Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...

2015 03 12 - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Trả Lời Qua Điện Thoại Thừa Nhận...
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126690308552644081Kính Mời Tất Cả Mọi Người , Hôm Nay Ngày 16 / 03 / 2015 Vào Lúc 14 Giờ Chiều Tại Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh  Xét Xử Vụ Án Phân Chia Tài Sản Của Tôi Đầy Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Của 02 Đại Diện Pháp Luật Ngược Ngạo là Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Chánh Án Tòa Án Quận 9 Mới Thay Đổi . Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Cho Đến Ngày Nay , Đã Gần 05 Tháng Trôi Qua Nhưng Không Cho Tôi Được Quyền Biết Đến Đơn Khởi Kiện Của Các Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Tại Tòa Án Trước Khi Ban Hành Thông Báo Thụ Lý Vụ Án . Và Đã Có 06 Văn Bản Can Thiệp Của Tòa Án Thành Phố Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Quyền Có , Không Được Quyền Biết , Không Cung Cấp Cho Tôi Qua Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Yêu Cầu !!!

- Mọi Người Cứ Quay Phim Ghi Hình Thoải Mái...Hay Là Những Vụ Án Xét Xử Trên Ti Vi , Trên Truyền Thông Chỉ Là Minh Họa ....Còn Trên Thực Tế Thì Cấm Quay , Cấm Công Khai , , Cho Áp Chế Đàn Áp Bằng Luật Rừng Luật Sâu Bọ...Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...


https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126690308552644081 
------------------------------------------- 

Tôi Chân Thành Cảm Tất Cả Các Bạn Tốt Của Tôi Rất Nhiều Về Những Sự Chia Sẽ , Để Tôi Có Điều Kiện Học Tập Thêm , Đánh Giá , Cũng Cố , Và Hoàn Thiện . Tô Vẽ Thêm Nhiều Điểm Đẹp , Hoàn Mỹ , Có Giá Trị Sâu Sắc Tinh Tế...Trong Ký Ức Của Tất Cả Những Người Bạn Tốt Của Tôi . 


Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


Chúng Ta Đang Đối Mặt Vấn Đề Biến Đổi Khí Hậu Nghiêm Trọng - Sự Ấm Dần Của Trái Đất Đang Gia Tăng Nhiệt Độ Rất Nhanh Chóng...Và Bạn Đang Cố Ý Hoặc Không Nghiêm Túc Về Nó...

- Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Luật Pháp... 

Bạn Đã Cố Ý Không Nghiêm Túc Thực Thi Pháp Luật... 

Bạn Đã Cố Ý Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

Bạn Đã Cố Ý Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Kéo Dài Lâu Năm Xác Đáng Của Công Dân... 

- Bạn Đã Cố Ý Cho Cơ Quan Bưu Điện Ngăn Cản , Tạo Lập Chứng Từ Giả , Các Đơn Khiếu Nại Gởi Không Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền...

Bạn Đã Cố Ý Kiềm Hãm Sự Phát Triển Kinh Tế Của Những Người Nghèo - Cướp Bóc Của Họ Sai Trái Quy Định Pháp Luật...

- Pháp Luật Không Bảo Vệ , Không Được Đi Tới Tận Cùng Mọi Ngỏ Ngách Để Có Được Tiềm Năng Đóng Góp Tích Cực To lớn Hơn , Vững Mạnh Hơn...


-------------------------------------------------
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128482587102357345 
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128458303632585121
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128456792843839009
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128454485411206929
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128453194617832625
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6128452189535170001


Đồng Kính Gởi :

- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Quốc Hội Việt Nam .
- Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam .
- Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam .
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Thanh Tra Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Bưu Chính Và Viễn Thông .
- Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :

1 / Đã Gần 05 Tháng Nay Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 , Và Đã Qua 07 Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành Can Thiệp... Nhưng Đến Nay Tôi Không Được Tòa Án Nhân Dân Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Ngày 13 / 11 / 2014 Theo Thụ Lý Vụ Án Số 301 / 2014 / TLST-DS Về Việc Tranh Chấp Chia Tài Sản Chung Theo Thông Báo Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .

2 / Đề Nghị Các Cơ Quan Trực Thuộc Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Yêu Cầu Tòa Án Quận 9 Phải Cung Cấp Đầy Đủ Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Theo Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 . 

3 / Về Việc Các Chứng Từ Tông Đạt Của Tòa Án Quận 9 Không Được Chuyển Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Đã Thừa Nhận Có Ký Hợp Đồng Chuyển Giao Với Tòa Án Quận 9...Nhưng Cũng Không Thừa Nhận Có Hay Không Có Tống Đạt Tới Tôi !!! - Kể Cả Bưu Điện Cũng Thừa Nhận Không Có Thư Tới Để Phát Lại Cho Tôi . Đề Nghị Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Được Đảm Bảo...


