Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

+ MVI_0259 - 2014 / 12 / 18 - Cơ Quan Đề Cập Những Vấn Đề An Sinh Xã Hội Hiện Tại , Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Toàn Là Cho Áp Chế Bằng Chứng Từ Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Xác Đáng , Trù Dập Người Dân Áp Chế Căn Cứ Vào Những Chứng Từ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Các Vấn Đề Liên Quan Sai Trái Pháp Luật , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Thì Làm Sao Có Sự Phát Triển Xã Hội , Những Cái Gì Còn Được Thấy Được Tại Nhà Của Tôi Là '' Những Cái Cho '' Của Chính Quyền Đó...Đã Tạo An Sinh Của Nhân Dân Như Thế Đó...Mọi Cái Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Điều Đã Bị Cướp Hết Rồi...Đã Hơn 17 Năm Sống Chỉ Còn Như Da Bọc Xương - Như Xọ Xương Khô , Được Tới Ngày Nay Là Mai Mắn Lắm Rồi...

+ MVI_0259 - 2014 / 12 / 18 - Cơ Quan Đề Cập Những Vấn Đề An Sinh Xã Hội Hiện Tại , Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Toàn Là Cho Áp Chế Bằng Chứng Từ Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Xác Đáng , Trù Dập Người Dân Áp Chế Căn Cứ Vào Những Chứng Từ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Các Vấn Đề Liên Quan Sai Trái Pháp Luật , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Thì Làm Sao Có Sự Phát Triển Xã Hội , Những Cái Gì Còn Được Thấy Được Tại Nhà Của Tôi Là ''  Những Cái Cho '' Của Chính Quyền Đó...Đã Tạo An Sinh Của Nhân Dân Như Thế Đó...Mọi Cái Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Điều Đã Bị Cướp Hết Rồi...Đã Hơn 17 Năm  Sống Chỉ Còn Như Da Bọc Xương - Như Xọ Xương Khô , Được Tới Ngày Nay Là Mai Mắn Lắm Rồi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101248106588166161


+ Kế Hoạch Của Những Kẻ Đang Câm Thù Nhất Tại Đây , Như Toàn Bộ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cho Thấy , Toàn Bộ Khuôn Viên Nằm Ngoài 7600 m2 Đất... Là Đất Công Thổ - Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý Khoảng 840.000 m2 Đất . Nhưng Trên Thực Tế Đất Này , Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương 840.000 m2 Đất Này Đã Chuyển Đổi Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Cho Dòng Họ Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ Cho Cả Dòng Họ Của Ông Nắm Giữ Dưới Sự Cai Quản Của Cả Dòng Họ Tên Võ Văn Cường , Bà Trần Thị Rê... - Là Phía Bên Nhà Chồng Đứng Tên . Xây Dựng Kiên Cố Hơn 30 Căn Nhà Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép , Giao Cấp Vô Số Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá Sai Trái...Và Hiện Đang , Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Chính Vì Vậy , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Bảo Vệ Bằng Nhiều Cách Thức Đàn Áp Gia Đình Tôi Do Chính Ông Đã Chỉ Đạo : Cho Bảo Vệ Khu Phố Canh Me Lấy Cắp Chứng Từ Trong Hộp Thư Trước Cổng Nhà Tôi Và Rất Nhiều Hành Vi Cụ Thể Khác Nữa...Như Các Đoạn Video Trên Đã Đăng Tải Những Hành Vi Cụ Thể Đã Xảy Ra...


+ MVI_0255 - 2014 / 12 / 17 , Vị Trí Hiện Đang , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Áp Chế Bằng Hồ Sơ Chứng Từ Giả Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Tại Vị Trí Nhà Của Lữ Phúc Nhị - Số 725 Nguyễn Xiển ( Hộ Lữ Hảo - Lữ Phúc Nhị Là Con , Chỉ Có Một Mãnh Đất Khoảng 400 m2 Mà Đã Giao Cấp 04 Số Nhà Sai Trái Quy Định Từ 719 - Cho Tới Số 725 Nguyễn Xiển Sai Trái Đương Thời Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Chưa Có Xây Dựng Nhà Cửa Gì Hết Mà Lại Giao Cấp 04 Số Nhà -  Không Có Nhà Cửa Mà Cũng Giao Cấp Số Nhà , Còn Người Có Nhà Cửa - Tôi Đã Đi Xin Số Nhà Hơn 12 Năm Thì Cũng Không Giao Cấp Số Nhà - Và Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Được Giao Cấp Sinh Ra Trong Trường Hợp Nghịch Lý Này Mới Chịu Giao Cấp Số Nhà Cho Tôi Để Che Dấu Những Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Tại Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương ) Và Giao Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Sai Trái Cho Trần Thị Nhung Là Vợ Của Lữ Phúc Nhị...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101239251878699937+ Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh  ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Về Việc Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay Đã Có Hành Vi Che Dấu Văn Bản Không Niên Yết Tại Cơ Quan... ;  Qua Sự Việc Xảy Ra Của Bảo Vệ Khu Phố Như Tôi Đã Nêu...Cho Thấy Cái Gốc Vấn Đề Hiện Tại Là Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Sử Dụng Những Cán Bộ Nhân Viên Làm Việc , Không Có Lưu Trữ Chính Thức Của Cơ Quan , Không Hợp Pháp . Làm Việc Để Ký Xác Nhận , Tạo lập Vô Số Các Chứng Từ Sai Trái...Và Di Chuyển Họ Đi Nơi Khác Khi Có Sự Cố Xảy Ra...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Che Dấu - Dấu Kín Không Công Khai , Không Minh Bạch .

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
+ Video0433 - 2014 / 12 / 31 , Yếu Tố Ở Đoạn Cuối Ông Trưởng Bưu Phát Thư Chợ Nhỏ Quận 9 Thừa Nhận Lúc Ông Gởi Giấy Báo Lần 01 Có Mặt Của Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa Và Có Nhiều Người Dân Ở Đó Chứng Kiến Ông Có Bỏ Chứng Từ Vào Hộp Thư Vào Lúc Khoảng 3 Giờ Chiều . Vào Khoảng Thời Gian Này Tôi Có Đi Ra Ngoài Chợ Mua Đồ Và Khi Về Cũng Có Xem Hộp Thư Nhưng Không Có Thấy Gì Hết...( Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa Đã Lấy Cắp Chứng Từ...Giấy Thông Báo Lần 01 ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101555533444273185


+ MVI_0280 - 2015 / 01 / 03  Lúc 9 Giờ 41 Phúc , Thời Điểm Là Bảo Vệ Khu Phố Nhưng Lại Bận Áo Thường Dân Lãng Vãng Trước Nhà Tôi Canh Me Lấy Cắp Bao Thư , Chứng Từ...Thường Đi Lãng Vãng Vào Lúc 9 Giờ Sáng - Và 3 Giờ Chiều Tại Nhà Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101555019772108609


+ MVI_0279 - 2015 / 01 / 01 , Đây Là Người Phe Đảng Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Đưa Người Vào Chặt Phá , Kiếm Chuyện Chặt Phá Hết Các Cây Ở Trước Cổng Cửa Nhà Của Tôi...Mục Đích Để Trống Trãi Cho Các Bảo Vệ Khu Phố Lòng Hòa Canh Me ,Lấy Cắp Mọi Chứng Từ Khi Nhân Viên Bưu Điện Bỏ Thư Vào Hộp Thư...Và Đã Đi Tới Giao Du Thân Mật Với Tên Chủ Công Ty , Người Mới Đưa Vào...Và Cho Người Nhỗ Hết Các Cây Rau Lá Lốp Tôi Đã Trồng Trước Nhà Từ Trước...
+ MVI_0278 - 2014 / 12 / 30 , Ký Nhận Văn Bản Số 81 / Trả Lời Về Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 . Tại Trưởng Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại , Trả Lời Về Đơn Khiếu Nại 20 / 12 / 2014 Của Tôi...Theo Những Nội Dung Văn Bản Số 81 / Đã Trả Lời Không Đúng , Không Phù Hợp , Không Tương Thích Với Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu , Không Trả Lời Có Cơ Sở Xác Đáng Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 / 12 / 2014.....
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101554445742613617


+ MVI_0278 - 2014 / 12 / 30 , Tại Trưởng Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại , Trả Lời Về Đơn Khiếu Nại 20 / 12 / 2014 Của Tôi...Theo Những Nội Dung Văn Bản Số 81 / Đã Trả Lời Không Đúng , Không Phù Hợp , Không Tương Thích Với Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu , Không Trả Lời Có Cơ Sở Xác Đáng Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 / 12 / 2014.....
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101552323577970721
 + MVI_0277 - 2014 / 12 / 30 , Tại Trưởng Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại , Trả Lời Về Đơn Khiếu Nại 20 / 12 / 2014 Của Tôi...Theo Những Nội Dung Văn Bản Số 81 / Đã Trả Lời Không Đúng , Không Phù Hợp , Không Tương Thích Với Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu , Không Trả Lời Có Cơ Sở Xác Đáng Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 / 12 / 2014.....
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101549982610604993 + MVI_0276 - 2014 / 12 / 30 , Cách Trả Lời Xảo Trá Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 , Không Thư Mời , Không Tổ Chức Tiếp Xúc Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Mọi Vấn Đề Liên Quan Đầy Đủ...Cứ Ngang Nhiên Ban Hành Văn Bản Quyết Định Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Chứng Từ Chi Tiết , Không Có Sự Tổ Chức Đã Giải Quyết...Giao Nộp Tiếp Nhận Hồ Sơ Của Tôi Bằng Những Chứng Từ Phô -Tô , Tự In Ấn , Tự Phát Hành , Không Đúng Biểu Mẫu Kê Khai , Không Đầy Đủ Mọi Thông Tin Chi Tiết Trên Chứng Từ Giao Nhận , Không Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101548356070213537 + MVI_0275 - 2014 / 12 / 30 , Tại Văn Phòng Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 Không Can Thiệp Vào Những Hành Vi Giải Quyết Sai Trái Của Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông  ;  Không Bảo Vệ Những Quyền Lợi Xác Đáng Của Nhân Dân Ngay Từ Đầu , Mà Cố Ý Tạo Điều Kiện Làm Phức Tạp Thêm Sự Việc . Chính Chánh Án Tòa Án Mà Lại Nói  ''  Tôi Đã Gởi Rất Nhiều Đơn khiếu Nại Và Chúng Sẽ Soạn Lọc Ra Để Trả Lời Từng Vấn Đề Được Rõ...'' . Không Thư Mời , Không Tổ Chức Tiếp Xúc , Không Tạo Lập Biên Bản Làm Việc , Không Đưa Ra Các Chứng Cứ Đối Chứng , Không Tạo Lập Chứng Cứ Chi Tiết , Cứ Ngang Nhiên Ban Hành Văn Bản Quyết Định Mà không Có Sự Tổ Chức Làm Rõ Mọi Vấn Đề Liên Quan...Né Tránh Trách Nhiệm . Không Làm Đúng Theo Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật...Áp Chế Đàn Áp Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101547510410526449


