Kinh Doanh ) Thì Cũng Bắt Đóng Thuế Cùng Một Hình Thức Với Người Có Đầy Đủ Điều Kiện Có Kinh Doanh , Có Lợi Nhuận...Thì Đây Là Điều Bất Hợp Lý...

A-007  +  Căn Cứ Vào Buổi Giải Quyết Của Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Nêu Trên ....Biên Bản Làm Việc Thì Một Đường , Buổi Tổ Chức Giải Quyết Thì Một Đường...Nhưng Khi Ban Hành Văn Bản Thì Lại Một Nẻo , Không Đúng Với Các Nội Dung Đã Làm Việc Trên Biên Bản Làm Việc... :

A/. Các Chương , Các Điều Khoản , Các Điểm Không Công Khai - Không Minh Bạch , Không Cho Biết Cụ Thể Các Quy Định Của Chính Phủ Áp Dụng Và Thực Thi Đối Với Thuế Đất Phi Nông Nghiệp , Che Dấu Các Điều Khoản Cụ Thể ,  Không Công Khai Chỉ Nói Bằng Miệng... Bởi Vì Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Có Thể Chỉ Áp Dụng Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ , Những Hộ Gia Đình Cá Nhân Có Kinh Doanh Mua Bán Trưng Bày Sản Phẩm , Sản Xuất . Và Không Có Áp Dụng Đối Với Nhà Ở - Đất Xây Dựng Các Công Trình Phụ Của Công Dân Không Có Kinh Doanh  . Do Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Chấu Đầu Bắt Ép Buột Tôi Phải Kê Khai 200 m2 Đất Phi Nông Nghiệp Nào Đó Và lờ Đi Hơn 2800 m2 Còn Lại Đã Đi Về Đâu , Trong Tổng Số 3012.8 m2 Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 Liên Tục Cho Tới Ngày Nay  ???

B/. Vì Sao Những Sự Tổ Chức Giải Quyết Nhưng Lại Không Ban Hành Bằng Quyết Định ???  - Bởi Vì Nếu Ban Hành Quyết Định Là Việc Nhất Quán Đã Giải Quyết Không Thay Đổi Là Sự Thừa Nhận Các Tố Chất Sự Việc Của Tôi Là Đúng Thì 07 Căn Nhà Tàng Hình Được Vẽ Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Có 07 Địa Chỉ Cụ Thể Rõ Ràng...Sẽ Không Được Sự Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Mà Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Bao Che Tạo Lập - Sáng Lập Nhiều Bộ Hồ Sơ Các Địa Chỉ , Những Căn Nhà Giả Trá Không Có Trên Thực Tế .

C/. Trước Thì Nói Cho Tất Cả Các Tài Liệu Công Khai , Không Dấu Giếm Gì Hết...Nhưng Sau Thì Công Dân Tôi Không Có Được Quyền Có Bất Cứ Chứng Từ Nào Hết Về Trích Lục Toàn Bộ Các Chứng Từ Hóa Đơn Đã Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Mục Đích Thực Chất Xem Sự Lưu Trữ Hiện Tại Trên Thực Tế Nó Như Thế Nào Trong Nội Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9....Cũng Giống Như Việc Nếu Ban Hành Quyết Định Một Cách Cụ Thể Rõ Ràng  , Và So Với Nếu Công Khai Sự Lưu Trữ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...Thì Tất Nhiên 07 Căn Nhà Giả Trá Không Có Trên Thực Tế Mà Lại Có Trên Bản Vẽ Ở Các Cơ Quan Lưu Trữ Sai Trái Sẽ không Có Cơ Sở Được Hợp Pháp Trước Pháp Luật . 

D/. Và Cũng Như Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Đã Trả Lời Rõ Ràng  : Không Có Các Điều khoản , Không Có Quy Định Về Việc Bãi Bỏ - Hủy Bỏ Cơ Chế Cũ - Tờ Đóng Thuế Nhà Ở Thì Riêng , Tờ Đóng Thuế Đất Xây Dựng Các công Trình Phụ Thì Riêng...Để Thay Thế Vào Cơ Chế 
Chung Mới - Là Chỉ Có Duy Nhất Một Tờ Đóng Thuế Đất Phi Nông Nghiệp . Không Có Sự Hủy Bỏ - Bãi Bỏ Cái Cũ Thì Nó Vẫn Còn Tồn Tại...Như Vậy , Ngoài Tờ Đóng Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Thì Phải Còn Có 02 Tờ Đóng Thuế Nhà Ở 126.5 m2 Và Đất Xây Dựng 2885.5 m2 Các Công Trình Phụ Của Tôi Đã Đi Về Đâu  ???  Vì Sao Kể Từ Năm 2012 Đến Nay Năm 2015 Không Phát Hành Tiếp Cho Tôi Khi Không Có Cơ Chế Bãi Bỏ - Hủy Bỏ Và Thay Mới Của Chính Phủ...Và Các Chứng Từ Còn Lại Này Dùng Vào Mục Đích gì ??? Tại Sao Lại Có 07 Căn Nhà Không Có Tồn Tại Lại Ở Trên Bản Vẽ Sai Trái , Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Đã Đóng Thuế Hợp Pháp  Từ Năm 1997 Cho Đến Nay Năm 2015  Và Tại Sao Lại Có Những Sự việc Phá Hoại - Hủy Hoại Các Tài Sản Của Tôi Liên Tục Đang Diễn Ra  ??? 

E/. Cũng Như Việc Có 05 Tờ Thông Báo Đóng Thuế Đã Phát Hành Từ Năm 2012 , 2013 , 2014 , Và 2015...Thì Chỉ Duy Nhất Tại Thời Điểm Chính Phủ Báo Cáo Thì Có 01 Chứng Từ Được Đóng Khung Biểu Mẫu Áp Dụng Hợp Pháp - Là Chứng Từ Trực Thuộc Của Chính Phủ Đã Quy Định Như Của Năm 2012 Và Năm 2013 Đã Thể Hiện...Và Sau Thời Điểm Này Được Thay Bằng Các Chứng Từ Phát Hành Giả Trá - Không Có Khuôn Mẫu Biểu Mẫu Áp Dụng Hợp Pháp , Dùng Chứng Từ Là Không Trực Thuộc Của Chính Phủ Đã Có Quy Định...Đây Là Lý Do Kho Bạc Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản , Không Cho Công Dân Nộp Thuế Tại Nơi Đây , Không Cho Được Có Các Chứng Từ Hợp Pháp Để Đối Chiếu , Luôn Luôn Xua Đuổi - Chửi Dân...Để Nộp Thuế Ở Nơi Khác .