Trân Trọng Trình Bày :

- Căn Cứ Vào Biên Bản Giao Nhận Ngày 16 / 03 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .
- Căn Cứ Vào Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .

Qua Buổi Làm Việc Ngày 16 / 03 / 2015 , Mặt Dù Tôi Cũng Đã Có Yêu Cầu Rất Nhiều Lần Phải Cho Tôi  '' Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Theo Thông Báo Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 ''  . Nhưng Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Cho Tôi Được Quyền Có , Không Theo Đúng Quy Định , Và Chỉ Có Cho Tôi Những Chứng Từ Như Đã Nêu Trong Biên Bản Giao Nhận Ngày 16 / 03 / 2015 Thì Tôi Không Đủ Căn Cứ Để Trình Bày...Còn Thiếu Chứng Minh Nhân Dân - Hộ Khẩu Của Dương Thanh Tùng Và Trần Kiên Cường , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất , Và Các Chứng Từ Khác Như Đã Có Nêu Trong Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .

- Trong Buổi Làm Việc Ông Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Có Đề Cập Đến Vấn Đề , Khoảng Tháng 08 Năm 2014 Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Có Ban Hành Quyết Định Giao Trả Đất Cho Gia Tộc , Và Hỏi Tôi Có Biết Vấn Đề Này Hay Không ?  - Và Tôi Đã Trả Lời Là Tôi Không Có Biết Về Việc Quận 9 Đã Có Quyết Định Giao Trả Đất Lại Cho Gia Tộc...Vì Tôi Đã Có Nộp Đơn Cung Cấp Lời Khai Tại Tòa Án , Đã Có Chi Tiết Và Đầy Đủ Các Mốc Thời Điểm Tôi Đã Liên Tục Tới Các Cơ Quan Khiếu Nại , Cũng Như Các Cơ Quan Trực Thuộc Đã Trả Lời Bằng Văn Bản...Không Có Nêu Gì Hay Thông Tin Gì Về Việc Có Quyết Định Của Quận 9 Đã Ban Hành Giao Trả Cho Gia Tộc .

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Tôi Đề Nghị :

1 / Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Cho Tôi , Yêu Cầu Tòa Án Quận 9 Phải Cung Cấp Cho Tôi Đơn Khởi Kiện Và toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Tại Tòa Án Quận 9 Theo Thông Báo Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .

2 / Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Cho Tôi Đảm Bao Tất Cả Các Chứng Từ Tống Đạt Của Tòa Án Quận 9 Điều Tới Được Địa Chỉ Nhà Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật . Không Như kiểu Giấy Triệu Tập Ngày 05 / 03 / 2015 Chỉ Giải Quyết Trong Nội Bộ Âm Thầm...Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Và Cơ Quan Bưu Điện Không Có Sự Thừa Nhận Rõ Ràng Minh Bạch Các Chứng Từ Tống Đạt Đến Địa Chỉ Của Tôi .

3 / Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Cho Tôi Tòa Án Quận 9 Trả Lời Bằng Văn Bản Cho Tôi Biết  :  ''  Quyết Định Tháng 08 Năm 2014 Như Ông Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Là Quyết Định Do Chính Các Khởi Kiện Đã Nộp Cùng Với Các Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Theo Thông Báo Thụ Lý Vụ Án 1142 / Nêu Trên , Hay Là Quyết Định Này Do Chính Tòa Án Mới Đi Thu Thập Thông Tin Có Được ( Có Nghĩa Là Cơ Quan Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành Âm Thầm Trong Nội bộ Dấu Kín Không Có Sự Công Khai ) , Và không Có Thông Báo Đến Các cơ Quan Trực Thuộc Khác Biết Sự Việc...Bởi Vì Đương Thời Tôi Đã Có Sự Liên Tục Có Mặt Tới Các Cơ Quan Khiếu Nại Liên Hệ Rất Nhiều Lần Để Giải Quyết Như Đơn Trình Bày Đơn Cung Cấp Lời Khai Đã Trình Bày Chi Tiết Rõ Ràng Sự Có Mặt Của Tôi Liên Tục Ở Các Cơ Quan Khiếu Nại...

4 / Đề Nghị Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Cho Tôi Đảm Bảo Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp luật Công Khai Minh Bạch . Như Tôi Đã Trình Bày Và Những Sự Việc Đã Có Phát Sinh Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Chỉ Giải Quyết Trong Nội Bộ Dấu Kín Không Công Khai Minh Bạch...Như Việc Ban Hành Quyết Định Của Quận 9 Chỉ Âm Thầm Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ .

