Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .


Các Dịch vụ công nghệ mạng di động Việt Nam đang cố tình tìm cách giảm tối đa sự tương tác của người sử dụng công nghệ Internet , Sự giảm thiểu các Goups Bạn trên Facebook Là thấy Rõ Ràng nhất . Vì vậy, tất cả các yêu cầu của mạng xã hội Facebook xác nhận tài khoản đã gởi cho tôi thì tôi không nhận được trong Mail và số điện thoại di động của tôi, Ngay Cả Khi tôi Đã thử Tạo ra 03 tài khoản khác vào Mail Tạo thì được , vào facebook Tạo thì bị trở ngại tại Phần nhà cung cấp dịch vụ mạng Việt Nam .----------------------------------- 

Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012163509944356049
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012161846611527201
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012162263896597329

Cuối Buổi Họp Tôi Yêu Cầu Cho Biên Bản Làm Việc Bằng Bản Chánh Theo Quy Định Nhưng Không Cho Tôi . Và Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Giải Thích , Văn Bản Có Dấu Con Đỏ Là Thuộc Về Liên Quan Tới Tài Sản Như Tiền Bạc...Còn Sự Việc Giải Quyết Ở Đây Không Có Liên Quan Tới Tiền Bạc Nên Đưa Bằng Bản Photo Copy . Thì Ra Là Vậy , Từ Trước Tới Bây Giờ Tôi Cứ Nghĩ Con Dấu Mộc Đỏ Là Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật !!! Trước Sự Trả lời Cũng Lách Né Sự Việc ( Không Trung Thực ) , Cách Giải Thích Không Xác Đáng Cụ Thể Rõ Ràng Nên Tôi Đã Nói Nhiều Các Khía Cạnh Khác Vấn Đề Khác Sai Phạm Của Bưu Điện Và Ông Đã Nhìn Nhận Là Sai . Tại Sao Lại Phát Sinh Ra Các Khía Cạnh Này ? Mục Đích Của Buổi Hợp Này Chỉ Để Trung Tâm Bưu Điện Lấy Cơ Sở Căn Cứ Biên Bản Làm Việc Có Con Dấu Đỏ Do Trong Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Dối Không Có Biên Bản Làm Việc Nào Có Con Dấu Đỏ Của Cơ Quan , Không Có Sự Chứng Kiến Giám Sát Nào Của Cấp Trên Khi Tổ Chức Các Buổi Làm Việc Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi . 


Đơn Xin Can Thiệp
Ngày 07 / 05 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012156544610119681
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012157042775397809

Về Việc : 


https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840263731681667697

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 866 /TS-VPĐK-KT.TP Ngày 22/11/2011 . Về Việc Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất Của Ông Trần văn Của Từ Ngày 02 / 08 / 1910 Khuôn Viên 7600 m2 Đất . Đến Ngày Nay Năm 2014 , Như Vậy Là Đã Được 104 Năm .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857686420908875409

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/03/ngay-12-03-2014-khong-bao-ve-phap-luat.html
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838786375893649409
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829901352853718321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845783091755097201 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828380918884335505
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840277761076076081 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829863095835408017

- Do Việc Giao Cấp Chủ Quyền Nhà Đất Toàn Bộ Của Ông Trần Văn Của Sang Qua Tên Trần Văn Thanh Sai Trái Pháp Luật - Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Hưởng Toàn Bộ Quyền Tài Sản Phân Chia Cho Các Con ( Trong Khi Đó Tôi Với Vai Trò Là Trần Thị Ánh Nguyệt Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá , Do Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo , Dấu Kính Trong Nội Bộ . Cũng Như Việc Năm 1993 Phường Đã Có Lập Nhiều Chứng Từ Xác Nhận Giả Trá Của Các Chủ Cho Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Bán Thanh Toán Phân Tán Toàn Bộ Tài Sản Của Ông Trần Văn Của . Và Việc Giao Cấp Chủ Quyền Cho Ông Trần Văn Thanh Này ( Ở Trên Quyết Định Đã Cố Ý Ghi Là Trần Văn Xuyên - Là Tên Giả Không Có Chứng Minh Nhân Dân ) Mục Đích Là Để Có Cơ Sở Căn Cứ Theo Cột Móc Thời Điểm Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Sẽ Dẫn Tới Việc Phân Chia Giao Cấp Tài Sản Này Là Hợp Pháp , Việc Ban Hành Quyết Định 4257 / Nêu Trên Là Sự Hợp Pháp .