F/. Như Vậy , Những Sự Việc Của Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Làm là Cố Tạo Ra Nhiều Chứng Từ Giả Trá Sai Trái...Dẫn Đến Những Sự Việc Có Kê Khai Nhưng Không Có Sự Sử Dụng Đúng Mục Đích , Và Ban Hành Che Dấu Các Văn Bản Kiến Nghị Các Cơ Quan Khác Cũng Có Ban Hành Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín - Không Công Khai Các Quyết Định Thu Hồi Đất Nhà Ở , Đất Xây Dựng Các Công Trình Phụ , Đất Vườn Thổ Cư... Không Sử Dụng Đúng Mục Đích Giả trá Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Giả Trá ...Và Được Thay Thế Bằng Những Địa Chỉ Những Căn Nhà Không Tồn Tại Tàng Hình Ngay Trên Chính Khuôn Viên Đất Của Mình Đã Kê Khai Như Trường Hợp Của Tôi , Và Để Cho Công An Phường Có Cơ Sở Bao Che Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Liên Tục Các Tài Sản Của Công Dân , Mà Không Đưa Các Sự Việc Ra Trước Pháp Luật , Không Xử Lý , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân....

G/. Ngày 18 / 11 / 2015 , Tôi Có Nghe Trên Đài Phát Thanh Thành Phố Hồ Chí Minh Về Việc Có Một Đại Biểu Quốc Hội Nào Đó Nói Về Vấn Đề Kiểm Tra Và Làm Rõ Việc Thu Hồi Đất Ở Quận 9 - Quận Bình Thạnh - Và 02 Quận Nào Đó Nữa , Tổng Cộng Là 04 Quận Ở Thành Phố Hồ Chí Minh . Bởi Vì Nó Đã Có Cơ Sở Hình Thành... Hay Nói Một Cách Khác Các Đại Biểu Quốc Hội Giả Định Làm Mồi Trước  ; Có Trình Báo Trước Về Vấn Đề Thu Hồi Đất Không Sử Dụng Đúng Mục Đích , Và Một Khi Đã Len Lõi Qua Mặt Được Chính Phủ Thì Ở Dưới Bắt Đầu Ra Tay Đàn Áp Cướp Của Của Công Dân - Công Dân Không Được Quyền Biết Nguyên Nhân Sự Việc Gì Đang Diễn Ra...Bởi Vì Nó Có Một Hình Thể Khổng Lồ Của Việc Thu Hồi Đất '' Qua Các Chứng Từ Xác Minh Giả Trá Không Sử Dụng Đúng Mục Đích '' Trong Khi Trên Thực Tế Thì Khác Hẳn  ;  Nó Bao Gồm Cả Việc Có Thể Đàn Áp lấy Trước Được Thì Lấy , Cái Nào Khó Đàn Áp Thì Để Lấy Sau - Có Nghĩa Là Có Giấy Chứng Nhận Rồi Thì Làm Im Để Lấy Sau  ; Hoặc Như  Hiện Tại Ngày 26 / 11 / 2015 Của Hai Mẹ Con Tôi - Người Của Chính Quyền Cho Cả Dòng Họ Bên Vợ Của Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ - Ông Châu Văn Hùng Cho Lụi Đại , Đánh Quýnh , Chiếm Đoạt , Chém Giết Đại Hai Mẹ Con Tôi...Cũng Như Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi Thừa Nhận Đó Là Tài Sản Hợp Pháp Để Xét Xử Phân Chia Tài Sản Sai Trái Quy Định Thì Nó Cũng Đã Có Ban Hành Hàng Ngàn Cái Giấy Chứng Nhận '' Hợp Pháp Sai Trái '' Cũng Y Như Vậy Từ Năm 2012...


------------------------------------------


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày  07  /  11  /  2015 .


+ ĐƠN KIẾN NGHỊ - LẦN THỨ 6AAA + Cơ Quan Bộ Công An ( Mới ) , Liên Tục Những Ngày Gần Đây Xảy Ra  Đánh Giết Người , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của Tôi , Phan Chọi Chảy Máu Xâm Phạm Sâu Vào Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi...