5 / Một Lần Nữa , Kính Mong Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Trả Lời Cho Tôi Biết Cụ Thể Rõ Ràng Những Vấn Đề Tôi Đã Nêu Trong Đơn Khiếu Nại Ngày 14 / 03 / 2015 Có Đính Kèm Biên Nhận Hồ Sơ Của Tòa Án Thành Phố...Và Tất Cả Các Chứng Từ Bản Sao Của Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Phải Có Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Đã Cung Cấp Tài Liệu Cho Tôi...

6 / Và Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Yêu Cầu Tòa Án Phải Cung Cấp Thêm Cho Tôi Chứng Từ Biên Lai Đóng Án Phí Tôi Cũng Đã Có Yêu Cầu Quận 9 Đã Nhiều Lần...Và Quyết Định Của Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Vào Khoản Tháng 08 Năm 2014 Như Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đã Có Nêu...Và Tất Cả Các Bản Sao Của Tòa Án Quận 9 Cung Cấp Cho Tôi Phải Có Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Tài Liệu Cho Tôi .

Trân Trọng Kính Chào .

- Biên Bản Giao Nhận Của Tòa Án Quận 9 Ngày 16 / 03 / 2015 .
- Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 .
- Giấy Triệu Tập Dương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 .
- Biên Nhận Nhận Đơn Khiếu Nại Của Tòa Án Thành Phố Ngày 14 / 03 / 2015 .
--------------------------------------------------------------
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126441310905399265
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126438733375391505
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126437847800828929
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126436213739849201
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126432189482386001


Đồng Kính Gởi :

- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Bưu Chính Viễn Thông .

Về Việc :

1 / Thanh Tra Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Đã Trả Lời Trên Điện Thoại Ở Văn Thư Lưu Trữ Hiện Tại Không Có Tiếp Nhận Được Bất Kỳ Đơn Khiếu Nại Nào Với Tên Trần Ánh Nguyệt , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Vì Thế Hướng Dẫn Tôi Tiếp Tục Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Bằng Đường Bưu Điện Và Gởi Qua Email Của Tổng Cục Đã Chỉ Dẫn...

2 / Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Điều Tra Về Việc Công Dân Có Gởi Có Chứng Từ Giấy Bưu Điện Nhưng Thư Và Chứng Từ Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền . Tôi Đã Đính Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Gởi . Đề Nghị Bộ Bưu Chính Viễn Thông Có Phương Hướng Và Xử Lý Đảm Bảo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Được Tới Đúng Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Theo Chứng Từ Đã Gởi...


Trân Trọng Trình Bày :

Hôm Nay , Ngày 14 / 03 / 2015 Theo Sự Chỉ Dẫn Của Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Trực Thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường . Tôi Đã Gởi Lại 04 Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Đính Kèm Các Chứng Từ Căn Cứ . Và Tôi Đã Gởi Kèm Các Chứng Từ Bưu Điện Bản Sao Đã Có Gởi 04 Đơn Khiếu Nại Tới Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Số 10 Tôn Thất Thiết , Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội . Kính Mong Các Cấp trực Thuộc Thẩm Quyền Xem Xét Can Thiệp Giải Quyết Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

- Và Kính Nhờ Tổng Cục Quản Lý Đất Đai - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Chuyển Đơn Bản Sao Này Và Bản Sao Các Chứng Từ Của Bưu Gởi Của 04 Đơn Khiếu Nại Nêu Trên Tới Bộ Bưu Chính Viễn Thông Xem Xét Giải Quyết .

- Tôi Có Đính Kèm Thêm Đơn Bản Sao Đã Gởi Cho Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Ngày 28 / 02 / 2015 Cùng Với Thư Mời Có Vấn Đề Và Biên Bản Làm Việc Ngày 13 / 03 / 2015 Cho Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Thấy Nhiều Khía Cạnh Khác Của Vấn Đề , Hiểu Rõ Những Sự Việc Đang Diễn Ra Trên Thực Tế Đầy Sai Trái Cho Áp Chế Đàn Áp , Phân Chia Tài Sản Của Tôi Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật...Một Lần Nữa Kính Mong Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Khẩn Cấp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Bảo Vệ Tính Mạng Và Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Đang Bị Đe Dọa Cho Áp Chế Đàn Áp Ngược Ngạo , Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt...


Trân Trọng Kính Chào .