+ MVI_0274 - 2014 / 12 / 30 ,  Qua Cách Trả Lời Của Thẩm Phán - Ông Nguyễn Hữu Đông , Làm Việc Sai Trái , Ngược Ngạo , Áp Chế Đàn Áp Không Cho Quyền Của Người Dân Được Biết Gì Hết...Nếu Ông Nói Tòa Án Làm Việc Có Lương Tâm Thì Mọi Vấn Đề Liên Quan Điều Phải Rõ Ràng Có Chứng Từ Cơ Sở Xác Đáng...Chứ Không Như Ông Nguyễn Hữu Đông Đã Làm Không Trả Lời Đơn Khiếu Nại Yêu Cầu Trả Lời Bằng Văn Bản...Chỉ Nói Bằng Miệng , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân .  ''  Lãnh Đạo Mà Có Lương Tâm Thì Đã Giải Quyết Xong Dứt Điểm Hết Mọi Vấn Đề Từ Năm 1997 Rồi...Chứ Không Như Cho Đến Ngày Nay Đã Hơn 18 Năm Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Xuống Xác Minh Ghi Nhận Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc...Không Tổ Chức Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định , Không Thư Mời , Không Tiếp Xúc Đối Chất , Không Tạo Lập Biên Bản Làm Việc...Cho Áp Chế Đàn Áp Bằng Những Chứng Từ Giả Trá Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng... '' .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101545104053157329


+ MVI_0273 - 2014 / 12 / 30 , Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc , Thư Ký Tòa Án Đã Ký Giao Nhận Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Này Của Tôi...Nhưng Có Một Điều Ngược Ngạo Là Vài Ngày Sau , Khi Tôi Trở Lại Tòa Án Thì Được Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Đã Trả lời Sự Việc Theo Một Cánh Khác Không Có Văn Bản Trả Lời...Không Như Những Lời Nói Của Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Đã Nói Sẽ Trả Lời Rõ Ràng Bằng Văn Bản Về Đơn Khiếu Nại Này...Có Nghĩa là Mọi Hành Vi Và Việc Làm Của Thư Ký Tòa Án Quận 9 - Trương Thị Thu Hiền ( Bộ Hồ Sơ Của Trương Thị Thu Hiền Đang Nắm Giữ ) Không Có Dính Líu Gì Với Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Của Tòa Án Đã Ủy Quyền Cho Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông...Có Nghĩa Là Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc...Còn Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Của Ông Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đang Nắm Giữ Có Nội Dung Tạo Dựng Lồng Ghép Giả Trá...Qua Sự Việc Đã Xảy Ra Sự Bất Hợp Lý Là Ở Nơi Đây Qua Cách Trả Lời Của Ông Nguyễn Hữu Đông Vài Ngày Sau...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101543106178954609 

+ Video0429 - 2014 / 12 / 22 , Tại Tòa Án Quận 9 , Thư Ký Tòa Án - Trương Thị Thu Hiền Đã Đưa Cho Tôi Xem Bộ Hồ Sơ Đầy Giả Trá Bất Hợp Lý  ; Như Vậy Tòa Án Đã Tự Tiện Tạo Lập Hồ Sơ Giả , Tự Tiện Tạo Lập Đóng Dấu Sao Y Bản Chính Giả Trá...Chứ Không Phải Của Các Khởi Kiện Đã Nộp... 

- 1 / Tòa Án Không Có Tạo Lập Văn Bản Kê Khai Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Của Các Khởi Kiện Khi Giao Nộp Tại Tòa  . 
- 2 / Biên lai Biên Nhận Của Các Khởi Kiện Đã Đóng Án Phí - Bản Chánh Phải Do Các Khởi Kiện Đang Giữ Thì Mới Đúng , Tòa Án Phải Giữ Bản Sao Y Bản Chính , Còn Ở Đây Thì Tòa Án Lại Nắm Giữ Bản Chính  . 
- 3 / Như Các Đoạn Video Trước Đã Nhìn Thấy Rất Rõ Toàn Bộ Hồ Sơ Không Có Đóng Dấu Mộc Đỏ Gì Hết Chỉ Toàn Là Giấy Pho-to...Nhưng Ở Đây Lại Xuất Hiện Chỉ Có Vài Tời Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Được Đóng Dấu...Chủ Yếu Là Giấy Hộ Khẩu Của Các Khởi Kiện Thì Không Được Đóng Dấu , Chỉ Thấy Có Đóng Dấu Trên Chứng Minh Nhân Dân Bản Sao Pho-to Và Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá Thì Cũng Không Có Được Đóng Dấu Sao Y Bản Chính... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101540580689010449


+ MVI_0271 - 2014 / 12 / 22 , Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc , Thư Ký Tòa Án Đã Ký Giao Nhận Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Này Của Tôi...Nhưng Có Một Điều Ngược Ngạo Là Vài Ngày Sau , Khi Tôi Trở Lại Tòa Án Thì Được Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Đã Trả lời Sự Việc Theo Một Cánh Khác Không Có Văn Bản Trả Lời...Không Như Những Lời Nói Của Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Đã Nói Sẽ Trả Lời Rõ Ràng Bằng Văn Bản Về Đơn Khiếu Nại Này...Có Nghĩa là Mọi Hành Vi Và Việc Làm Của Thư Ký Tòa Án Quận 9 - Trương Thị Thu Hiền ( Bộ Hồ Sơ Của Trương Thị Thu Hiền Đang Nắm Giữ ) Không Có Dính Líu Gì Với Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Của Tòa Án Quận 9 Đã Ủy Quyền Cho Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông...Có Nghĩa Là Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc...Còn Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Của Ông Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đang Nắm Giữ Có Nội Dung Tạo Dựng Lồng Ghép Giả Trá...Qua Sự Việc Đã Xảy Ra Sự Bất Hợp Lý Là Ở Nơi Đây Qua Cách Trả Lời Của Ông Nguyễn Hữu Đông Vài Ngày Sau...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101262785638947537

+ MVI_0270 - 2014 / 12 / 22 , Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc , Thư Ký Tòa Án Đã Ký Giao Nhận Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Này Của Tôi...Nhưng Có Một Điều Ngược Ngạo Là Vài Ngày Sau , Khi Tôi Trở Lại Tòa Án Thì Được Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Đã Trả lời Sự Việc Theo Một Cánh Khác Không Có Văn Bản Trả Lời...Không Như Những Lời Nói Của Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Đã Nói Sẽ Trả Lời Rõ Ràng Bằng Văn Bản Về Đơn Khiếu Nại Này...Có Nghĩa là Mọi Hành Vi Và Việc Làm Của Thư Ký Tòa Án Quận 9 - Trương Thị Thu Hiền ( Bộ Hồ Sơ Của Trương Thị Thu Hiền Đang Nắm Giữ ) Không Có Dính Líu Gì Với Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Của Tòa Án Đã Ủy Quyền Cho Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông...Có Nghĩa Là Thư Ký Đại Diện Giả Trá Đứng Ra Để Giải Quyết Sự Việc...Còn Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Của Ông Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đang Nắm Giữ Có Nội Dung Tạo Dựng Lồng Ghép Giả Trá...Qua Sự Việc Đã Xảy Ra Sự Bất Hợp Lý Là Ở Nơi Đây Qua Cách Trả Lời Của Ông Nguyễn Hữu Đông Vài Ngày Sau...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101261732043101185 


+ MVI_0269 - 2014 / 12 / 22 , Tại Tòa Án Quận 9 Về Đơn Xin Gia Hạn Vì Không Có Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện...Những Lý Lẽ Ngược Ngạo Của Thư Ký Tòa Án Quận 9 - Trương Thị Thu Hiền Chỉ Dẫn Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Cố Ý Không Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi Khi Tôi Tới Tòa Án Để Nộp...Và Che Dấu Không Chịu Đưa Ra Văn Bản Chứng Từ Đã Có Liệt Kê Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Của Các Khởi Kiện Khi Giao Nộp Cho Tòa Án Để Có Cơ Sở Thụ Lý Giải Quyết Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101260325229734017 


+ MVI_0268 - 2014 / 12 / 22 , Tại Tòa Án Quận 9 Về Đơn Xin Gia Hạn Vì Không Có Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101258404855821553 


+ MVI_0267 - 2014 / 12 / 22 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Buổi Sáng Sớm Đã Phá Hết Hàng Rào Cây Khoai Mì...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101257698086779649 


+ MVI_0266 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Những Người Chứng Kiến Sự Việc...Sự Căm Thù Của Bảo Vệ Khu Phố Buổi Chiều Tôi Đã Trồng Rào Cây Khoai Mì Xong Tới Tối Bảo Vệ Đã Nhỗ Phá Hết...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101257063206209041 


+ MVI_0265 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Những Lý Lẽ Bảo Vệ Luật Pháp Ngược Ngạo Của Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công An Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ , Trực Thuộc Tổ Của Tôi  ;  Và Những Hành Vi Hung Mãn Bảo Vệ Luật Pháp Sai Trái Của Tên Bảo Vệ Muốn Cởi Áo Đánh Cả 02 Mẹ Con Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101255872582187297 