+ Nguyên Nhân Chính  :  Trong Cơ Quan Công An Quận 9 , Tp.Hồ CHí Minh Có Kẻ Câm Thù Bán Chia Chát - Phân Chia Các Tài Sản Đất Đai Của Gia Tộc Người Khác Sai Trái ...Làm Chức Vụ Lớn , Có Thể Làm Ngọng Miệng Cơ Quan Bộ Công An Không Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân , Không Tiếp Nhận Hồ Hơ Xử Lý.... Đương Thời Năm 1995 , Cha Tôi Đi Khiếu Nại Liên Tục Và Có Được Quyết Định Số 117 / QĐ.UB.ĐC Ngày 07 / 10 / 1995 Là Quyết Định Đã Điều Chỉnh Và Giao Trả Lại Cho Cha Tôi 2800 m2 Đất...Từ Việc Đã Giao Cấp Sai Trái Cho Bà Tổ Trưởng Tổ 14 - Bà Trần Thị Liên ( Với Vai Trò Là Người Trực Thuộc Của Gia Tộc Giả Trá )...Và Đã Giết Chết Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi  . Thứ Nhất  :  Khi Ông Chiêu Vừa Chết Thì Công An Quận 9 Lại Mới Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu - Mới Nhập Hộ Khẩu Năm 1995 Cho Tên Võ Văn Cường Là Người Hàng Xóm Giáp ranh - Không Có Quan Hệ Huyết Thông Của Gia Tộc Căn Cứ Chứng Từ Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Đã Cung Cấp...Thứ Hai  :   Khi Ông Chết Thì Người Khai Tử Chôn Cất Là Nguyễn Tài Quá Được Chính quyền Giao Cấp  Hơn 2000 m2 Đất Cấp Sổ Chủ Quyền Hợp Pháp Cũng Không Phải Là Người Huyết Thống Trong Gia Tộc....Thứ Ba  :  Chứng Từ Giả Trá Của Cơ Quan Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Về Xác Nhận Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con....Để Toàn Bộ Khối Tài Sản Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất Và Các Tài Sản Khác Dưới Quyền Của Bà Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa - Bà Trần Thị Liên Phân Tán - Phân Chia Quan Chức , Sang Bán Chuyển Nhượng Tất Cả Các Tài Sản Và Nhà Đất Của Ông Trần Văn Của ...Vì Thế Trong Giấy Chứng Tử Ghi Chết Vì Bệnh Già Là Điều Vô Lý... Có Yếu Tố Giết Người  , Cái Chết Mà Tên Võ Văn Cường Mới Nhập Hộ Khẩu , Mới Chiếm Dụng Nhà Của Đất Đai Của Người Khác...Đương Thời Tôi Chụp Hình Xung Quanh Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Toàn Là Cỏ Cao Hơn  03 Thước , Không Có Lối Đường Đi , Thì Nhà - Đất Của Tên Võ Văn Cường Ở Đâu Đây Mà Có ???  Tên Võ Văn Cường Có Người Cậu Ruột Tên Là Võ Thanh Luân Đương Thời Năm 1995 Làm Chức Vụ Lớn Ở Viện Kiểm Soát Quận 9...Và Đồng Thời Tên Võ Văn Cường Cũng Là Dòng Họ Bên Nhà Chồng Của Phó Chủ Tịch UBND Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 Bây Giờ Nên Ngang Tàng Coi Thường Pháp Luật Phá Hoại Hủy Hoại Liên Tục Tài Sản Của Người Khác...Không Được Đưa Ra Trước Pháp Luật Để Xử Lý Tên Võ Văn Cường Và Cùng Vợ Là Châu Thị Lâu...Với Hình Thức Người Trong Gia Tộc Giả Trá - Bà Trần Thị Liên Sang Bán Giấy Tờ Tay Nhà Đất Sai Trái Cho Bà Trần Thị Rê Là Mẹ Của Tên Võ Văn Cường....Và Khi Sự Việc Đã Rõ Ràng Thì Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Ra Quyết Định Và Các Cơ Quan Khác Câm Lặng , Không Tổ Chức , Không Xử Lý , Ban Hành Quyết Định Đình Chỉ Để Khỏi Đưa Bà Trần Thị Liên Và Các Con Dâu - Con Rể - Cho Đám cưới Liên Tục Để Phân Táng Các Tài Sản , Không Truy Tố Ra Trước Pháp Luật Về Việc Thừa Nhận Gia Tộc Giả Trá Để Phân Chia Sang Bán Sai Trái Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất - Cùng Các Tài Sản Khác...

+ 2015 10 18 -  video0025  Đoạn 1 Đầy Đủ  :   Tên Thành Viên Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 - Là Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Tên Lê Phú Thành - Pháp Danh Thích Hạnh Viên Của Chùa Quang Bửu Cùng Dòng Họ Thân Tộc Có Lệnh Chỉ Đạo... Khiêu Kích Chặt Phá Nhiều Các Cây Trồng Của Tôi , Có Hành Vi Hung Mãn Dí Đánh Giết người , Xâm Phạm Sâu Vào Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Rượt Đuổi Đánh Ngang Nhiêu...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6225185330133723697?authkey=CIvjgNTiv9egrgE


+ 2015 10 18 -   Đoạn Thứ Hai   :   Tên Thành Viên Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 - Là Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Tên Lê Phú Thành - Pháp Danh Thích Hạnh Viên Của Chùa Quang Bửu Cùng Dòng Họ Thân Tộc Có Lệnh Chỉ Đạo... Khiêu Kích Chặt Phá Nhiều Các Cây Trồng Của Tôi , Có Hành Vi Hung Mãn Dí Đánh Giết người , Xâm Phạm Sâu Vào Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Rượt Đuổi Đánh Ngang Nhiêu...


+ 2015 10 18 -   Đoạn Thứ Ba   :   Tên Thành Viên Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 - Là Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Tên Lê Phú Thành - Pháp Danh Thích Hạnh Viên Của Chùa Quang Bửu Cùng Dòng Họ Thân Tộc Có Lệnh Chỉ Đạo... Khiêu Kích Chặt Phá Nhiều Các Cây Trồng Của Tôi , Có Hành Vi Hung Mãn Dí Đánh Giết người , Xâm Phạm Sâu Vào Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Rượt Đuổi Đánh Ngang Nhiêu...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6225205054289610001?authkey=CNmF_5-pvL6weQ


+ 2015 10 29 - Movie - 1900545454_20151029090120  :   Khi Tôi Báo Cho Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Về 15 Cây Trụ Để Chắn lối Trước Cửa Nhà Của Tôi , Có Vẻ Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Công Ty Không Có Lưu....


+ 2015 11 03 - Movie - 0837422752_20151103161059  :   Qua  04 Ngày Sau , Công Ty Điện lực Thủ Thiêm Hỏi Về các Cây Trụ Điện...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6225166052878392465?authkey=CP6vzIrg8e2mbg


+ 2015 10 29 - video0177  :   Chỉ Đạo Cho Thầu Của Phường Phá Hoại - Công Trình Trụ Điện ( Công Trình Giả Không Có Hồ Sơ Tại Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm )...Khi Cố Ý Đặt Để 15 Cây Trụ Điện Lớn Lỗn Ngổn Trước Cửa Nhà Tôi , Chắng Hết Mọi Lối Ra Vào , Cố Ý Phá Hoại Làm Hư Hại Các Cây Trồng , Làm Nghiêng Hàng Rào...Khi Tôi Gọi Điện Báo Công Ty Điện Lực Về Sự Việc...Và Vài Ngày Sau Công Ty Điện Lực Chủ Động Gọi Điện Thoại Hỏi Chi Tiết Về Các Cây Trụ Điện Có Còn Đó Hay Không - Qua Cách Trả Lời Trong Điện Thoại Đã Ghi Âm Và Đã Gọi Tới 02 Lần , Ở Lần Gọi Sau Tôi Bận Ở Ngoài Vườn Còn Điện Thoại Tôi Để Ở Trong Nhà Nên Có Số Cuộc Gọi Nhở , Có Vẻ Như Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Công Ty Điện Lực Không Có Sự Giao Dịch . Nay Tôi Mới Biết Những Trụ Điện Bê Tông Lớn Như Thế Này - Công Trình Giả Không Qua Sổ Sách Các Cây Trụ Điện Lớn Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Hay Không Trực Thuộc Của Công Ty Điện Lực Quản Lý , Còn Giả Được Nữa !!!
video0175
video0176_cut 1
video0176_cut 2
video0176_cut 3
video0177_cut 1


+ 2015 11 26  - video0192 -  Chuyện Lạ Tại Gần Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiễn Của Tôi , Các Cây Trụ Điện Lực Được Trồng Sát Ngoài Mặt Tiền Đường Hơn So Với Cây Trụ Cũ Khoản Cách 1 Mét Như Thể Cho Mỗi Cá Nhân Được Nở Thêm Đất  ; Để Giúp - Giữ Dùm Đất Của Các Ông Lớn , Để Nhà - Đất Trình Báo Của Các Ông Lớn Tóp Lại Bớt Khi Trình Báo Quốc Hội - Chính Phủ...