--------------------------------------------------
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126438733375391505


Đồng Kính Gởi :

- Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh .
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :

1 / Trước Những Hành Vi Của Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Đã Ăn Nói Ngang Ngược Sai Trái Và Lường Gạt Tôi Đã Nhiều Lần Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Chánh Án Tòa Án Mới Thay Đổi ( Tôi Chưa Xác Định Rõ ) Đã Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Trên Nền Tảng Nguồn Gốc Chi Tiết Các Chứng Từ Rõ Ràng , Các Chứng Từ Chi Tiết Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Sự Công Khai Minh Bạch , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật . Tôi Đề Nghị Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Vụ Án Và Kiểm Tra Xem Xét Mọi Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Và Của Chánh Án Mới Thay Đổi , Của Chánh Án Cũ . Hơn Nữa Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Đã Có Ban Hành 06 Cái Văn Bản Can Thiệp Nhưng Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Tổ Chức Giải Quyết Trả Lời Các Vấn Đề Liên Quan Những Hành Vi Bất Thường Sai Trái , Không Công Khai Minh Bạch Là Hành Vi Coi Thường Pháp Luật , Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại , Tự Phân Chia Tài Sản Ngầm , Lập Chứng Từ Giả Trá Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật...

2 / Tòa Án Quận 9 Và Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Mới Ký Hợp Đồng ( Có Hay Không Có Ký Hợp Đồng Chính Thức Thì Tôi Chưa Xác Định , Sau Khi Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Tạo Lập Chứng Từ Sai Trái Với Quy Định Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Trình Bày ) , Vẫn Tiếp Tục Đã Có Hành Vi Bao Che Lẫn Nhau , Không Chuyển Phát Các Chứng Từ Tống Đạt Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đến Các Đương Sự Liên Quan ; Như Sự Việc Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 , Và Hiện Tại Đến Ngày Nay Cũng Không Có Tống Đạt Đến Tôi . Tôi Đã Liên Hệ Yêu Cầu Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Cho Tôi Chứng Từ Xác Định Thời Điểm Hiện Tại Đến Ngày Nay Cơ Quan Thừa Phát lại Vẫn Chưa Có Tống Đạt , Không Chịu Ký Xác Nhận Và Có Hành Vi Đuổi Tôi Đi Ra Không Tiếp . Như Vậy , Tòa Án Quận 9 Và Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Đang Có Hành Vi Tổ Chức Giải Quyết Ngầm Dấu Kín Trong Nội Bộ , Không Công Khai Minh Bạch , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cố Ý Không Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân...

3 / Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Phúc Đáp Trả Lời Cho Tôi Biết Rõ 06 Nội Dung Chính Của Tôi Như Sau ( Xem Trình Bày Trong Đơn ) . Và Tôi Đã Có Đơn Khiếu Nại Rất Nhiều Lần Xin Được Gặp Trực Tiếp Chánh Án Tòa Án Thành Phố Để Trình Bày Sự Việc Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại , Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ Các Đương Sự Khởi Kiện Mà Vẫn Với Cái Tên Trần Thị Liên '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' , Cố Ý Nhiều Lần Tạo Dựng Đưa Vụ Án Ra Để Ngăn Cản Tôi Nhưng Lại Không Có Cơ Sở Căn Cứ Với Sự Giúp Đở Đầy Xảo Trá Và Ngược Ngạo Tại Tòa Án Quận 9 , Đầy Những Chi Tiết Sai Trái Phát Sinh Theo Đúng Bản Bản Chất Thực Của Nó !!! Và Tôi Đã Xin Được Gặp Trực Tiếp Rất Nhiều Lần...Nhưng Tôi Chờ Hoài Vẫn Không Thấy Cho Tôi Cái Thư Mời Để Được Gặp Trực Tiếp . Một Lần Nữa , Kính Mong Chánh Án Thành Phố Hồ Chí Minh Xắp Xếp Cho Tôi Được Gặp Trực Tiếp Để Trình Bày...


Trân Trọng Trình Bày :

1 / Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay , Tôi Đã Có Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại , Cũng Như Các Văn Bản Đã Can Thiệp Của Tòa Án Thành Phố...Nhưng Tôi Vẫn Không Được Tòa Án Quận 9 Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Nào Cả , Không Có Văn Bản Trả Lời Theo Từng Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi , Không Trả Lời Phúc Đáp Từng Văn Bản Của Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành , Không Trả Lời Từng Vấn Đề Tôi Đã Nêu...Tất Cả Điều Có Liên Quan Đến Những Hành Vi Và Việc Làm Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh , Không Tổ Chức Giải Quyết Công Khai Minh Bạch Các Đơn Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi . Cũng Như Trả Lời Phúc Đáp Các Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành Là Không Có Sự Phúc Đáp Từ Phía Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9...