+ MVI_0263 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Các Video Quay Xa Không Rõ Tiếng - Nghe Xem Bên FiLe MP3 - Ghi Âm Sẽ Nghe Được Rất Rõ Từng Chữ Của Bảo Vệ Khu Phố Đã Nói...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101253658122897681 


+ MVI_0262 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...
- Yếu Tố Thứ Nhất , Biển Số Xe Dream  51 X4 - 8394  Của Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa , Đại Diện Pháp Luật Ngược Ngạo  : Một Chữ Văn Bản Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp Chính Đáng Cho Người Dân Của Cấp Trên ( Bí Thư Thành Ủy Thành Phố ) Không Cần Xem Văn Bản Pháp Luật , Không Tôn Trọng Lực Pháp , Ăn Nói Ngược Ngạo , Đòi Cởi Áo Đánh Quýnh Hai Mẹ Con Tôi , Không Có Tên Tuổi , Không Được Quyền Quay Mặt Của Ông , Không Được Quyền Quay Chiếc Xe Tài Sản Của Ông...Và Hành Vi Của Ông Bảo Vệ Đã Nói  :  ''  Đất Ở Đây Ông Không Ăn Được Ông Tức Hả...Tao Muốn Giao Cấp Nhà Đất Cho Ai Là Quyền Của Tao  '' . Câu Hỏi Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa Thì Có Quyền Hạn Gì Trong Việc Giao Cấp Nhà Đất ??? Và Vai Trò Vị Trí Quyền Hạn Của Ông Nằm Ở Đâu Trong Câu Nói Đó ??? - Đã Chỉ Rõ Ông Là Người Biết Được Rõ Mọi Cơ Chế Nhất Đang Áp Chế Đàn Áp Gia Đình Của Tôi...Dẫn Tới Những Hành Vi Chính Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa Canh Me Nhà Tôi , Bảo Vệ Bận Áo Thường Phục Lãng Vãng Trước Nhà Tôi , Cho Người Phe - Đảng Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Giả Làm Dân Thường Tới Đòi Chặt Phá Các Cây Trước Cửa Cổng Nhà Của Tôi , Mục Đích Để Trống Trãi Dễ Dàng Nhìn Thấy Các Thư Các Chứng Từ Của Tôi , Lấy Cắp Mọi Chứng Từ Trong Hộp Thư Như Các Video Sự Việc Ở Trên Đã Phát Sinh Ra...Còn Công An khu Vực - Nguyễn Tuấn Anh Cũng Không Thèm Coi Văn Bản Của Cấp Trên...Và Để Cho Tên Ăn Nói Bảo Vệ - Bảo Vệ Pháp Luật Ngược Ngạo... 
(  Người Bận Áo Đỏ Là Trần Thị Nhung Là Vợ Của Lữ Phúc Nhị , Còn Bà Già Lớn Tuổi Chính Là Bà Lữ Hảo Là Mẹ Của Lữ Phúc Nhị - Người Đứng Gần Trần Thị Nhung...
- Yếu Tố Thứ Hai , Câu Nói Của Chủ Công Ty  ''  Không Có Được Quay , Chỗ Này Là Chỗ Làm Ăn  '' . Một Câu Nói Chắt Nịch - Chứng Tỏ Nó Đã Có Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Giả Trá Đã Có Quá Trình Sử Dụng Lâu Năm , Và Ngày Nay Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Chuyển Đổi Thay Đổi Người Để Chiếm Giữ  '' Họ Đã Có Quá Trình Sử Dụng Từ Lâu - Đã Sang Bán Chuyển Nhượng Qua Nhiều Tên Chủ Sử Dụng...Cơ Quan Điều Tra Có Được Cớ Giả Trá Để Giải Thích...Trình Báo Lên Cấp Trên Xảo Trá... '' 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101252464924320689+ MVI_0261 - 2014 / 12 / 21 , Cái Cách Bạn Thả Cục Đá Khi Rơi Xuống Nước , Sự Giao Động Các Phần Tử Liên Quan , Và Bạn Đã Thấy Rõ Được Hết Mọi Chuyện...Ông Đức - Chức Vụ Về Vệ Sinh Môi Trường Phường Long Thạnh Mỹ Là Người Ở Trần Và Lấy Áo Che Đầu , Ông Làm Việc Công Gì Ở Vị Trí Đây Mà Ở Trần Từ Bên Trong Bước Ra ...Trong Khi Tên Lữ Phức Nhị Đang Xây Dựng Kiên Cố Để Chuyển Giao Cho Người Tay Chân Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9...Và Ông Đức Đã Nhanh Chóng Rời Đi Khỏi Hiện Trường...Đống Cát Xây Dựng Và Những Người Thợ Xây Dựng Cạnh Bên - Đang Xây Dựng Kiên Cố Thêm 01 Căn Nhà Khác Nữa Ở Phía Bên Trong...Để Tên Lữ Phúc Nhị Chuyển Giao Nhà Cửa Cho Chủ Công Ty - Là Người Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101250478255174049+ MVI_0259 - 2014 / 12 / 18 - Cơ Quan Đề Cập Những Vấn Đề An Sinh Xã Hội Hiện Tại , Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Toàn Là Cho Áp Chế Bằng Chứng Từ Giả Trá Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Xác Đáng , Trù Dập Người Dân Áp Chế Căn Cứ Vào Những Chứng Từ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Các Vấn Đề Liên Quan Sai Trái Pháp Luật , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Thì Làm Sao Có Sự Phát Triển Xã Hội , Những Cái Gì Còn Được Thấy Được Tại Nhà Của Tôi Là ''  Những Cái Cho '' Của Chính Quyền Đó...Đã Tạo An Sinh Của Nhân Dân Như Thế Đó...Mọi Cái Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Điều Đã Bị Cướp Hết Rồi...Đã Hơn 17 Năm  Sống Chỉ Còn Như Da Bọc Xương - Như Xọ Xương Khô , Được Tới Ngày Nay Là Mai Mắn Lắm Rồi... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101248106588166161


+ MVI_0258 - 2014 / 12 / 18 - Chứng Từ Đóng Tiền Điện Sử Dụng Dịch Vụ Xã Hội Tại Vị Trí Nhà  Số 727 Nguyễn Xiển Của Tôi , Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Đất Bỏ Hoang Hóa Từ Năm 1997 Khi Tôi Về Đây , Từ 1910 Đến Năm 1997 Không Có Bất Kỳ Ai Khai Khẩn Sử Dụng Tại Nơi Đây... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101244230140958817


+ MVI_0257 - 2014 / 12 / 17  , Sự Tráo Trở Của Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh . Né Tránh Các Câu Hỏi Xác Đáng Của Tôi...Không Trả Lời Tôi , Đòi Hỏi Về Việc Cơ Quan Thừa Phát Lại Phải Chứng Minh Sự Lưu Trữ Hiện Tại , Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Là Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Các Chứng Từ Chứng Minh...Và Tôi Đã Thấy Được Rõ Nơi Tận Cùng Đạo Đức Tối Đẹp Nhất Của Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Đại Diện Cho Nhân Dân , Đại Diện Cho Kiếp Sau Của Các Trung Tâm Bưu Điện Đã Làm Sai Trái Không Được Bảo Đảm  ; Cũng Giống Như Nhau Cả Chẳng Khác Nhau Là Cái Gì...Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Hợp Pháp Của Nhân Dân Cũng Vẫn Không Có , Già Cả Như Tôi Mới Chỉ Được Quyền Được Gặp Ông Duy Nhất Một Lần . Còn Những Người Nghèo Khác Chắt Chẳng Bao Giờ Được Quyền Được Cơ Hội Được Gặp Ông...Ông Chưa Bao Giờ Có Sự Giải Quyết Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Công Khai - Minh Bạch - Cụ Thể - Rõ Ràng . Ông Chưa Có Kinh Nghiệm Tiếp Xúc Với Nhiều Người Dân...Như Vậy Ông Đại Diện Bảo Vệ Cho Nhân Dân Về Cái Gì ? - Mục Đích Chính Xác Hơn , Vai Trò Và Quyền Hạn Của Ông Nắm Giữ Sẽ Giúp Ích Cho Nhiều Cơ Quan Đã Có Nhiều Hành Vi Sai Trái Vi Phạm , Để Phá Hoại Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Nhân Dân , Chứ Không Phải Ông Bảo Vệ Cho Nhân Dân....Nếu Ông Không Minh Bạch Có Cơ Sở Xác Đáng Trả Lời Các Nội Dung Cụ Thể Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 Của Tôi Đã Gởi Các Cấp Trực Thuộc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101242873929995921 + MVI_0256 - 2014 / 12 / 17 , Biển Số Xe AirBlack    55 X1 - 4032  Của Người Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Mới Cho Người Vào Chiếm Giữ Áp Chế Bằng Hồ Sơ Chứng Từ Giả Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Đây Là Mấu Chốt Để Xem Nhiều Màn... Trình Diễn Sai Trái Pháp Luật Của Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Như Các Đoạn Video Cụ Thể Ở Trên Khác... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101240126169533025


+ MVI_0255 - 2014 / 12 / 17 , Vị Trí Hiện Đang , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Áp Chế Bằng Hồ Sơ Chứng Từ Giả Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Tại Vị Trí Nhà Của Lữ Phúc Nhị - Số 725 Nguyễn Xiển ( Hộ Lữ Hảo - Lữ Phúc Nhị Là Con , Chỉ Có Một Mãnh Đất Khoảng 400 m2 Mà Đã Giao Cấp 04 Số Nhà Sai Trái Quy Định Từ 719 - Cho Tới Số 725 Nguyễn Xiển Sai Trái Đương Thời Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Chưa Có Xây Dựng Nhà Cửa Gì Hết Mà Lại Giao Cấp 04 Số Nhà -  Không Có Nhà Cửa Mà Cũng Giao Cấp Số Nhà , Còn Người Có Nhà Cửa - Tôi Đã Đi Xin Số Nhà Hơn 12 Năm Thì Cũng Không Giao Cấp Số Nhà - Và Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Được Giao Cấp Sinh Ra Trong Trường Hợp Nghịch Lý Này Mới Chịu Giao Cấp Số Nhà Cho Tôi Để Che Dấu Những Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Tại Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương ) Và Giao Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Sai Trái Cho Trần Thị Nhung Là Vợ Của Lữ Phúc Nhị...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101239251878699937