+ 2015 11 09 - video0181  :  Bên Phía Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Chỉ Đạo Tên Thợ Cưa Cây Giả Dạng Tới Để Chặt Phá , Phá Hoại Hủy Hoại Hết Các Cây Thuốc Đã Trồng Lâu Năm Của Tôi . Sử Dụng Thuốc Mà Không Biết Tính Chất Cây Thuốc Xuyên Tam Liên Này Có tác Dụng Gì !!!  Theo Đông Y Cổ Truyền Có Tính Phạt Hỏa Mạnh - Đã Phạt Hỏa Thì Chỉ Phạt Được Một Lần Thôi , Đâu Thể Cứ Muốn Phạt Hoài Hoài Được , Đâu Thể Sử Dụng Uống Thuốc Liên Tục Liên Tiếp  Được . Tên Thợ Cưa Này Phá Hoại Hết Toàn Bộ Các Gốc Rễ Cây Lâu Năm Còn Ngọn Cây Thì Không Lấy...Người Biết Thuốc Sử Dụng Thuốc Sao Kỳ Vậy , Lúc Cần Sử Dụng Thì Chặt Phá Hết Của Người Ta , Còn Đâu Có Nữa Để Lần Sau Cần Đến Được Sử Dụng Nữa...Đây Là Biển Số Xe Của Những Thợ Cưa Cây Của Phường Chỉ Sử Dụng Xe Gắn Máy Ít Tháng Là Sang Bán Chuyển Nhượng Xe Liền , Mỗi Lần Sang Bán Khoảng Gần 10 Chiếc Để Tránh Phát Hiện Những Việc Làm Sai Trái...


+ 2015 11 13 - video0187  :  Sau Khi Chỉ Đạo Tên Thợ Cưa Cây Giả Dạng Tới Để Chặt Phá , Phá Hoại Hủy Hoại Các Cây Thuốc Đã Trồng Lâu Năm Của Tôi Xong , Thì Tiếp Tục Đổ Rác Vào Nhà Tôi Để Khiêu Kích....
+ 2015 11 26  - video0190  -  Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 Chỉ Đạo Ra Lệnh Cho Dòng Họ Bên Nhà Chồng Là Tên Võ Văn Cường Và Châu Thị  Lâu Đứng Ra  Liên Tục Chặt Phá , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của Tôi , Cố Ý Đánh Giết Người...Tại Vị Trí 07 Nhà Không Tồn Tại Trên Bản Vẽ Sai Trái Của Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức...
- video0190_cut 1 .
- video0190_cut 2 .BBB + Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ( Mới ) :

- 2015 11 10 - Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Gởi Cho Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Những Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
 https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6221472075015385537?authkey=CIy0-riWzrf2jwE 

- 2015 11 08 - video0180  :  Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận 1 , Tp.Hồ Chí Minh Đưa Văn Bản Quyết Định Bác Đơn Không Thụ Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6223994976359138577?authkey=CJnx8ueTysOIOQ
+ Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Lần 2 Ngày 20 06 2015...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163190177009845617

+ Video0050 - Ngày 15 / 06 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 15 / 06 / 2015 , Căn Cứ Vào Biên Nhận Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 , Để Bát Đơn , Trả Lại Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2015 , Chủ Đích Của Ngày 08 / 06 / 2015 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi...

1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182947952700209
2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182617551806177
3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182367232112465
4  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182068019005937
5  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181769382327169+ 

+ Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Ông Võ Văn Cường ) Liên Tục Lén Lúc Đốt Phá Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Ngày 21 / 04 / 2015 .

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159112812844115969

+ Video0048 - Ngày 08 / 06 / 2015  :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh , Luôn Luôn Áp Chế Đàn Áp Thu Lấy Lại Các Văn Bản Chánh Gốc Để Cướp Mọi Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Dân...Và Áp Chế Đàn Áp Không Giao Cấp Biên Nhận Khi Tôi Giao Nộp Hồ Sơ Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .

1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159165029415902737

2  
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164735003933921

3  
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164236871267473

4  
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159148451853339409

+ Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 .

https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM4yKWHn6zhodLKiHAw9X9VF1DKH0J0gegJlG2F

+ Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .

Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMsAyq1Lu0jPFaobB9TPAh2fsl9b150u_gSqGLF

CCC + Tại Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post , Liên Tục Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân Gởi Tới Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương , Giao Cấp Các Chứng Từ Giả Bằng Giấy PhoTo Không Đúng Quy Định Của Pháp luật  ( Mới ) :


+ 2015 11 07 - Các Chứng Từ Điều Bằng Loại Giấy Photo Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật Áp Dụng Trên Toàn Quốc , Không Có Giá Trị Trước Pháp Lý...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6221537868804907841?authkey=CK7ZsbOD3Lf51AE


+ 2015 11 12 - video0186  :  Nhân Viên Của Bưu Điện - Ông Sơn Phát Thư Hơn 18 Năm Nay Tại Vị Trí Nhà Của Tôi , Giao Cấp Các Chứng Từ Phiếu Báo Phát Bằng Giấy Photo copy , Không Đúng Biểu Mẫu Áp Dụng Và Thực Thi Của Pháp Luật Đã Quy Định , Không Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6223964552629143361?authkey=CJ_NsPvqiaeg7QE


+ 2015 11 27  - video0193 - Chứng Từ Bưu Điện Chợ Nhỏ Quận 9 - Biểu Mẫu Đúng Áp Dụng Và Thực Thi Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật , Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc...