2 / Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay , Tòa Án Quận 9 Đã Có Sự Trả Lời Phúc Đáp Cho Tòa Án Thành Phố Theo Các Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành , Có Hay Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Của Tòa Án Quận 9 ??? - Do Chánh Án Quận 9 Mới Thay Đổi Ban Hành , Hay Do Của Chánh Án Cũ Đã Ban Hành Tạm Lánh Mặt Và Giả Tạo Thay Đổi Chánh Án Giả Trá Không Đúng Theo Quy Định Để Qua Thời Gian Tiếp Tục Trở Lại Làm Chánh Án Quận 9 , Cũng Như Chưa Bao Giờ Có Sự Thay Đổi Chánh Án Quận 9 ???
Nếu Có Là Những Văn Bản Nào ? - Cho Tôi Xin Bản Sao Của Tòa Án Quận 9 Phúc Đáp Trả Lời Cho Tòa Án Thành Phố Như Thế Nào ???

3 / Kể Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay , Tòa Án Thành Phố Vẫn Không Có Sự Tổ Chức Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Không Thư Mời , Không Cung Cấp Đơn Khởi Kiện Và Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Khởi Kiện Đã Nộp Tại Tòa Án , Để Tôi Được Quyền Biết Rõ Các Vấn Đề Liên Quan , Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Họ Có Được Từ Đâu Trong Khi Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ - Trải Qua Với Khoản Thời Gian Đã Hơn 18 Năm Cho Tới Ngày Nay , Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Yêu Cầu Rất Nhiều Lần...

4 / Từ Nhiều Yếu Tố Khác , Sự Không Tổ Chức Xét Xử Vụ Án Công Khai Của Các Khởi Kiện , Không Tổ Chức Trả Lời Phúc Đáp Các Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Ban Hành , Không Tổ Chức Trả Lời Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Những Hành Vi Của Tòa Án Quận 9 Không Cụ Thể Không Rõ Ràng...Như Vậy, Có Hay Không Có Chứng Từ Các Khởi Kiện Đã Rút Đơn Khởi Kiện Tại Tòa Án Quận 9 ( Chứng Từ Chỉ Dùng Để Báo Cáo Xảo Trá Che Mắt Cấp Trên Trong Khi Thực Tế Vẫn Đang Tiếp Diễn Xét Xử Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi...Sai Trái Đầy Những Hành Vi Ngược Ngạo Của Tòa Án Quận 9 ) ??? 
- Và Căn Cứ Vào Việc Đã Phát Sinh Về Việc Giấy Triệu Tập Đương Sự Ngày 05 / 03 / 2015 Nội Dung Hợp Vào Ngày 17 / 03 / 2015 Chỉ Che Dấu Trong Nội Bộ Cơ Quan Tự Giải Quyết Âm Thầm , Không Công Khai Nếu Tôi Không Kịp Phát Hiện Ra...
- Nếu Có Cho Tôi Các Cơ Sở , Các Chứng Từ Các Khởi Kiện Đã Rút Đơn Khởi Kiện Vào Ngày Tháng Năm Nào ???
    
5 / Tôi Đề Nghị Tòa Án Thành Phố Can Thiệp Vào Tòa Án Quận 9 Phải Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề Liên Quan Theo Từng Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Nêu Dưới Sự Giám Sát Của Tòa Án Thành Phố Cử Đại Diện Tham Gia Trong Các Buổi Tổ Chức Giải Quyết Để Đảm Bảo Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Công Khai Minh Bạch...

6 / Về Việc Tòa Án Thành Phố Cho Tôi Xin Bản Sao Thông Báo Của Tòa Án Quận 9 Về Việc Tòa Án Quận 9 Đã Có Sự Thay Đổi Nhân Sự Mới , Thay Đổi Chánh Án Tòa Án Quận 9 Mới . Vì Tôi Không Biết Rõ Họ Có Phải Là Những Đại Diện Hợp Pháp Của Pháp Luật Hay Không ? Chánh Án Mới Cũng Với Lối Ăn Nói Ngang Ngược , Nuốt Được Thì Nuốt , Ăn Được Thì Ăn , Chứ Không Có Tự Giác Thực Thi Hay Chỉ Dẫn Thêm Pháp Luật Đã Cho Họ Được Có Quyền Đó , Không Có Hành Vi Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Trốn Tránh Không Tiếp Chuyện Với Tôi , Để Cho Áp Chế Đàn Áp Ngang Ngược Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Chỉ Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Chỉ Dẫn Hướng Dẫn Chớt Quất Hành Vi Và Việc Làm Không Đúng Như Lời Đã Nói Đã Hứa Đã Chỉ Dẫn . Các Chứng Từ Do Đâu Mà Có ? - Không Có Sự Niên Yết Thông Báo Thay Đổi Thành Phần Chánh Án Tòa Án Quận 9 ( Cho Người Giả Trá Để Áp Chế Đàn Áp Giải Quyết Sự Việc Của Tôi Không Đúng Thẩm Quyền ) . Và Cho Tôi Biết Rõ Hiện Tại Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Chỉ Duy Nhất Có 01 Địa Điểm Làm Việc , Hay Đã Chuyển Đổi Vị Trí Làm Việc Tại Nơi Khác Đã Xây Dựng Mới , Cơ Quan Tòa Án Mới Nằm Ở Nơi Khác ? Cho Tôi Biết Địa Chỉ Cụ Thể Chính Thức Của Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Vẫn Đang Hoạt Động Bình Thường Năm Ở Đâu ? Bởi Vì Lúc Trước Ngày 25 / 11 / 2014 Toàn Bộ Là Nhân Viên Nữ...Nhưng Hiện Tại Toàn Bộ Là Nhân Viên Nam Giới Chỉ Ngồi Ở Vị Trí Đó Và Sàn Hồ Sơ Qua Lại Mà Không Biết Gì , Không Phải Là Nhân Viên Chuyên Môn Chuyên Ngành Đang Làm Việc Theo Đúng Chức Năng Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn ( Như Các ViDeo Của Tôi Đã Ghi Hình Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Liên Tục Cho Tới Ngày Nay )...Và Cũng Không Có Thông Báo Niên Yết Về Có Thay Đổi Thành Phần Nhân Viên .
- Vì Thế Tôi Muốn Biết Có Sự Thay Đổi Chánh Án Quận 9 Hay Không Có Thay Đổi ? Thay Đổi Tạm Thời Một Thời Gian Ngắn Hay Thay Đổi Luôn ? Họ Tên Của Chánh Án Mới Là Gì ? Và Có Hay Không Có Thông Báo Đến Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Về Sự Thay Đổi Nhân Sự Mới ?

Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Không Minh Bạch Của Tòa Án Quận 9 Nêu Trên Đã Phát Sinh . Một Lần Nữa , Tôi Đề Nghị Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Khẩn Trương Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Khẩn Cấp Vụ Án Của Ông Nguyễn Hữu Đông Đang Thụ Lý , Của Chánh Án Mới Thay Đổi , Và Có Văn Bản Phúc Đáp Trả Lời Cho Tôi , Điều Tra Làm Rõ 06 Nội Dung Của Tôi Đã Nêu Ở Trên . Và Hướng Can Thiệp Giải Quyết Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật . Mặt Khác , Dưới Sự Không Thừa Nhận ( Cơ Quan Bưu Điện Từ Chối Việc Có Nhận Thư , Có Được Tới Tôi Hay Không Được Tới Tôi ? Cơ Quan Bưu Điện Điều Không Có Sự Thừa Nhận . Kính Mong Tòa Án Thành Phố Khi Chuyển Phát Thư Cho Tôi Có Bảo Đảm Ghi Số , Có Mã Số Bưu Phẩm Chuyển Phát Rõ Ràng , Để Tôi Có Thể Quây Trở Lại Xin Cung Cấp Mã Số Của Bưu Phẩm Đã Gởi Cho Tôi...Để Tôi Biết Rõ Tôi Không Nhận Được Thư Phúc Đáp Là Do Đâu ???

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm :
- Giấy Triệu Tập Sai Trái Quy Định Ngày 05 / 03 / 2015 . Gần Tới Ngày Đưa Ra Xét Xử Vụ Án ( 16 / 03 / 2015 ) Nhưng Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Thủ Đức Không Tống Đạt Đến Đương Sự , Không Chịu Ký Nhận Chưa Có Tống Đạt . Chỉ Giải Quyết Âm Thầm Trong Nội Bộ Dấu Kín Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật . 


---------------------------------------------------
Ngày 28 / 02 / 2015 , Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126447154498509841

https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/6126444519137790305 
Kính Gởi :  Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

Về Việc :
 1 / Vì Có Quá Nhiều Việc Dồn Dập Vào Tôi , Nhưng Tôi Cũng Tranh Thủ Gởi Đơn Đến Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 ( Tp.Hồ Chí Minh ) , Đơn Ngày 11 / 02 / 2015 Về Việc Dựng Chuyện Giả Trá Đưa Qua Tòa Án Quận 9 Và Cơ Quan Thừa Phát Lại Không Có Hành Vi Tống Đạt Các Chứng Từ Không Theo Quy Định...
Nay Lại Phát Hiện Các Địa Chỉ Số Nhà 729 / 21 , 729 / 19 , 729 / 17 , 729 / 15 , 729 / 13 , 729 / 11 Và 729 / 9 Nguyễn Xiển , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh . Những Hộ Này Có Kê Khai Đăng Ký Đóng Thuế Tại Chi Cục Thuế Quận 9 Hay Không ? Đã Kê Khai Đăng Ký Vào Ngày Tháng Năm Nào ? Và Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Chi Cục Thuế Quận 9 Thuộc Thửa Đất Số Mấy ? Tờ Bản Đồ Số Mấy ? Và Những Ai Đã Kê Khai Đăng Ký Đứng Tên ?