+ MVI_0253 - 2014 / 12 / 17 , Kế Hoạch Của Những Kẻ Đang Câm Thù Nhất Tại Đây , Như Toàn Bộ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cho Thấy , Toàn Bộ Khuôn Viên Nằm Ngoài 7600 m2 Đất Là Đất Công Thổ - Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý Khoảng 840.000 m2 Đất . Nhưng Trên Thực Tế Đất Này , Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương 840.000 m2 Đất Này Đã Chuyển Đổi Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Cho Dòng Họ Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Long Thạnh Mỹ Cho Cả Dòng Họ Của Ông Nắm Giữ Dưới Sự Cai Quản Của Cả Dòng Họ Tên Võ Văn Cường , Bà Trần Thị Rê... - Là Phía Bên Nhà Chồng Đứng Tên . Xây Dựng Kiên Cố Hơn 30 Căn Nhà Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép , Giao Cấp Vô Số Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá Sai Trái...Và Hiện Đang , Sang Bán Chuyển Đổi Qua Nhiều Chủ Sử Dụng Đất Để Né Tránh Các Cơ Quan Điều Tra...Và Cũng Là Cái Cớ Khi Cơ Quan Không Muốn Điều Tra Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật . Chính Vì Vậy , Ông Châu Văn Hùng - Phó Chủ Tịch Phường Đang Bảo Vệ Bằng Nhiều Cách Thức Đàn Áp Gia Đình Tôi Do Chính Ông Đã Chỉ Đạo : Cho Bảo Vệ Khu Phố Canh Me Lấy Cắp Chứng Từ Trong Hộp Thư Trước Cổng Nhà Tôi Và Rất Nhiều Hành Vi Cụ Thể Khác Nữa...Như Các Đoạn Video Trên Đã Đăng Tải Những Hành Vi Cụ Thể Đã Xảy Ra...

https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6101237985707022737


MVI_0252 - 2014 / 12 / 16 - Tại Văn Phòng Thừa Phát Lại ...Như Sự Việc Đã Xảy Ra Tôi Muốn Biết Muốn Gặp Lại Nhân Viên Đã Đưa Cho Tôi Ký ...Để Xác Định Sự Việc Và Đã Che Dấu Tên Nhân Viên Này Luôn , Không Cho Tổ Chức Cho Gặp Mặt Để Xác Định Nhiều Vấn Đề Liên Quan Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 /12 / 2014...Nhưng Trưởng Văn Phòng Không Có Tại Cơ Quan , Nên Hẹn 2 Giờ Chiều Mai Tôi Sẽ Tới...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100477881019278353
MVI_0251 - 2014 / 12 / 16 - Tại Văn Phòng Thừa Phát Lại ...Như Sự Việc Đã Xảy Ra Tôi Muốn Biết Muốn Gặp Lại Nhân Viên Đã Đưa Cho Tôi Ký ...Để Xác Định Sự Việc Và Đã Che Dấu Tên Nhân Viên Này Luôn , Không Cho Tổ Chức Cho Gặp Mặt Để Xác Định Nhiều Vấn Đề Liên Quan Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 20 /12 / 2014...Nhưng Trưởng Văn Phòng Không Có Tại Cơ Quan , Nên Hẹn 2 Giờ Chiều Mai Tôi Sẽ Tới...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100476057477705345


MVI_0249 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Tư Pháp Phường , Nên Tôi Tiếp Tục liên Hệ Với Cơ Quan Thừa Phát Lại...Trước Những Sự Việc Xảy Ra Như Thế Đó , Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Có Ý Kiến Gì Không ? Có Xuống Tận Hiện Trường Để Ghi Nhận Sự Việc Phát Sinh Này Hay Không ???
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100474546975328545MVI_0248 - 2014 / 12 / 16 - Sự Chồng Chéo Sai Trái , Tư Pháp Phường Đã Có Hành Vi Kêu Tôi Ngồi Ở Ngoài Chờ Không Cho Vào Phòng Niên Yết...Khi Tôi Vào Thì Lại Có Văn Bản Niên Yết Về Thông Báo Thụ Lý Vụ Án...Trong Khi Cả Hai Mẹ Con Tôi Đã Kiễm Tra Trước Đó Nhiều Lần Thì Không Có...Tôi Hỏi Có Xuống Tận Nhà Tôi Để Xác Nhận Ký Vắng Nhà Hay Không ? - Thì Không Trả Lời...Che Dấu Nhiều Sự Việc Cố Ý Không Trả Lời Những Câu Hỏi Xác Đáng Của Tôi...Tư Pháp Phường Né Tránh Không Chịu Xác Nhận Có Sự Việc Niên Yết Công Khai Về Văn Bản Ghi Nhận Sự Việc Tôi Vắng Nhà...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100472891944417729


MVI_0247 - 2014 / 12 / 16 - 
Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Phòng Tiếp Dân Nơi Niên Yết Văn Bản Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Không Có Niên Yết Văn Bản Của Tôi Công Khai...Tư Pháp Phường - Bà Nga , Che Dấu Nhiều Hành Vi Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100469494003098497


+ MVI_0246 - 2014  / 12 / 15 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh - Ông Lê Mạnh Hùng , Luật Quy Định  :....Và Những Thắc Mắc Xác Đáng Của Tôi...Và Nói Với Tôi Rằng  :  Cơ Quan Thừa Phát Lại Chuyển Giao Văn Bản Chỉ Có duy Nhất 01 Lần Thôi ( Trong Khi Trên Văn Bản Số 81 / VPTPLBT Trả Lời Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Ghi  :  Đã Nhiều Lần Tới Nhà Của Tôi Nhưng Không Gặp Nên Dán Giấy Thông Báo Niên Yết... Sai Trái Với Lời Nói Của Ông )...Và Cho Biết Người Quản Lý Trực Thuộc Khu Vực Của Tôi Là Mai Đức Lên...Trong Khi Người Tôi Đã Có Ký Nhận Văn Bản Thì Không Phải Là Tên Này...Là Tên Lê Sỹ Hay Tên Gì Đó Chỉ Có 02 Chữ Thôi...Qua Sự Việc Trả Lời Nêu Trên , Vì Thế Tôi Về Phường Để Xem Sự Niên Yết Ra Làm Sao ??? 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100454686304226161


+ MVI_0245 - 2014  / 12 / 15 - Sự Chồng Chéo Sai Trái Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh - Ông Lê Mạnh Hùng , Luật Quy Định  :  Tất Cả Văn Bản Của Tòa Điều Do Cơ Quan Thừa Phát Lại Có Trách Nhiệm Giao Phát Chuyển Giao Cho Đương Sự , Không Có Bất Kỳ Cá Nhân Hay Tổ Chức Nào Được Quyền Đi Chuyển Giao...Như Lời Ông Nói  : Văn Bản Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Sẽ Lập Thành 02 Văn Bản Niên Yết Công Khai Tại Phường Và Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Sẽ Giữ , Muốn Xem Thì Phải Thuê Luật Sư , Chứ Không Có Quyền Xem...Như Vậy Mà Cũng Được Gọi Là Văn Bản Vắng Nhà Niên Yết Công Khai ??? Và Nói Với Tôi Những Văn Bản Này Có Niên Yết Công Khai Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Tp . Hồ Chí Minh . 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100452624270953857
+ MVI_0244 - 2014  / 12 / 15 - Tại Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh , Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án...Trình Bày Về Việc Tòa Án Quận 9 Đã Nói Với Tôi Là Có Công An , Có Tổ Trưởng Gì Đó Có Xác Nhận Việc Niên Yết Tại Nhà Của Tôi , Trong Khi Tôi Ở Nhà Mà Không Thấy Có Sự Việc Gì Hết...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100448956831464497


+ MVI_0243 - 2014  / 12 / 15 - Tại Văn Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh - Tp . Hồ Chí Minh , Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án , Và giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 11 / 2014...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100447532900634065
+ MVI_0242 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Và Xấp Hồ Sơ Không Có Bất Văn Bản Nào Được Đóng Dấu Mộc Đỏ Của Cơ Quan , Mộc Dấu Sao Y Bản Chính... Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ??? 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100108016841478401


+ MVI_0241 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ??? 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100106350942334513 + MVI_0240 - 2014 / 12 / 15 - Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Sau Khi Ký Biên Bản Giao Nhận Xong , Tôi Tưởng Đi Xuống Đóng Dấu Nhưng Không Phải...Tiếp Tục Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định . Và Đưa Cho Tôi Xem Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp : Toàn Bộ Điều Chỉ Là Giấy Pho-to Không Có Mộc Đỏ , Không Có Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Đúng Quy Định Và không Có Văn Bản Liệt Kê Của Tòa Án Khi Các Khởi Kiện Nộp Hồ Sơ...Thì Tôi Làm Sao Biết Được Đây Là Toàn Bộ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Cho Tòa Án Quận 9 ???  
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100104933970592353 + MVI_0239 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...Hướng Dẫn Sai Trái Để Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100103184035332401 + MVI_0238 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100100926329746449


+ MVI_0237 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100099659409552353


+ MVI_0236 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100097847441649185


+ MVI_0235 - 2014 / 12 / 15 - Nộp Đơn Xin Sao Chụp Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Và Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện Phải Cung Cấp...Và Sau Khi Thư Ký - Trương Thị Thu Hiền Xuống Trình Bày Cho Chánh Án Quận 9 Thì Không Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Với Những Lý Do Không Xác Đáng...Và Tiếp Nhận Các Chứng Từ Giao Nhận Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100095831636868561