DDD + Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh ( Mới ) :+ 2015 03 07  -  Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh... Những Lý Do Của Tòa Án Quận 9 Tạm Đình Chỉ Vụ Án Không Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Để Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Hợp Pháp....Và Che Dấu Những Thành Phần Đại Diện Giả Trá Gia Tộc Sai Trái Pháp Luật , Né Tránh Việc Thẩm Định Toàn Bộ Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của , Khi Ban Hành Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án Qua  06 Cái Quyết Định Của Tòa  Án Nhân Dân Quận 9 Đã Ban Hành Đầy Sai Trái...Trong Việc Giết Người Thanh Toán Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất Và Các Tài Sản Khác...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6225222355866714369?authkey=CJTbtvS9pt_8jQE 
+ 2015 11 16 – Văn Bản Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án Sai Trái Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh....Khi Vừa Có Đơn Rút Đơn Khởi Kiện Của Đương Sự Thì Tòa Án Quận 9 Ban Hành Liền Quyết Định Đình Chỉ Cùng Ngày Rất Nhanh Chóng , Để Khỏi Thẩm Định Toàn Bộ Gia Tộc – Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Để Khỏi Truy Tố Những Đại Diện Giả Trá Ra Trước Pháp Luật , Bao Che Che Dấu Tội Phạm Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của Người Khác....Không Đưa Vụ Việc Nghiêm Trọng Ra Trước Pháp Luật Xử Lý...


+ 2015 12 05 – video0197_cut :  Niên Yết Quyết Định Đình Chỉ Vụ Án Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...
video0197_cut  1
video0197_cut  2EEE + Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Lưu Trữ Nội Bộ Sai Trái ( Mới )  : Những Cơ Sở Căn Cứ Lưu Trữ Chứng Từ Giả Trá Sai Trái Dấu Kín Trong Nội Bộ Các Cơ Quan  :

+ 2015 03 27 -  Nguyên Nhân Chính  :  Cơ Quan Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Lưu Trữ Giả Trá Các Chứng Từ Xác Nhận Gia Tộc Giả Trá , Xác Nhận Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con , Để Phân Chia Các Tài Sản Nhà - Đất Sai Trái Pháp Luật...Trong Khi 04 Người Con Còn Sông Không Hề Hay Biết Gì Hết , Không Công Nhận Là Con , Không Công Nhận Là Thành Viên Của Gia Tộc....!!!


- 2015 10 16  - video0023  :   Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Đưa Văn Bản Không Đúng Với Biên Bản Đã Làm Việc , Không Có Trả Lời Đầy Đủ Các Nội Dung Của Tôi Khiếu Nại...
video0023_cut 1 .
video0023_cut 2 .
video0023_cut 3 .


-  2015 11 12 - Đơn Khiếu Nại Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Về Việc Giải Quyết ...Mà Không Ban Hành Bằng Quyết Định Cụ Thể...

- 2015 10 14 - Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Văn Bản Này Sai Trái với Nội Dung Biên Bản Làm Việc Ngày 05 / 10 / 2015 .


- 2015 11 10 - video0182  : Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Hỏi Thăm Về Việc Giải Quyết Đơn khiếu Nại...


- 2015 11 10 - video0184  : Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Giao Cấp Văn Bản Sai Trái Với Biên Bản Đã Làm việc , Áp Chế Đàn Áp Bắt Tôi Phải Chịu...Với Những Điều Phi lý Ngược Ngạo...
video0184_cut 1 .
video0184_cut 2 .
video0184_cut 3 .
video0184_cut 4 .


- 2015 10 16 - 
video0024_cut 5  :  Trước , Thì Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Tại Buổi Làm Việc Nói Cho Tất Cả Các Chứng Từ Công Khai Không Dấu Diếm Gì Hết...Sau Thì Không Có Cho Bất Cứ Cái Gì Hết...
video0024_cut 1 .
video0024_cut 2 .
video0024_cut 3 .
video0024_cut 4 .
video0024_cut 5 .- Sau , Thì Người Dân Không Được Quyền Có Bất Cứ Chứng Từ Nào Hết Trích Lục Về Việc Tôi Đã Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...
video0189_cut 1 .

- Giai Đoạn Chỉ Có Chứng Từ Năm 2012 - 2013 , Thì Có Yếu Tố Khuôn Mẫu Biểu Mẫu Áp Dụng Chứng Từ Đúng Pháp Luật - Chứng Từ Trực Thuộc Của Chính Phủ Đã Quy Định . Còn Kể Từ Năm 2013 - Đến Năm 2015 Các Chứng Từ Không Có Khuôn Mẫu Biểu Mẫu Áp Dụng Và Không Có Phần Của  '' Tiêu Đề '' Về Việc Thông Báo Đóng Thuế Cụ Thể Là Đóng Thuế Loại Đất Gì - Các Chứng Từ Không Trực Thuộc Của Chính Phủ Đã Có Quy Định...


- Chứng Từ Ngày 30 09 2015 , Tôi Đã Được Cho Đóng Thuế Của Năm 2015 Trên Nền Tảng Lưu Trữ Trong Nội Bộ Sai Trái...

 2015 11 27 - video0194  :  Căn Cứ Vào Nội Dung Giấy Thông Báo Đóng Thuế Của Năm 2015 Mới Cho Tôi , Tôi Vẫn Không Hiểu  : Giấy Thông Báo Này Là Đóng Thuế Của Đất Phi Nông Nghiệp Là Đóng 200 m2 Đất Như Đã Nêu Trên Thông Báo - Như Vậy Còn 2800 m2 Nữa Của Tôi Đã Đi Đâu  ??? Khi Chỉ Đưa Cho Tôi Có Một Tờ Thông Báo Duy Nhất , Hay Đây Là Việc Đóng Thuế Của Khuôn Viên 3012.8 m2  Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...??? Hay Chi Cục Thuế Còn Quên ??? 


- 2015 11 11 - video0185  : Tại Kho Bạc Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Sợ Tiếp Nhận Việc Công Dân Đến Nộp Thuế Tại Kho Bạc Do Chứng Từ Nơi Đây Thì Hợp Pháp , Còn Các Chứng Từ Của Chi Cục Thuế Quận 9 Là Giả Trá , Phát Sinh Nhiều Sự Việc Chồng Chéo...1/. Quyết Số 1212 Này , Dùng Để Báo Xảo Trá Lên Cấp Trên Là Các Hồ Sơ Kê Khai Thuế Của Tôi Đã Được Lưu Trữ Đầy Đủ Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật...Trong Khi Trên Thực Tế , Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Về 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn Từ Năm 1997 Đến Nay Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi  ; Dùng Chứng Từ Lưu Trữ Giả Trá Của Chi Cục Thuế Quận 9 Để Ngầm Định Lệch Lạc Về Việc Đã Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Về 7600 m2 Đất Và 3012.8 m2 Đất Khai Khẩn Tạo Lập Của Tôi . Quyết Định Công Nhận Sự Hợp Pháp Của Việc Tôi Đã Có Đóng Thuế Đầy Đủ - Thuế Nhà Ở 126.5 m2 Và Thuế Đất Xây Dựng ( Các Công Trình Phụ ) 2885.5 m2 Từ Năm 1997 Đến Năm 2011...