2 / Đề Nghị Cơ Quan Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Tổ Chức Giải Quyết Khiếu Nại Làm Rõ Ràng Mọi Vấn Đề Cho Tôi Được Biết . Cho Tôi Thư Mời , Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn Và Tổ Chức Giải Quyết Công Khai Minh Bạch Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Vì Sao Các Địa Chỉ Số Nhà Nêu Trên Lại Nằm Trong Khuôn Viên 3012,8 m2 Đất Của Tôi Đã Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Đã Hơn 18 Năm Nay , Cũng Như Quyết Định Gần Đây Nhất Của Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Ban Hành Đã Thừa Nhận Tôi Là Chủ Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Khuôn Viên 3012,8 m2 Thuộc Thửa 51 , Tờ Bản Đồ Số 23 Sử Dụng Từ Năm 1997 Liên Tục Cho Đến Ngày Nay ? Trong Khi Trên Thực Tế Không Có Sự Đã Xây Dựng Các Vị Trí - Số Nhà Nêu Trên , Không Có Nằm Trong Khuôn Viên 3012,8 m2 Đất Của Tôi Sử Dụng...

3 / Yêu Cầu Cho Tôi Bản Sao Các Chứng Từ Có Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Về Các Cơ Sở Chứng Từ Của Các Địa Chỉ , Các Số Nhà Nêu Trên Đã Kê Khai Đăng Ký Đóng Thuế Nằm Trong Khuôn Viên 3012,8 m2 Của Tôi Sai Trái Với Hiện Trạng Vị Trí Trên Thực Tế ...

Trân Trọng Trình Bày :

- Căn Cứ Vào Bản Vẽ ( Đính Kèm ) Của Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Quận Thủ Đức Đã Khảo Sát .

- Căn Cứ Vào Biên Bản Làm Việc Của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức Đã Đi Khảo Sát Lại ( Đính Kèm ) .

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 2492 /QĐ.CCT.KTNB Ngày 16 / 10 / 2014 ( Đính Kèm ) .

- Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Thủ Đức Chỉ Là Một Đơn Vị Khảo Sát ( Khảo Sát Vị Trí Thực Tế , Có Hay Không Có Vị Trí So Với Bản Vẽ Của Đơn Vị Trực Thuộc Khác Đã Qua Các Cấp Thẩm Quyền Kiểm Định Cung Cấp ) . Công Ty Cấp Nước Thủ Đức Không Có Thẩm Quyền , Cũng Như Không Chức Năng Tự Tạo lập Hay Chỉnh Sửa Bản Đồ Vị Trí Nhà Đất...

Qua 03 Nội Dung Nêu Trên , Cũng Như Đơn Khiếu Nại Ngày 11 / 02 / 2015 Đã Gởi Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 . Một Lần Nữa Kính Mong Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Tổ Chức Giải Quyết , Làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan Nêu Trên Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Trân Trọng Kính Chào . 


----------------------------------------------------------


+ Chuỗi Sự Việc Tiếp Theo Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Từ Ngày 31 / 12 / 2014 Cho Tới Ngày Nay..... Cho Áp Chế Đàn Áp Bằng Các Chứng Từ Căn Cứ Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng... 
.....
.....
.....
+ MVI_0299
+ MVI_0298
+ MVI_0297
+ MVI_0296
+ MVI_0295
+ MVI_0294
+ MVI_0293
+ MVI_0292
+ MVI_0291
+ MVI_0290
+ MVI_0289
+ MVI_0288
+ MVI_0287
+ MVI_0286
+ MVI_0285
+ MVI_0284
+ MVI_0283
+ MVI_0282
+ MVI_0281

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Việc :
1 / Căn Cứ Vào Văn Bản Số 81 / GQKN- VPTPLBT Ngày 26 / 12 / 2014 Của Bà Trần Ánh Nguyệt , Những Nội Dung Đã Nêu Trong Văn Bản Nêu Trên Không Có Cơ Sở Căn Cứ Chứng Minh , Không Có Sự Tương Thích Hợp Lý Chính Đáng , Không Chứng Minh Được Những Nhân Viên Trực Thuộc Chính Thức Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Là Những Đại Diện Hợp Pháp Của Pháp Luật .