+ MVI_0233 - 2014 / 12 / 14 - Phía Bên Lữ Phúc Nhị Tiếp Tục Chặt Phá Cây Ở Bên Tôi...Và Đã Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Dòng Họ Của Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 khu Phố Long Hòa Thành Lập Công Ty Ngay trong Khuôn Viên 7600 m2 Của Ông Trần Văn Của Trong Khi các Cấp lãnh Đạo ...Còn Lữ Phúc Nhị Đã Xây Dựng kiên Cố Thêm 01 Căn Nhà Sát Bên Trong ...Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Như Tôi Đã Trình Bày Hộ Lữ Phúc Nhị ( Lữ Hảo ) Đã Được Giao Cấp 05 Số Nhà Sai Trái Và Lần Lược Tháo Các Bảng Số Nhà Xuống , Nhưng Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Vẫn Lưu Trữ Xảo Trá Chuyển Đổi Cho Dòng Họ Của Bà Trần Thị Liên , Để Dòng Họ Bà Liên Có Quá Trình Sử Dụng Đã Lâu Năm Xảo Trá...Và Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Với Lý Do Xảo Trá Đã Bán Sang Tay Nhiều Chủ Sử Dụng , Đã Qua Nhiều Công Ty Mua Bán Chuyển Nhượng... Mục Đích Để Che Dấu Tên Lữ Hảo Và Năm Lang ( Chồng Bà Lữ Hảo Có Con Là Lữ Phúc Nhị ) Đã Giao Cấp 05 Số Nhà Sai Trái...Để Lồng Ghép Số Nhà Xảo Trá Của Ai Đó Đứng Tên . Đó Là Lý Do Vì Sao Cơ Quan Công An Quận 9 Không Giao Cấp Hộ Khẩu Cho Tôi , Tại Vị Trí Đất Của Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Vẫn Không Giao Cấp Hộ Khẩu... Trong Khi Cơ Quan Công An Quận Bình Thạnh Đã Chuyển Toàn Bộ Các Chứng Từ Thông Tin Cá Nhân Của Tôi Cho Cơ Quan Công An Quận 9 . Như Vậy , Công An Quận 9 Đã Cho Tôi Nhập Khẩu Xảo Trá Ở Nơi Đâu ??? Và Vì Sao Không Cho Nhập Khẩu Vào Nhà Của Tôi Tự Xây Cất Năm 1997 Trong Khuôn Viên 3012.8 m2 Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Từ Năm 1910 Đến Năm 1997 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100094239188951537


MVI_0232 - 2014 / 12 / 13 - Các Chứng Từ Chi Tiết Của Bưu Điện Vẫn Tráo Đổi Bao Thư...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100093414614961729


+ MVI_0231 - 2014 / 12 / 13 - Các Chứng Từ Chi Tiết Của Bưu Điện Vẫn Tráo Đổi Bao Thư , Đầu Dịch Vụ Này Mà Đích Của Dịch Dụ Kia...Tráo Đổi Các Đơn Khiếu Nại , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân , Sự Giải Quyết Xảo Trá Hiện Tại Chỉ Để Lấy Chứng Từ Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Còn Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Các cơ Quan Vẫn Xảo Trá Không Có Thay Đổi...

https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6100092487917097889


+ MVI_0230 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Làm Việc Đang Đánh Trên Vi Tính Che Dấu , Không Cho Tôi Biết Chủ Đề Là Gì Mà Bắt Tôi Khai Để Đánh Máy...Rồi Bắt Tôi Ký Tôi Thừa Nhận , Tôi Đâu Có Chịu... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098247813912596977


+ MVI_0229 - 2014 / 12 / 10  - Văn Bản Vẫn Tiếp Tục Để Tên Tôi Sai Trái Là Trần Thị Nguyệt Nào Đó , Để Lồng Ghép Vào Gia Tộc Nào Đó...Như Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Xảy Ra Khi Tôi Phát Hiện , Tạo Lập Vô Số Chứng Từ Giả Trá Tại Các Trung Tâm Bưu Điện Về Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó , Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu . Và  '' Biên Bản Làm Việc  ''  Về Việc Tổ Chức Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 12 / 2014 Không Có Cung Cấp Cho Tôi Khi Tôi Đã Có Đòi Hỏi , Và Cũng Không Có Cung Cấp Cho Các Khởi Kiện Nêu Trên...Buổi Làm Việc Mà Nhân Dân Không Được Quyền Có Chứng Từ Gì Hết...Để Áp Chế Cho Đàn Áp Cướp Của Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098246687197831441


+ MVI_0228 - 2014 / 12 / 10  - Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Lừa Tôi Bắt Tôi Nói Về Thừa Nhận Thành Phần Gia Tộc Bắt Tôi Thừa Nhận Trên Tờ Cung Cấp Lời Khai Khác...Để Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 27 / 11 / 2014 Đã Nộp Cho Ông Thì Bị Dục Bỏ...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098244561841090657


+ MVI_0227 - 2014 / 12 / 10  - Giao Cấp Chứng Từ Sai Trái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Không Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý...Phải Giao Cấp Bằng Chứng Từ  '' Biên Nhận Hồ Sơ '' Cho Tôi Thì Mới Đúng , Thì Nó Mới Có Đầy Đủ Các Chi Tiết Rõ Ràng Tronh Hồ Sơ Vụ Án Để Khi Các Cấp Trên Xem Xét Kiểm Tra Và Sẽ Có Đầy Đủ Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cung Cấp...Còn Như Hàng Chục Cái  '' Biên Bản Giao Nhận  '' Như Vậy Thì Chứng Từ Nào Của Tôi Được Có Lưu Trữ Hợp Pháp Trong Nội Bộ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098242229942009361


+ MVI_0225 - 2014 / 12 / 10  - Tôi Đã Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai...Thì Mọi Pháp luật căn Cứ Vào Đó Mà Xử Lý Giải Quyết . Nhưng Ở Đây Luôn Dồn Ép Bắt Tôi Nói Kê Khai Thừa Nhận Về Gia Tộc Ông Trần Văn Chiêu Có Mấy Người Con - Để Ghi Trên Văn Bản Làm Việc Thiếu Thông Tin Chi Tiết , Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Tạo Lập Chứng Từ Xảo Trá Và Dục Bỏ Hết Tất Cả Các Cơ Sơ Của Tôi Đã Có Nộp Cung Cấp...Cho Tòa Án Quận 9 .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098240558187076161


+ MVI_0224 - 2014 / 12 / 10  - Toàn Bộ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 , Tất Cả Điều Không Có Bất Kỳ Ai Có Đeo Bản Tên - Hình Ảnh , Làm Sao Tôi Xác Định Được Ông Là Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông , Còn Cô Này Là Thư Ký Trương Thị Thu Hiền...Tên Đã Có Nêu Trong Văn Bản Là Một Chuyện , Còn Người Ở Ngoài Đang Giải Quyết Là Một Chuyện Khác...  
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098238851070145041


+ MVI_0223 - 2014 / 12 / 10  - Chừng Nào Mà Tòa Án Nói  : Tòa Án Là Nơi Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân , Thì Tôi Sẽ Không Nói . Còn Tòa Án Là Nơi Công Khai , Chính Trực , Liêm Chính Thì Tôi Có Quyền Nói...Có Nói Thì Mới Thấy Được Rõ Mọi Vấn Đề , Mới Có Sự Giải Quyết Đúng Đắng Công Khai Minh Bạch...Chứ Không Phải Để Che Dấu Sự việc . Và Việc Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Cho Tôi Biết Địa Chỉ Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098237458539823089


+ MVI_0222 - 2014 / 12 / 10  - Chừng Nào Mà Tòa Án Nói  : Tòa Án Là Nơi Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân , Thì Tôi Sẽ Không Nói . Còn Tòa Án Là Nơi Công Khai , Chính Trực , Liêm Chính Thì Tôi Có Quyền Nói...Có Nói Thì Mới Thấy Được Rõ Mọi Vấn Đề , Mới Có Sự Giải Quyết Đúng Đắng Công Khai Minh Bạch...Chứ Không Phải Để Che Dấu Sự việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098235884133402433


+ MVI_0221 - 2014 / 12 / 10  - Thư ký Tòa Án - Trương Thị Thu Hiền , Và Ông Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông Tự Tổ Chức Giải Quyết Sai Trái...Khi Chưa Có Trả Lời Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 Về Văn Bản Ủy Quyền Giải Quyết Của Cấp Trên Đã Chi Đạo Cụ Thể Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Về Việc Cung Cấp lời Khai . Và Việc Tôi Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai Đã Cho Chứng Từ Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Pháp luật Bằng Giấy Pho-To , Tự In Ra , Tự Sửa Chữa , Tự Phát Hành ( Có Nghĩa Là Tự Làm Tự Chịu Trách Nhiệm , Chứ Không Phải Là Đại Diện Của Cơ Quan Pháp Luật Đang Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098234353775692033


+ MVI_0220 - 2014 / 12 / 10  - Thư ký Tòa Án - Trương Thị Thu Hiền Tự Tổ Chức Giải Quyết Sai Trái...Khi Chưa Có Trả Lời Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 Về Văn Bản Ủy Quyền Giải Quyết Của Cấp Trên Đã Chi Đạo Cụ Thể Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Theo Giấy Triệu Tập Đương Sự Về Việc Cung Cấp lời Khai . Và Việc Tôi Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai Đã Cho Chứng Từ Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Pháp luật Bằng Giấy Pho-To , Tự In Ra , Tự Sửa Chữa , Tự Phát Hành ( Có Nghĩa Là Tự Làm Tự Chịu Trách Nhiệm , Chứ Không Phải Là Đại Diện Của Cơ Quan Pháp Luật Đang Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098232670240316017


+ MVI_0219 - 2014 / 12 / 10  - Các Khởi Kiện Tại Tòa Án Quận 9 , Tòa Án Che Dấu Thông Tin Sự Hiểu Biết Của Các Khởi Kiện Không Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Mời Riêng Nói Từng Bên Che Dấu Thông Tin Sự Thật...Để Cho Đàn Áp Cướp Của...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098229899353409553