2/. Trong Khi Quyết Định Số 7109 Này Lại Bác Bỏ , Sự Thừa Nhận Không Hợp Pháp Của Việc Đóng Thuế Nhà Ở 126.5 m2 - Và Thuế Đất Xây Dựng ( Các Công Trình Phụ ) 2885.5 m2 Từ Năm 1997 Đến Năm 2011  ; Để Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Chuyển Đổi Tự Ý Thành Đất Nông Nghiệp Sai Trái  ; Là Quyết Định Lưu Trữ Che Dấu Trong Nội Bộ Sai Trái...Dùng Để Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Liên Tục Các Tài Sản Của Tôi , Từ Năm 2008 Liên Tục Cho Đến Ngày Nay...

3/. Đến Quyết Định Số 1635 Này , Lại Tiếp Tục Công Nhận Sự Hợp Pháp Của Việc Đóng Thuế Nhà Ở 126.5 m2 Và Đóng Thuế Đất Xây Dựng ( Các Công Trình Phụ ) 2885.5 m2 Đất ...

4/. Đến Quyết Định Số 316 Này , Vẫn Tiếp Tục Công Nhận Tôi Có 03 Bộ Hồ Sơ Kê Khai Thuế Rõ Ràng Là  : Thuế Đất Nhà Ở , Thuế Đất Xây Dựng ( Các Công Trình Phụ ) , Và Thuế Đất Phi Nông Nghiệp . Như Vậy , Tổng Cộng Tôi Có 03 Bộ Hồ Sơ Kê Khai Thuế Riêng Biệt Rõ Ràng...

5/.Đến Quyết Định Số 755 Này , Kể Từ Năm 2012 Là Chỉ Cho Tôi Đóng Thuế Đất Phi Nông Nghiệp - Từ Cơ Cấu Lưu Trữ Giả Trá Cho Rằng Đất Của Tôi Sử Dụng Là Đất Nông Nghiệp , Không Thuộc Đất Nhà Ở  ; Và Không Có Việc Ban Hành Hay Tiếp Tục Ra Thông Báo Đóng Thuế Của Năm 2012 Đến 2015 Về Thuế Nhà Ở 126.5 m2 Và Thuế Đất Xây Dựng ( Các Công Trình Phụ ) 2885.5 m2 . Vì Sao Không Cho Tôi Tiếp Tục Đóng Thuế Nhà Ở Và Thuế Đất Xây Dựng...Trong Khi Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Lưu Trữ 03 Bộ Hồ Sơ Kê Khai Thuế Rất Rõ Ràng Đã Qua Nhiều Cái Quyết Định Đã Có Ban Hành . Quyết Định Này Lại Ngược Lại Với Quyết Định Khác Đã Ban Hành Về Việc Có 03 Bộ Hồ Sơ  : Thuế Nhà Ở , Thuế Dất Xây Dựng , Và Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Nêu Ở Trên...

6/. Đến Quyết Định Số 949 Này , Vì Sao Những Loại Thuế Đất Khác Thì Không Có '' Hợp Đồng'' ...Trong Khi Chỉ Có Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Là Có '' Sự Hợp Đồng ''  . Tôi Nghĩ Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Này ( Do Che Dấu Không Công Khai Các Điều Khoản Quy Định Áp Dụng Và Thực Thi Của Chính Phủ Quy Định ) Là Loại Thuế Của Việc Có Kinh Doanh , Có Sản Xuất , Sử Dụng Nhà Đất Của Chính Mình Trưng Bày Mua Bán Sản Phẩm Cho Thuê Cho mướn Trong Hoạt Động Có Lợi Nhuận , Có Lợi Ích Kinh Tế Của Các Bên . Vì Thế Phải Có '' Sự Hợp Đồng '' Ràng Buộc Giữa Các Bên  ; Dẫn Đến Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Có Hợp Đồng Pháp Lý Đối Với Ủy Nhiệm Thu Của Phường...Ngoại Việc Thu Tiền Có Thể Tạo Thuận Lợi Cho Những Người Mới Kê Khai , Chưa Đăng Ký , Có Điều Kiện Thuận Lợi Kê Khai Được Được Tại Chỗ Cũng Được Hợp Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật . Không Nhất Thiết Phải Đến Kê Khai Làm Tại Cơ Quan Thuế , Để Tránh Quá Tải...Trong Khi Đại Trà Toàn Dân Năm 2012 , Ai Cũng Bắt Đi Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Hết , Nhưng Không Được Biết Rõ Cơ Cấu Cũng Như Là Kê Khai Của Cái Gì  ??? - Ai Cũng Giống Như Ai , Ngoài Tờ Khai Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Ra , Không Có Bất Kỳ Chứng Từ Nào Khác Nữa  ; Không Có Chứng Từ Của '' Hợp Đồng '' Giữa Các Chủ Thể Cá Nhân Có Kinh Doanh Thực Hiện Đúng Cam Kết Chủ Trương Chính Sách Đổi Mới Của Chính Phủ Năm 2012 ...