2 / Ngay Cả Thời Điểm Cấp Giấy Phép Hoạt Động Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh  ;  Chứng Từ Hợp Pháp Của Nhân Viên Chứng Minh Đúng Người Đúng Việc  ;  Và Sự Lưu Trữ Tạo lập Để Có Chứng Từ Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái , Vô Số Những Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà , Những Văn Bản Đã Chuyển Giao Qua 05 Cái Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Cũng Che Dấu Không Công Khai , Không Minh Bạch Ra Được... Cái Gọi Là  ''  Các Vấn Đề Khiếu Nại Khác Của Bà Không Thuộc Thẩm Quyền Của Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh... Thì Vấn Đề Nào Trực Thuộc Thẩm Quyền Của Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh ???

3 / Tôi Yêu Cầu Sở Tư Pháp Tp.Hồ Chí Minh Là Cơ Quan Trực Thuộc Đã Cấp Giấy Phép Hoạt Động Cho Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Có Trách Nhiệm Điều Tra Và Kiểm Tra Lại Mọi Hành Vi Và Việc Làm , Và Sự Lưu Trữ Hiện Tại Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh  ;  Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Hoạt Động Của Văn Phòng Thừa Phát Lại Vì Không Công Khai Chứng Minh Có Cấp Giấy Phép Cho Cơ Quan Hoạt Động Hợp Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật , Không Chứng Minh Được Những Nhân Viên Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Là Những Đại Diện Hợp Pháp , Che Dấu Không Cung Cấp Các Chứng Từ Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Không Công Khai Những Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà , Những Văn Bản Đã Chuyển Giao Niên Yết Không Công Khai , Không Minh Bạch...

4 /  Đối Với Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên , Tôi Đã Yêu Cần Nhiền Lần Nhưng Vẫn Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Về Việc Nhà Nước Việc Nam Đã Có Ban Hành Cụ Thể Theo Điều Luật , Theo Điều Khoản Nào Đã Quy Định  '' Cấm Công Khai , Cấm Cung Cấp Các Chứng Từ Chi Tiết Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật Khi Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân . Một Lần Nữa Tôi Yêu Cầu Các Cấp Lãnh Đạo Nêu Trên Trả Lời Cho Tôi , Cho Toàn Dân Được Biết Rõ...


Trân Trọng Trình Bày :

Căn Cứ Vào Văn Bản Số 81 / GQKN-VPTPLBT Ngày 26 / 12 / 2014 Có Cơ Sở Không Xác Đáng , Không Tương Thích Như Sau :

+ Thứ Nhất , Về Việc Đã Phân Công Cho Thư Ký Nghiệp Vụ - Mai Đức Lên Tiến Hành Tống Đạt Có Chứng Từ Chi Tiết Phân Công , Hay Không Có Chứng Từ Chi Tiết Đã Phân Công ?  - Thư Ký Nghiệp Vụ - Mai Đức Lên Này Có Phải Là Người Phụ Trách Trực Thuộc Quản Lý Khu Vực Tại Phường Long Thạnh Mỹ Này Hay Không ? Hay Chỉ Là Nhân Viên Thay Thế Hoặt Nhờ Vã ? Cái Tên Mai Đức Lên , Nó Chỉ Có Ở Trên Văn Bản , Còn Người Thật Việc Thật Hay Không Thì Tôi Không Xác Định Được...Và Qua Sự Trả Lời Văn Bản Số 81 / Nêu Trên , Ông Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Đã Có Hành Vi Che Dấu Dấu Diếm , Cũng Như Trong Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 12 / 2014 Tôi Đã Trình Bày Rõ Ràng Những Nội Dung Sự Việc Và Những Yêu Cầu Đòi Hỏi Xác Đáng Của Tôi...

+ Thứ Hai , Về Việc Đã Gọi Và Gỏ Cửa Nhiều Lần Nhưng Không Thấy Người...Sau Nhiều Lần Đã Đến Địa Chỉ Nói Trên Vẫn Không Gặp Được...Trong Khi Chính Trưởng Văn Phòng Thừa Phát Lại Đã Trả Lời Với Tôi Rằng  :  ''  Quy Định Chỉ Duy Nhất  Chỉ Được Có Đến 01 Lần Mà Thôi , Thì Nó Đã Trái Ngược Lại Với Những Lời Ông Đã Nói  ;  Sau Nhiều Lần Đã Đến Địa Chỉ Nói Trên...Dây Là Hành Vi Đã Làm Hết Mọi Cách , Mọi Trách Nhiệm Để Cho Đương Sự Được Quyền Được Biết...Như Vậy , Nhiều Lần Đã Đến Thì Nhân Viên Của Ông Đã Có Gỏ Cửa Cổng Thì Có Thấy Cái Hộp Thư Đã Hơn 17 Năm Đã Có Gắn Trước Cửa Cổng Nhà Của Tôi Hay Không ???  - Tại Sao Không Viết Vài Chữ Bỏ Vào Hộp Thư Để Thông Báo...Cái Gọi Là Đã Làm Hết Trách Nhiệm ???