MVI_0218 - 2014 / 12 / 06 - Văn Bản Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Về Đơn Khiếu Nại Ngày 25 / 11 / 2014 , Sau Khi Có Nhiều Hành Vi Sai Trái Tại Bưu Điện Bình Thạnh Ngày 25 / 11 / 2014...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098199827570671185


MVI_0217 - 2014 / 12 / 06 - Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Vẫn Cho Ký Nhận Chồng Chéo Lung Tung...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098198489800511073


MVI_0216 - 2014 / 12 / 05 - Trưởng Bưu Phát Chợ Nhỏ Quận 9 Vẫn Cho Ký Nhận Bằng Chứng Từ Giấy PhoTô Không Đúng Biểu Mẫu Đã Đăng Ký Quy Định Của Pháp luật , Xóa Bỏ Lưu Trữ , Tạo Lập Lưu Trữ Giả Tráo Đổi Đơn Thư Khiếu Nại , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Không Cho Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098196834670008705


+ MVI_0215 - 2014 / 12 / 05 - Cho Dòng Họ Của Tên Võ Văn Cường , Bà Trần Thị Rê...Thường Xuyên Thả Gà Qua Bươi Phá Cây Trồng Của Tôi... 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098195713768787633


MVI_0214 - 2014 / 12 / 04 - Bảo Vệ Tòa Án Quận 9 Không Có Bận Trang Phục Bảo Vệ , Không Đeo Bảng Tên...Để Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098193906998487953

MVI_0213 - 2014 / 12 / 04 - Văn Thư Tòa Án Quận 9 , Không Đeo Bảng Tên , Không ghi Vào Sổ Tiếp Dân...Theo Quy Định . 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098190894490412497


+ MVI_0212 - 2014 / 12 / 04 - Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tất Các Cán Bộ Nhân Viên Tòa Án Kể Cả Bảo Vệ Cũng Không Có Bất Kỳ Ai Có Đeo Bảng Tên , Bỏ Chốn Đi Đâu Hết Với Lý Do Không Xác Đáng Bận Họp Tham Dự Hội Nghị Ở Trên Mà Tất Cả Các Cán Bộ Của Tòa Án Quận 9 Điều Vắng Mặt . Nhân Viên Văn Thư Tòa Án Không Có Đeo Bản Tên , Không Ghi Vào Sổ Tiếp Dân Theo Đúng Quy Định...Khi Tôi Phát Hiện Về Việc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Có Rất Nhiều Điều Bất Hợp Lý .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6098188720445058737-------------------------------------------------

Đơn Khiếu Nại Ngày 23 / 12 / 2014 .

Kính Gởi  :
- Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Ủy Ban Pháp Chế Nội Chính Tp.Hồ Chí Minh .
- Sở Tư Pháp Tp.Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Bộ Văn Hóa Và Thông Tin Hà Nội .


Trân Trọng Trình Bày  :

- Thứ Nhất :
Tôi Đã Có Hành Vi Rất Nhiều Lần Xin Các Chứng Từ Chi Tiết Của Các Cơ Quan Trực Thuộc...Nhưng Đã Không Có Cho Tôi Và Nói  :  Quy Định Cấm Không Cho  - Chỉ Nói Bằng Miệng , Không Cho Biết Theo Điều Luật Nào , Theo Điều Khoản Nào Cũng Không Cho Biết . Mọi Chứng Từ Chi Tiết Của Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Có Cung Cấp Cho Tôi Các Biên Bản Làm Việc Bản Chánh Có Dấu Mộc Của Cơ Quan , Các Văn Bản Liên Quan...Như Vậy , Quy Định Cấm Cung Cấp Các Chứng Từ Chi Tiết Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Này , Có Cấm Hay Không Có Cấm ??? Được Quy Định Cụ Thể Trong Điều Luật Điều Khoản Nào Của Pháp Luật Đã Quy Định ???
+ Trong Trường Hợp Nếu Có Quy Định Của Pháp Luật Cụ Thể Không Được Phép Công Khai Chi Tiết Các Chứng Từ Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Không Cho Nhân Dân Biết...Như Vậy , Trong Trường Hợp Của Tôi Như Các Đơn Khiếu Nại Đã Nêu Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Có Hành Vi Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Xâm Phạm Vào Các Thông Tin Cá Nhân Của Người Khác . Cụ Thể Dùng Thủ Đoạn Xảo Trá , Chứng Từ Giả Trá Để Lấy Cấp Mọi Thông Tin Chi Tiết Cá Nhân Của Nhân Dân , Của Tôi , Của Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Đã Giao Cấp Cho Tôi . Tôi Đề Nghị Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Xử Lý Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật Đối Với Những Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái Đã Phát Sinh Tại Tòa Án Quận 9 Nêu Trên...

- Thứ Hai :
Đối Với Vụ Án Khởi Kiện Của Các Đương Sự Hiện Tại , Tôi Yêu Cầu Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Ban Hành Quyết Định Chỉ Đạo Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Phải Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Ngày 12 / 12 / 2014 Và Thông Báo Đầy Đủ Rõ Ràng Về 08 Nội Dung Yêu Cầu Của Tôi Đối Với Các Khởi Kiện .

- Thứ Ba : 
Đối Với Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tiếp Nhận Lại Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của các Khởi Kiện Nêu Trên , Khi Tòa Án Tiếp Nhận Phải Có Đầy Đủ Các Chứng Từ Văn Bản Liệt Kê Cụ Thể Rõ Ràng Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Về 08 Nội Dung Của Tôi Đã Yêu Cầu Đối Với Các Khởi Kiện Theo Các Đơn Khiếu Nại . Và Toàn Bộ Hồ Sơ Của Các Khởi Kiện Đã Giao Nộp Cho Tòa Án Nhân dân Quận 9 Phải Có Dấu Mộc Đã Kiểm Duyệt Trên Mỗi Chi Tiết Chứng Từ , Tổng Thể Tất Cả Các Chứng Từ Chi Tiết Gồm Có Bao Nhiêu ??? Thể Hiện Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Liên Quan Để Khi Các Ngành Chức Năng Khác Kiểm Tra Xem Xét Và Nhìn Thấy Cục Bộ Toàn Diện Rõ Ràng .

- Thứ Tư :
Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp Chỉ Đạo Trên Văn Bản Về Việc Tôi Yêu Cầu Các Cán Bộ Viên Chức , Nhân Viên Sau Đây  :  Phải Xuất Trình Giấy Chứng Minh Nhân Dân Để Tôi Biết Rõ Là Đúng Người  ;  Xuất Trình Chứng Từ Kết Nạp Đảng Viên , Hoặc Hợp Đồng Lao Động Chính Thức Của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Của Ông Thẩm Phán TAQ9 - Nguyễn Hữu Đông , Của Thư Ký TAQ9 - Trương Thị Thu Hiền , Của Bà Nga - Tư Pháp Phường Hiện Nay , Của Nhân Viên Trực Thuộc Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Đang Quản Lý Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Của Công An Khu Vực Trực Thuộc Tổ Của Tôi - Ông Nguyễn Tuấn Anh ( Người Mới Thay Thế ) , Và Của Công An Khu Vực ( Người Cũ Hiện Tại Vẫn Trong Công An Phường Long Thạnh Mỹ Được Di Chuyển Phân Công Làm Tổ Ở Nơi Khác Sau Khi Đã Di Chuyển Ông Hoàng Xuân Hồng - Tư Pháp Phường Đi Nơi Khác - Ông Phạm Anh Thơ . Tất Cả Những Người Này Phải Xuất Trình Giấy Chứng Minh Nhân Dân 01 Lần Để Tôi Biết Rõ Là Đúng Người Đúng Tên Và Các Chứng Từ Kết Nạp Đảng Viên , Hoặc Hợp Đồng Lao Động Chính Thức Đã Được Pháp Luật Bảo Vệ , Là Những Đại Diện Hợp Pháp Của Cơ Quan , Và Làm Theo Chỉ Đạo Của Cơ Quan , Họ Đang Đại Diện Cho Pháp Luật Hợp Pháp...

- Thứ Năm :
Về Việc Đã Hơn 17 Năm Nay , Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại...Cho Đến Ngày Nay Đến Các Cấp Lãnh Đạo . Như Tôi Đã Trình Bày Có Vô Số Những Chi Tiết Chứng Từ Sai Trái Như Trên Trang Web Của Tôi , Tìm Kiếm Google :  Nguyenkasa  Hoặc  Luuvanminh1979  , Cũng Như Các Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Trình Bày . Tôi Yêu Cầu Các Cấp Trực Thuộc Nêu Trên Can Thiệp Chỉ Đạo Bằng Văn Bản Đối Với Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền  '' Tổ Chức Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng  '' . Đã Hơn 17 Năm Nay , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Luật Pháp Theo Chỉ Đạo Của Cấp Trên Xuống Xác Minh - Ghi Nhận Hiện Trường Tại Vị Trí  3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Từ Năm 1997 , Và Nằm Trong Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Nêu Trên...Thì Những Sự Đã Giải Quyết Ở Đâu Mà Ra ??? Ở Đâu Mà Có Cái Gọi Là Đã Giải Quyết ??? - Trong Khi Ở Vai Trò Thứ 02 Tôi Cũng Là Người Đại Diện Hợp Pháp ( Vai Trò Thứ 01 Tôi Đã Khai Khẩn Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Đã Lâu Năm Từ 1910 Đến Năm 1997 , Và Tranh Đấu Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

Trân Trọng Kính Chào . ( Xem Chi Tiết Trình Bày Đầy Đủ Trên Đơn Khiếu Nại ) 

Đính Kèm :
- Số  673 - PHD/ VPTU  Ngày 19 / 11 / 2014 Của Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Số  2687 / TATP-VP  Ngày 11 / 12 / 2014 Của Tòa Án Nhân Dân Thành Phố .
Số  2585 / TATP-VP  Ngày 01 / 12 / 2014 .
- Quyết Định Số  3148 / QĐ.UBND.TP  Ngày 18 / 06 / 2012 .
- Số 18265 / VPĐK-KT  Ngày 02 / 12 / 2011 Của Sở Tài Nguyên & Môi Trường Thành Phố .
Số  866 / TS.VPĐK-KT  Ngày 22 / 11 / 2011 .
Số  865 / TS.VPĐK-KT  Ngày 22 / 11 / 2011 .
- Số  590 / CT-HCLT  Tháng 04 Năm 2009 Của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Số  198 / TAQ9  Ngày 11 / 04 / 2008 Của Tòa Án Quận 9 .
- Quyết Định Số  270 / 2012 / QĐST-DS  Ngày 28 / 09 / 2012 Của Tòa Án Quận 9 .
Quyết Định Số  58 / 2008 / QĐST-DS  Ngày 03 / 12 / 2008 Của Tòa Án Quận 9 .
Quyết Định Số  51 / 2008 / QĐST-DS  Ngày 30 / 09 / 2008 Của Tòa Án Quận 9 .
Quyết Định Số  34 / 2007 / QĐST-DSST  Ngày 09 / 03 / 2007 Của Tòa Án Quận 9 .
- Số  127 / 2005 / TBTA  Ngày 19 / 07 / 2005  Trả Lại Đơn Khởi Kiện Của Các Khởi Kiện .
- Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 Gởi  Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Minh .