Vì Thế Bản Vẽ Số 90608 /HD-ĐĐBĐ Ngày 25/05/2006 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh , Bắt Đầu Từ Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Làm Cơ Sở Chi Tiết , Là Cột Móc Thời Điểm Để Tính Tới Hết Thời Hạn Đứng Tên Chủ Quyền Đất . Trong Khi Đó Nhà Nước Tiếp Quản Năm 1982 Theo Quyết Định Số 117 / Nêu Trên . Như Vậy , Bản Vẽ Số 90608 / Nêu Trên Do Nhà Nước Tiếp Quản Hay Do Tư Nhân Tiếp Quản ? Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Ban Hành Bản Vẽ Nó Nằm Ở Đâu ? Trong Khi Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Chưa Có Sự Phối Hợp Nào Các Ban Ngành Thành Phố Với Các Ban Ngành Địa Phương Về Việc Cấm Móc Xác Định Khuôn Viên 7600 m2 Đất ? Thì Bản Vẽ Ở Đâu Ra ?
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840298967320336961

Và Cũng Lạ Thay Khó Chối Bỏ Và Thay Thế Rằng Quyết Định Số 3148 / Và Quyết Định Số 4257 / Nêu Trên Giao Cấp Cho Ông Trần Văn Của , Mà Không Thể Thay Thế Và Ghi Được Tên Ông Trần Văn Thanh Để Bà Trần Thị Liên Có Được Tài Sản Hợp Pháp . Như Rất Nhiều Tài Sản Phân Tán Và Nhiều Căn Nhà Hiện Tại Của Bà Và Các Con Riêng Của Bà Đang Sử Dụng Ở Nhiều Vị Trí Nằm Trong Phường Long Thạnh Mỹ , Tài Sản Do Đâu Mà Có ? Trong Khi Tiền Án Phí Đóng Tại Tòa Án Quận 9 Vì Vụ Kiện Là Tiền Vay Của Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo , Những Căn Nhà Tình Thương Do Phường Ưu Đãi Như Ân Nhân Cho Dòng Họ Các Con Của Bà , Và Tài Sản Hiện Tại Các Con Của Bà Sử Dụng Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Từ Đâu ? Khả Năng Học Thức - Trí Thức Và Kinh Tế Của Các Con Của Bà Không Thể Tạo Ra Được Như Thực Tế Đang Có ? Và Nếu Có Sự Mô Phỏng Sẽ Cũng Chẳng Có Chuyên Gia Nào Cho Là Hợp Lý Phù Hợp .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845784318854694913

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840331956227637953

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857339106189915809Từ 

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Các Cơ Quan Tổ Chức Báo - Đài Trong Và Ngoài Nước Có Tiếng Nói Và Hành Động Bảo Vệ Luật Pháp , Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân , Góp Phần Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế Đất Nước , Phát Triển Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ - Văn Minh .

Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 1 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840320925971873377
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840323747198880657
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840300027090048417
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840309309522764321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840311563304159633
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840313735535034321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840332643990963857
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860796694846161

Ông Trần Văn Của Là Cha Của Ông Trần Văn Chiêu ; Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi ( Trần Ánh Nguyệt , CMND : 020758784 ) . Có Tổng Số Tài Sản Chỉ Tính Riêng Tại Xã Long Thạnh Mỹ Là Hơn 240.000 m2 Đất Gồm Có Nhiều Thửa Số Đất , Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Nhà Đất , Như Các Cơ Sở Chứng Từ Tôi Đã Đăng Tải Lên Mạng Internet , Như Các Văn Bản Của Chi Cục Thuế Thành Phố Về Việc Đóng Thuế , Và Gồm Có Nhiều Chứng Từ Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Năm 1993 Về Các Chủ Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Nhiều Vị Trí Khác Nhau Tại Xã Long Thạnh Mỹ .

Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang , Và Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Đã Giao Trả Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu  ( Chú Ý Sự Việc Có Ban Hành 03 Quyết Định Tương Ứng Lồng Ghép Để Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Và Được Hợp Pháp Hóa Sai Trái Trên Các Văn Bản Này Đạo Theo Văn Bản Kia Khi Thành Phố Ban Hành Các Văn Bản Cố Ý Ghi Thiếu Từ Ngữ , Ghi Không Đầy Đủ ...Quyết Định Số 117 / QĐ . UB Là Quyết Định Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên - Là Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của ông Trần Văn Xuyên , Để Lồng Ghép Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó - Không Phải Là Tên Của Tôi . Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . DC Là Quyết Định Điều Chỉnh Đã Giao Cấp Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu . Và Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . NC Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Nhưng Lại Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết Nội Dung , Và Không Có Giao Quyết Định Này Cho Tôi , Có Thể Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Quyết Định Này Dẫn Tới Vô Số Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Vì Thế Quyết Định 4257 / UBND TP Đã Lấp Lém Không Rõ Ràng Quyết Định Này Tại Phần Quyết Định ...) ; Và Các Đồng Thừa Kế Với Cha Tôi Cũng Đã Đồng Ý Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn , Cất Nhà , lập Vườn Bằng Tài Sản Riêng Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Gồm Có 02 Thửa : Thửa 195a Và Thửa 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Khuôn Viên 3012 m2 / 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Là Khuôn Viên Tôi Đã Khai Khẩn Và Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Chính Tôi Đã Tạo Dựng Và Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phản Ảnh ; Đến Nay Cũng  Không Có Xây Dựng 1000 m2 Đất Làm Nhà Trẻ Như Quyết Định Đã Nêu , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

Sự Việc Tôi Mới Phát Hiện  '' 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Tại Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca  '' . Tại Vị Trí Đất Có Nhà Trẻ Sơn Ca Cũng Thuộc Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của . Nhưng Không Có Thuộc Vị Trí  Thửa Đất 195a Và 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) ; Không Thuộc Vị Trí 7600 m2 Đất Đã Được Nêu Trong Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Qua Mặt Các Cấp lãnh Đạo , Báo Cáo Sai Trái lên Cấp Trên ...

Vì Thế , Quyết Định Số 4257/QĐ .UBND TP Ngày 07/ 10 / 2008 , Và Quyết Định 3148/QĐ.UBND TP Ngày 18/ 06 / 2012 Được Sinh Ra Để Lồng Ghép Vào Đất Gia Tộc Của Tôi ; Để Biến Đất Của Ông Trần Văn Của Thành Đất Của Ông Trần Văn Chiêu , Còn Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Điều Chỉnh Lại Thành Đất Của Ông Trần Văn Của , Để Lồng Ghép Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca Xảo Trá Vào Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Có Cơ Sở Xảo Trá Là Đã Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Có Xây Dựng Nhà Trẻ , Và Đã Giao Cấp Cho Các Hộ Dân Sử Dụng ( Có Quá Trình Sử Dụng Đất Từ Năm 2010Cho Những Người Dân Xa Lạ Cư Trú Trái Pháp Luật Vào Những Căn Nhà Vừa Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ,  Bằng Cách Cướp Của Và Phá Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi Và Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Và Hiện Tại Tên Võ Văn Cường Đang Tiếp Tục Có Hành Vi Xây Dựng Kiên Cố Căn Nhà Thứ 22 ...

Trong Khi Trên Thực Tế , Thì Không Có Xây Dựng Nhà Trẻ Tại Vị Trí 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Gồm Có 02 Thửa 195a Và 195b , Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật , Và Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản trong Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Từ Năm 1997 .

Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Và 06 Văn Bản Gần Đây Của Thành Phố Và Của Quận 9 Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Thì Đây Là Cơ Sở Của Luật Rừng , Luật Sâu Bọ , Luật Diệt Gia Tộc , Giết Dòng Họ Còn Lại , Cướp Phá Tài Sản ... Giải Quyết Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cho Thư Mời , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Trình Bày Phản Ánh , Không Cho Đối Chất , Không Đưa Ra Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Không Có cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Của Thành Phố , Liên Tục Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản Trong khuôn viên 3012 m2 , Và Đe Dọa Nghiêm Trọng Đến Tính Mạng Của Cả 02 Mẹ Con Tôi .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Giúp Đỡ 02 Mẹ Con Tôi . Sớm Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Là Tài Sản Cá Nhân Riêng Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn - Cất Nhà Lập Vườn - Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay . Sớm Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Trực Tiếp Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Phản Ảnh . Và Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Sớm Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Không Được Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng....