 + Như Vậy , Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Là Thu Thuế Của Hoạt Động Có Kinh Doanh , Có Sản Xuất Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Sử Dụng Nhà Đất Của Mình Để Hoạt Động Kinh Doanh...Đối Với Trường Hợp Của Tôi Trong  '' Hợp Đồng Tạo Lập Giả Trá ''  Nào Đó Đã Kê Khai Tôi Kinh Doanh Cái Gì  ???  Sản Xuất Ra Cái Gì  ??? Và Đã Cho Những Ai Thuê , Cho Những Ai Mướn Đất Để Kinh Doanh  ??? ( Tại Vì Đất Tôi Có Lồng Ghép Vào Doanh Nghiệp Trại Mộc Chí Thành Nào Đó Trên Bản Đồ Google Đã Thể Hiện Tại Vị Trí Của Tôi Kê Khai Sử Dụng Khuôn Viên 3012.8 m2 )...Trong Khi Tôi Không Có Bất Kỳ Hoạt Động Kinh Doanh Nào Hết , Và Tôi Cũng Không Có Cho Bất Kỳ Ai Cho Thuê Cho Mướn Đất Tại Nơi Đây trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay , Và Tôi Cũng Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng Nhà - Đất Nào Ở Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Từ Năm 1997 . Trong Khi Yếu Tố Có  '' Hợp Đồng '' Tôi Không Được Quyền Có , Cũng Như Đại Trà Toàn Dân Năm 2012 Ai Cũng Như Ai  . Và Như Bà Nguyễn Anh Đào - Phó Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Nói Có Quyết Định Thu Hồi Đất Nào Đó ( Không Công Khai )...Cũng Như Những Chứng Từ Xác Minh Giả Trá Có Kê Khai Nhưng Không Có Sử Dụng Đúng Dẫn Tới Ban Hành Các Quyết Định Thu Hồi Nhà - Đất Giả Trá Sai Trái Pháp Luật , Không Công Khai Minh Bạch...

+ Như Vậy , Mấu Chốt Việc Của Chi Cục Thuế Quận 9 Chỉ Cần Xác Định Rõ Ràng Đối Với Việc Lập Thủ Tục Chứng Từ Hành Chánh Về Kê Khai Thuế Đất Phi Nông Nghiệp  : Ngoài Tờ Khai Ra , Có Chứng Từ Biểu Mẫu  '' Hợp Đồng '' Hay Không Có Chứng Từ '' Hợp Đồng '' Cam Kết Các Chi Tiết Mô Phỏng Sản Phẩm , Các Bên Tham Gia Có Nghĩa Vụ Thực Hiện Đối Với Chính Sách Mới Đổi Mới Của Chính Phủ Năm 2012  ??? Và Còn Có Các Chứng Từ Hành Chánh Nào Khác Nữa Không  ??? Đối Với Hồ Sơ Kê Khai Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Tổng Cộng Có Bao Nhiêu Chứng Từ Hành Chánh , Bao Gồm Những Chứng Từ Nào Của Chính Phủ Áp Dụng Và Thực Thi  ??? - Nó Còn Có Chứng Từ Chi Tiết Đầy Đủ Mô Tả Của Sản Phẩm Giao Dịch Nữa , Mục Đích Giao Dịch Giữa Các Bên Cam Kết Trong Kinh Doanh  ???

7/. Đến Quyết Định Số 2492 Này , Tất Cả Các Chứng Từ Về Thông Báo Đóng Thuế Diều Bị Dấu Kín , Không Cấp Phát Ban Hành , Ngoài Những Tờ Thông Báo Đóng Thuế Nêu Trên Quyết Định Này Che Dấu...Còn Có các Chứng Từ Thông Báo Đống Thuế Nhà Ở 126.5 m2 Và Các Chứng Từ Thông Báo Đóng Thuế Đất Xây Dựng 2885.5 m2 Từ Năm 2012 Đến Năm 2015 Cũng Không Có Cấp Phát , Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật...Mục Đích Để Cho 07 Căn Nhà Tàng Hình Không Có Tồn Tại Trên Thực Tế , Từ Số Nhà 729/9 Đến Số Nhà 729/21 Giả Trá Đươc Hợp Pháp Trước Pháp Luật  ; Các Bản Vẽ Vị Trí Nhà Đất Sai Trái Của Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức - Là Đơn Vị Cung Cấp Nước Tại Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Không Có Nhà Tồn Tại Thì Làm Sao Có Đồng Hồ Nước , Mà Công Ty Lại Có Đầy Đủ Hồ Sơ Hoàn Chỉnh Của 07 Căn Nhà Tàng Hình Giả Trá Nói Trên Không Tồn Tại Trên Thực Tế , Và Lại Nằm Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Nhà - Đất Của Tôi Đã Kê Khai Hợp Pháp Từ Năm 1997 Đến Ngày Nay...Mà Cơ Quan Lại Cho Là Thông Tin Mật Của Người Khác Quy Định Cơ Quan Không Có Quyền Cho Biết Hồ Sơ 07 Căn Nhà Giả Trá Không Tồn Tại Nói Trên...

+ Như Vậy , Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Của Chi Cục Thuế Quận 9 , Khuôn Viên Đất 3012.8 m2 Đã Có Dấu Hiệu Của Việc Có Bộ Hồ Sơ Kinh Doanh Sang Bán - Chuyển Nhượng Giả Trá Cho Thuê Cho Mướn...Trong Khi Trên Thực Tế Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay , Tôi Không Có Bất Kỳ Hoạt Động Kinh Doanh Nào Hết , Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng , Không Có Cho Bất Kỳ Ai Thuê mướn Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Đã Khai Khẩn - Tạo Lập Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay...

8/. Kết Quả , Qua 07 Cái Quyết Định Nêu Trên , Cái Này Thì Thừa Nhận , Cái Kia Thì Không Thừa Nhận , Chồng Chéo Mâu Thuẩn...Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh ( Tạo Lập Chứng Từ Giả Trá Là Ông Trần Văn Của Và Bà Huỳnh Thị Ngoan Chi Duy Nhất Có Một Người Con...Trong Khi Còn 04 Người Con Khác Vẫn Còn Sống ) . Và Dẫn Đến 07 Căn Nhà Không Có Tồn Tại Trên Trực Tế , Và Cơ Sơ Có Trại Mộc Chí Thành Lại Năm Trên Bản Đồ Google Tại Vị Trí Nhà - Đất Khuôn Viên 3012.8 .m2 Của Tôi . Như Vậy , Đối Thuế Đất Phi Nông Nghiệp Trong Lưu Trữ Giả Trá Đã Cho Nhưng Ai Kinh Doanh  ??? Tôi Đã Bán Hay Cho Những Ai Thuê Mướn  ???  Những Căn Nhà Đó Trên Phần Đất Của Tôi Kê Khai Đăng Ký  Hợp Pháp Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay Mà Chi Cục Thuế Quận 9 Gọi Là Bảo Mật Thông Tin Của Người Khác  ???