---------------------------------------------------------------


Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 .


Kính Gởi  :
- Sở Tư Pháp Tp.Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh .
- Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

Về Việc  :

1 - Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB.TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 Và Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 11 / 2014 Có Được Lưu Trữ Đúng Quy Trình , Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Hay Không ???

2 - Nhân Viên Chính Thức Giao Trách Nhiệm Quản Lý Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Tên Họ Là Gì ? - Còn Nhân Viên Đã Trực Tiếp Tới Vị Trí Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh Có Tên Họ Là Gì ???

3 - Việc Lập Biên Bản Làm Việc Trong Trường Hợp Vắng Nhà , Theo Quy Định Sẽ Tạo lập Thành 02 Biên Bản Làm Việc  ;  01 Do Cơ Quan Thừa Phát Lại Lưu Trữ Lại  , Và 01 Sẽ Được Niên Yết Công Khai Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Có Sự Ký Nhận Chứng Kiến Của Tư Pháp Phường . Nhưng Khi Tôi Đã Đi Tới UBND Phường Ngày 16 / 12 / 2014 , Và Tư Pháp Phường Cũng Xác Định Là Không Có Việc Niên Yết Biên Bản Làm Việc Trong Trường Hợp Chuyển Giao Văn Bản Vắng Nhà . Đối Với Trường Hợp Này Cơ Quan Thừa Phát Lại Sẽ Giải Quyết Ra Sao ??? - Có Xuống Tận Hiện Trường UBND Phường Long Thạnh Mỹ Để Xác Định , Có Niên Yết Hay Không Có Niên Yết Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật ???

4 - Căn Cứ Vào 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Ban Hành , Và Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB.TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 Về Việc Tranh Chấp Tài Sản Chung . Như Vậy , Nhà Nước Đã Ban Hành Bãi Bỏ Điều Luật Xét Xử Sơ Thẩm - Phúc Thẩm - Tối Cao Với Việc Ban Hành Hàng Chục Cái Quyết Định Cũng Được !!! - Nó Đã Căn Cứ Vào Những Điều Luật Cụ Thể Nào Đã Quy Định ??? - Hay Có Thể Cho Rằng 05 Cái Quyết Định Đã Ban Hành Điều Không Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc , Và Chỉ Có Duy Nhất Có Một Vụ Án  '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' Mà Muốn Xét Xử Thụ Lý Cả Chục Lần Ban Hành Quyết Định Cũng Được ??? - Thì Cần Gì Tới Xét Xử Sơ Thẩm - Phúc Thẩm - Tối Cao Dư Thừa...

5 - Căn Cứ Vào Chứng Từ Tôi Đính Kèm Theo Đơn Khiếu Nại Này , Các Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành , Đương Thời Có Rất Nhiều Sự Can Thiệp Của Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Và Của Tòa Án Nhân dân Thành Phố Đã Can Thiệp . Và Dẫn Tới 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Buộc Phải Bác Đơn Các Khởi Kiện Nêu Trên Về Việc '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' Không Có Cơ Sở Xác Đáng , Tài Sản Đất Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng . 
+ Tôi Không Biết Rõ Cơ Quan Thừa Phát lại Quận Bình Thạnh Đã Được Cấp Phép Vào Thời Điểm Nào ? Nhưng Đã Qua 05 Cái Quyết Định Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Bác Đơn Các Khởi Kiện . Và Tôi Cũng Không Được Biết , Hay Không Có Bất Kỳ Nhân Viên Nào Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Nào Đã Tới Nhà Của Tôi Chuyển Giao Các Chứng Từ Văn Bản Thư Mời , Giấy Triệu Tập , Quyết Định...Thì Đây Là Điều Vô Lý . Vì Thế Tôi Đề Nghị Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Kiểm Tra Lại Sự Lưu Trữ Của Cơ Quan Về Vô Số Chứng Từ Của 05 Cái Quyết Định Nêu Trên . Có Phải Sự Lưu Trữ Của Cơ Quan Có Rất Nhiều  '' Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà  '' Phải Không ??? - Riêng Về Phần Này Tôi Đề Nghị Trả Lời Cho Tôi Bằng Văn Bản Rõ Ràng Lý Do Và Vì Sao ???

6 - Theo Quy Định Của Pháp Luật Hiện Hành Đã Bàn Giao Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Cho Cơ Quan Thừa Phát Lại Chuyển Giao Các Văn Bản Của Tòa Án Quận 9 Đã Có Thời Điểm Áp Dụng , Có Hiệu Luật Pháp Luật Vào Ngày Tháng Năm Nào ?  - Để Bảo Vệ Quyền Lợi Và lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân...Bởi Vì Trên Thực Tế , Tôi Đã Trãi Qua Hơn 17 Năm Nay , Đã Trãi Qua 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Bác Đơn Các Khởi Khiện Nêu Trên...Mọi Văn Bản Chuyển Phát Của Tòa Án Quận 9 Điều Do Chính Công An Khu Vực - Phường Long Thạnh Mỹ , Và Các Dân Quân Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa - Phường Long Thạnh Mỹ Đã Chuyển Phát Tận Tay Đưa Cho Tôi . Và Tôi Cũng Đã Có Yêu Cầu Rất Nhiều Lần Khi Chuyển Giao Các Văn Bản Phải Gởi Bằng Đường Bưu Điện Đảm Bảo Để Tôi Có Được Dấu Mộc Ngày Tháng Năm Chứng Từ Đó Đã Tới Vị Trí Nhà Của Tôi . Nhưng Các Cơ Quan Trực Thuộc , Ngay Cả Tòa Án Quận 9 Cũng Không Có Thực Hiện Theo Ý Muốn Của Tôi Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Vẫn Chuyển Giao Với Hình Thức Đưa Cho Công An Phường , Đưa Cho Các Dân Quân - Bảo Vệ Khu Phố Long Hòa , Có Khi Còn Gởi Cho Bên Bán Vé Số Cạnh Nhà Của Tôi Nữa Thường Xuyên Đổ Rác Qua Bên Đất Của Tôi Khiêu Kích Gây Sự...Cho Đến Ngày Nay Vẫn Chuyển Giao Với Hình Thức Như Thế Này !!! - Đã Qua 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Quận 9...Đến Ngày Nay là Vụ Xét Xử Lần Thứ 06 , Nghĩa Là Sẽ Ban Hành Cái Quyết Định Lần Thứ 06 Nữa...Mai Mắn Lắm Cho Tôi Mới Được Biết Đến Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Có Giữ Vai Trò Chính Trong Trách Nhiệm Chuyển Giao Các Văn Bản Của Tòa Án Quận 9 Vụ Án Sơ Thẩm Dân Sự , Và Cũng Mai Mắn Lắm Tôi Mới Được Biết...Nếu Không Tôi Chẳng Bao Giờ Được Quyền Được Biết Đến . Mọi Văn Bản Chứng Từ Điều Che Dấu Tôi Và Đã Phát Sinh Ra Đầy Rẫy Vô Số Những Sự Việc Sai Trái Ngược Ngạo , Trái Với Quy Định Của Pháp Luật , Cho Áp Chế Để Đàn Áp , Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt...Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chính Đáng Của Nhân Dân , Của Tôi...

Trân Trọng Trình Bày :

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 18265 / VPĐK.KT  Ngày 02 / 12 / 2011 , Đây Là Đất Của Ông Trần Văn Của Đã Có Từ Thời Điểm Năm 1910 Và Bỏ Hoang Hóa Rừng Cỏ Đến Năm 1997 . Và Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Nhà Cửa , Lập Vườn Cây Của Tôi Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Vì Thế 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Không Có Còn Là Tài Sản Hợp Pháp Được Nữa Vì Bỏ Hoang Hóa Rừng Cỏ Và Không Có Tên Của Bất Kỳ Ai Khai Khẩn Sử Dụng , Bỏ Hoang Hóa Đã Lâu Năm...

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số  590 / CT.HCLT  Tháng 04 Năm 2009 Của Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh , Ông Trần Văn Của Và Bà Huỳnh Thị Ngoan Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con , Vì Thế Có Sự Mâu Thuẩn Khi Ông Trần Văn Của Có 04 Người Con Theo Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Của Tòa Án Quận 9 .

- Căn Cứ Số  198 / TAQ9  Ngày 11 / 04 / 2005 .
- Căn Cứ Số  127 / 2005 / TBTA  Ngày 19 / 07 / 2005 Đã Trả Lại Đơn Của Các Khởi Kiện .
- Căn Cứ Vào Quyết Định Số  270 / QĐST . DS  Ngày 28 / 09 / 2012 Đình Chỉ Vụ Án .
Căn Cứ Vào Quyết Định Số  58 / 2008 / QĐST . DS  Ngày 03 / 12 / 2008 Tạm Đình Chỉ Vụ Án .
Căn Cứ Vào Quyết Định Số  51 / QĐST . DS  Ngày 30 / 09 / 2008 Tạm Đình Chỉ Vụ Án .
Căn Cứ Vào Quyết Định Số  34 / 2007 / QĐST . DSST Ngày 09 / 03 / 2007 Đình Chỉ Vụ Án .

+ Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Nên Tôi Có Đủ Cơ Sở Cho Rằng  : Có 01 Nhóm Người Giả Danh Cơ Quan Thừa Phát Lại , Và Làm Công Việc Chức Năng Nhiệm Vụ Giống Y Như Cơ Quan Thừa Phát Lại Thật . Tôi Không Biết Và Đã Có Ký Nhận Với Nhân Viên , Nhưng Lại Được Nhân Viên Chuyển Giao Văn Bản Có Ký Tên Và Đóng Dấu Tên  Lê Sỷ Hay Tên Gi Đó Chỉ Có 02 Chữ Thôi .
- Trong Khi Tại Buổi Tiếp Xúc Với Ông Trưởng Phòng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh , Thì Những Cái Tên Của Nhân Viên Trực Thuộc Như Ông Đã Nêu Ra Đã Không Khớp , Không Đúng Với Cái Tên Trong Giấy Tôi Đã Có Ký Nhận Tại Nhà Của Tôi 727 Nguyễn Xiển...Nhưng Ông Lại Có Hành Vi Cố Chấp Cho Rằng Không Bao Giờ Có Chuyện Những Người Giả Làm Chức Năng Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thành , Và Ông Đã Có Thái Độ Không Tiếp Xúc Với Tôi Gì Cả . Già Cả Như Tôi Ông Còn Có Hành Vi Như Vậy ( Tôi Nghĩ Ông Chưa Bao Giờ Có Tiếp Xúc Với Nhiều Người Dân , Nên Ông Không Có Kinh Nghiệm Ứng Xử ) Thì Làm Gì Có Sự Tiếp Xúc Với Nhiều Người Dân , Người Dân Được Trợ Giúp Hướng Dẫn Pháp Lý Chính Đáng , Bảo Vệ Quyền Lợi Và lợi Ích Hợp Pháp Chính Đáng Của Nhân Dân . Ngày Hôm Sau Tôi Đã Đi Tới Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ Về Việc Niên Yết Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà...Nhưng Tại Phường Không Có Hành Vi Niên Yết Nên Tôi Đã Quay Trở Lại Gặp Lại Ông Để Trình Bày Nhưng Không Gặp Được Ông , Và Hẹn Với Nhiều Nhân Viên Của Ông Là 2 Giờ Chiều Ngày Mai Tôi Sẽ Tới Cơ Quan Thừa Phát Lại . Vì Thế , Tôi Không Có Tới Ông Ngang Nhiên Không Có Báo Trước Như Ông Đã Nói . Ông Đang Đại Diện Cho Thế Hệ Sau Của Các Trung Tâm Bưu Điện Đã Có Vấn Đề Không Bảo Đảm Quyền Lợi Chánh Đáng Của Nhân Dân...

- Qua Sự Việc Của Tôi Thì Cơ Quan Thừa Phát Lại Có Ích Gì Cho Nhân Dân !!! - Đó Là Câu Nói Của 01 Người Đi Trên Xe Buýt Tuyến 56 , Khi Tôi Kêu Ngừng Trạm Tại Cơ Quan Thừa Phát lại , Và Người Đó Đã Nói Với Tôi Rằng  ''  Ở Đó Có Ích Gì ???  '' . Bởi Ông Chưa Có Bao Giờ Chịu Tiếp Xúc Với Người Dân , Ông Chưa Có Bao Giờ Có Bảo Vệ Quyền Lợi Của Họ...Qua Hành Vi Và Thái Độ Của Ông Đã Thấy Rõ . Cơ Quan , Chỉ Là Cái Cớ Trung Gian...Để Che Mắt Nhiều Người Dân... Để Các Tư Pháp Phường Luôn Luôn Chuyển Đổi Chuyển Đi Nơi Khác...Rồi Cũng Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Nhân Dân . Nếu Ông Không Giải Thích Rõ Ràng Sự Hợp Lý Xác Đáng Về 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Nêu Trên Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu .

+ Căn Cứ Vào Quy Định Trong Trường Hợp Chuyển Giao Văn Bản Nhưng Đương Sự Vắng Nhà , Và Sẽ Tạo Lập Thành 02 Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà  ;  01 Do Cơ Quan Thừa Phát Lại Lưu Trữ lại , Và  01 Biên Bản Còn Lại Sẽ Được Niên Yết Công Khai Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Có Sự Ký Nhận Của Tư Pháp Phường . Vì Thế Trên Nền Tảng Đây Là Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Được Niên Yết Công Khai Cho Toàn Dân , Thì Tôi Có Quyền Yêu Cầu Cung Cấp Lại Cho Tôi Bản Chánh Hoặc Bản Sao Y Có Đóng Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan , Để Biết Văn Bản Có Nguồn Gốc Từ Cơ Quan Thừa Phát Lại Đã Cung Cấp Cho Tôi , Chứ Không Phai Che Dấu Tôi Như Ông Đã Che Dấu , Ngăn Cấm Tôi Là Tài Liệu Mật Quy Định Không Cho Phép , Như Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Đã Nói Với Tôi . Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Này , Tôi Không Được Quyền Được Có Và Được Quyền Biết Đến Mọi Thông Tin Tôi Đã Có Ký Nhận Về Giấy Triệu Tập Ngày 27 / 11 / 2014 Và Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Này .

+ Đối Với Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB.TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 Đã Có Sự Phát Sinh  :  Nhân Viên Thừa Phát Lại Đã Không Có Hành Vi Gỏ Cửa Hay Kêu Cửa Tại Nhà Của Tôi Khi Tới Nhà Của Tôi Chuyển Giao Văn Bản Theo Quy Định . Và Việc Tư Pháp Phường Đã Không Có Hành Vi Niên Yết Công Khai Văn Bản Thụ Lý Vụ Án Nêu Trên . Khi Tôi Vào Phòng Tiếp Dân Nơi Văn Bản , Tôi Đã Kiểm Tra Đi Lại Nhiều Lần Nhưng Không Có ( Tôi Có Quay Ghi Hình Lại ) , Và Khi Tôi Yêu Cầu Tư Pháp Phường Qua Chứng Kiến 01 Lần Nữa Là Không Có Các Văn Bản Niên Yết Có Tên Của Tôi...Thì Tư Pháp Phường Đã Có Hành Vi Cấm Tôi Vào Phòng Tiếp Dân Nơi Niên Yết - Bảo Tôi Ngồi Ở Ngoài Chờ...Và Tôi Nghĩ Phòng Tiếp Dân Nơi Niên Yết Công Khai Thì Có Gì Mà Cấm Tôi Và Phải Ở Ngoài Chờ...Vì Thế Khi tôi Bước Vào Thì Tư Pháp Phường Đã Chỉ Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Vụ Án  ;  Trong Khi Tôi Đã Kiểm Tra Đi Lại Nhiều Lần Có Quay Ghi Hình Là Trước Đó Thì Không Có , Và Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Cũng Không Có Niên Yết Như Tư Pháp Phường Đã Xác Nhận .

 Đối Với Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 11 / 2014 Đã Có Phát Sinh  :  Khi Tôi Đã Có Ký Nhận Với Nhân Viên Thừa Phát Lại ( Tôi Không Biết Rõ Là Đúng Người Trực Thuộc Hay Không Đúng Người Trực Thuộc Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh ) , Nhưng Tôi Đã Có ký Nhận Có Tên Người Chuyển Giao Là Lê Sỹ Hay Tên Gì Đó Chỉ Có 02 Chữ Thôi , Và Đóng Dấu Mực Tên Của Người Chuyển Giao Văn Bản Đưa Cho Tôi ... Nhưng Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Những Cái Tên Nhân Viên Chính Thức Đã Nêu Trực Thuộc Đang Quản Lý Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Như Ông Đã Nêu Ra , Nó Không Khớp , Không Đúng Với Tên Người Đã Chuyển Giao Có Đóng Dấu Tên Và Ký Tên Tại Vị Trí Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp . Hồ Chí Minh Mà Tôi Đã Có Trình Bày Với Ông Ngay Từ Đầu .

+ Từ Những Cơ Sở Xác Đáng Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu  :

- Thứ Nhất , Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Tổ Chức Cho Tôi Tiếp Xúc Và Gặp Trực Tiếp Các Nhân Viên Trực Thuộc Chính Thức Của Cơ Quan Đang Quản Lý Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 , Cho Tôi Xem Chứng Minh Nhân Dân Của Nhân Viên Đó Để Tôi Xác Định Là Đúng Người  ;  Cho Tôi Xem Các Văn Bản Hay Hợp Đồng Lao Động Làm Việc Của Nhân Viên Trực Thuộc Để Tôi Xác Định Họ Là Nhân Viên Chính Thức Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh .
- Cung Cấp Cho Tôi Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà Bản Chánh , Hoặc Bản Sao Y Có Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Đã Cung Cấp Của Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Nêu Trên . 
- Cung Cấp Cho Tôi Văn Bản Ký Nhận Mà Tôi Đã Ký Tại Nhà Về Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 27 / 11 / 2014 , Hoặc Bản Sao Y Có Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh .

- Thứ Hai , Trả Lời Cụ Thể Rõ Ràng Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Về 06 Nội Dung Chính Tôi Đã Đánh Số Thứ Tự Trong Đơn Khiếu Nại Này Bằng Văn Bản Quyết Định Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Cụ Thể Rõ Ràng .


Trân Trọng Kính Chào . 
( Xem Chi Tiết Trong Đơn Khiếu Nại  Ngày 20 / 12 / 2014 Đã Trình Bày )