+ Ở Khía Cạnh Khác , Cũng Có Thể Dùng Để Ngăn Cản Vô Số Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi , Tạo Điều Kiện Cho Các Cơ Quan Trung Ương , Không Có Điều Kiện Tiếp Nhận Xử Lý Đơn Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Né Tránh Xử Lý Tiếp Nhận... Bởi Vì Hồ Sơ Nhà - Đất Giả Trá Đã Bán , Đã Sang Nhượng , Đã Cho Người Khác Thuê Mướn Sử Dụng Qua Giấy Tờ Tay Giả Trá Nào Đó . Không Còn Đất , Không Còn Sử Dụng ( Cơ Quan Dấu Các Chứng Từ Thông Báo Đóng Thuế Không Cấp Phát ) Thì Các Cơ Quan Khác Đâu Có Xem Xét Để Tiếp Nhận Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân  ; Bao Nhiêu Đơn Khiếu Nại Của Công Dân Điều Cũng Bị Chối Bỏ , Sự  Im Lặng Thấy Vô Tận ( Đối Với Công Nghệ Tiên Tiến Như Ngày Nay ) , Không Can Thiệp , Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Hợp Pháp Chính Đáng Của Công Dân , Không Tiếp Nhận Tổ Chức Xử Lý , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân...


FFF + Tại Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh , Đơn Vị Đang Cung Cấp Nước Sinh Hoạt Tại Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh ( Mới ) :

 + 2015 11 10 - video0183   : Tại Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức Trích Lục Bản Vẽ Vị Trí Sai Trái , Lưu Trữ Nội Bộ Sai Trái ,  Những Bản Vẽ Đầy Sai Trái Do Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Đã Lưu Trữ Trong Nội Bộ Các`Cơ Quan Sai Trái Dẫn Đến Việc Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Như Những Sự Việc Mới Xảy Ra...
video0183_cut 1 .
video0183_cut 2 .


+ 2015 11 07 - Ở Bản Vẽ Thứ 1 Đã Vẽ Sai Trái Vị Trí Và Chỉnh Sửa Lại...Đến Bản Vẽ Thứ 2 Cũng Sai Trái , Vị Trí Ở Bản Vẽ Thứ 2 Này Là Vị Trí Trực Thuộc 10 Địa Chỉ Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Của Tên Võ Văn Cường Được Nêu Rõ Trong Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Như Đã Nêu...Như Vậy Cái Tâm Của Công Ty Cấp Nước Đang Nhấm Đến Mục Đích Gì  ???  Và 07 Địa Chỉ Căn Nhà Tàng Hình Từ 729/9 Đến 729/21 Không Có Trên Thực Tế , Thực Chất Các Đồng Hồ Nước - Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Được Gắn Ở Đâu Trong Khi Đã Có Hành Vi Đến Hiện Trường Khảo Sát Lập Biên Bản Xác Minh Nêu Trên  ???
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6221525208330714593?authkey=CPDJgOSpiKi6ugE 

+ Kiến Nghị  :

Tôi Kiến Nghị  Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Nêu Trên ,  Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền , Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Và Cơ Quan Viện Kiểm Soát Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng :  

Thứ Nhất  :  Can Thiệp Khởi Tố Tội Danh Bà Trần Thị Liên , Khởi Tố Những Đại Diện Gia Tộc Giả Trá Không Có Hội Đủ Đầy Đủ Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Và Khởi Tố Tội Danh Tên Võ Văn Cường – Châu Thị Lâu  ( Hàng Xóm Giáp Ranh – Có Dấu Hiệu Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà Đất Với Bà Trần Thị Liên ) , Đã Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Giá Trị Lớn Của Tôi Từ Năm 2008 Đến Ngày Nay Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi , Và Những Người Đã Giao Dịch Mua Bán Nhà - Đất Của Bà Trần Thị Liên , Tiếp Tục Làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan , Thẩm Định Toàn Bộ Thành Viên Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Để Giao Trả Lại Toàn Bộ Tài Sản Của Gia Tộc ông Trần Văn Của Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng , Trong Tổng Số Hơn 240.000 m2 Nhà - Đất Và Các Tài Sản Khác Nói Chung ,  7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tôi Đã Khiếu Nại Tố Cáo Liên Tục Hơn 18 Năm Nay , Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập - Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi .  Tiếp Tục Thực Hiện Làm Rõ Những Vấn Đề Đối Với Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Và Đề Nghị Ngày 11 / 05 / 2015 Đã Nêu...Vì Lưu Trữ Trong Nội Bộ Giả Trá Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con...Trong Khi Trên Thực Tế Có 07 Người Con Và Còn Sống 04 Người Con Còn Lại Sau Năm 1980...Và Buột Bà Trần Thị Liên Phải Bồi Thường Cho Tôi Toàn Bộ Những Thiệt Hại Vật Chất Cũng Như Tinh Thần Qua 06 Cái Quyết Định Đình Chỉ Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đối Với Bà Trần Thị Liên Không Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng...Hơn 18 Năm Nay Tôi Liên Tục Khiếu Nại Tố Cáo Đến Các Cấp...


Thứ Hai  :  Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch 07 Đơn Thư Kiến Nghị Tố Cáo Của Tô Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Truong Ương , Cũng Như Tổ Chức Giải Quyết Văn Bản Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 456 / TCQLĐĐ-VP Ngày 02 / 04 / 2015 Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào...


 Thứ Ba  :   Can Thiệp Yêu Cầu Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Phải Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Và Ban Hành Quyết Định Một Cách Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch Giải Quyết Tất Cả Các Đơn Thư Khiếu Của Tôi Đã Gởi  :  Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Mọi Vấn Đề Liên Quan Có Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Về Các Vấn Đề Sự Lưu Trữ Của Thuế Nhà ở 126.5 m2 , Thuế Đất Xây Dựng Các Công Trình Phụ 2885.5 m2 , Thuế Đất Phi Nông Nghiệp 3012.8 m2 Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay Thực Chất Đang Lưu Trữ Như Thế Nào , Các Chứng Từ Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Ra Sao , Cũng Như Giải Quyết Các Đơn Xin Trích lục Các Tài Liệu Chứng Từ Đóng Thuế Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay .

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm  :

- Văn Bản Của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh Số  590 / CT - HCLT  Tháng 04 Năm 2009 .
 
- Quyết Định Đình Chỉ Số 376 / 2015 / QĐST-DS Ngày 16 / 11 / 2015          

- Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Và Đề Nghị Ngày  11 / 05 /  2015 .

- Biên Bản Tiếp Dân Của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh  Ngày 22 / 05 / 2015 Về Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Và Đề Nghị Ngày  11 / 05 /  2015 .

Tp.Hồ Chí Minh Ngày.....08........Tháng......12......Năm....2015 .