===============================================
Ngày 25 11 2014 , Hơn 17 Năm Khiếu Nại Liên Tục Tới Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền , Nay Mới Rõ Vì Sao Hàng Ngàn Người Dân Cho Đàn Áp Cướp Của , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản , Mà Không Biết Rõ Nguyên Nhân Vì Sao ? Không Có Bằng Chứng Để Khởi Kiện Của Nhiều Người Dân ???

Tổng Công Ty Bưu Điện Việc Nam - Việt Nam Post , Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện , Và Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Đang Đàn Áp Nhân Dân Ép Buột Sử Dụng Chứng Từ Bằng Giấy Pho-To Copy... :


© 2008 TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - VIETNAM POST
Địa chỉ: Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
Email: vanphong@vnpost.vn - Ghi rõ nguồn "vnpost.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này


Với Vai Trò Chủ Chốt Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post  Và Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện . Kinh Doanh Ngoài Mặt Là Giả , Chủ Đích Bên Trong Thứ Nhất Là : Tạo Lập Chứng Cứ Giả Trong Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Nhà Nước Được Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Cơ Quan  ;  Thứ Hai Là  Tráo Đổi - Hủy Bỏ Các Chứng Từ Của Nhân Dân . Mục Tiêu Là Tạo Lập Chứng Từ Giả Cho Đàn Áp Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản Và Tráo Đổi - Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân Không Được Cho Tới Nơi Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết  :


2014 11 25  -  Biểu Mẫu Chứng Từ Hợp Pháp Đúng Quy Định Của Công Ty Cổ Phần EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện Đăng Ký .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087864979276412977
2014 11 25  -  Biểu Mẫu Chứng Từ Hợp Pháp Đúng Quy Định Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Đăng Ký .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087864407851339905

2014 11 25  - Tại Bưu Điện Bình Thạnh - Quận Bình Thạnh , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087863635244624561

2014 11 28  - Tại Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/60878627737281350252014 11 27  - Tại Bưu Điện Gò Vấp - Cầu Hang , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...Và Cho Rất Nhiều Người Dân Không Biết Sử Dụng Như Bằng Giấy Pho-To Như Ghi Âm...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087862092098161169

2014 11 28  - Tại Bưu Điện Cuối Chợ Gò Vấp , Biểu Mẫu Chứng Từ Không Đúng Quy Định Kê Khai...Bắt Buột Khách Hàng Sử Dụng Vật Phẩm Bao Thư - Việt Nam Post...Nhưng Lại Ghi Chứng Từ Trên Biểu Mẫu Của Công Ty EMS - Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện . Ở Đây Là 02 Dịch Vụ Của 02 Công Ty Khác Nhau...Và Bắt Ép Khách Hàng Chịu Làm Như Trên Thì Mới Chịu Làm , Như Ghi Hình Đã Quây...

2014 11 01  -  Khi Tôi Sử Dụng Bao Thư Của Dịch Vụ EMS Và Chứng Từ Của Dịch Vụ EMS....Nhưng Khi Phiếu Báo Phát Tới Nhà Tôi Thì Lại Là Của Tổng Công Ty - Việt Nam Post , Và Chứng Từ Sai Trái Biểu Mẫu Quy Định Của Bưu Điện Bình Thạnh Ngày 25 11 2014 . Việc Các Bưu Điện Đã Có Rất Nhiều Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Như Tôi Đã Đăng Tải Trên Mạng Internet , Rõ Ràng Tổng Công Ty - Việt Nam Post Đang Chủ Chốt Trong Việc  :
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087860690529735457
- Tráo Đổi - Hủy Bỏ Các Chứng Từ Thư Gởi Của Nhân Dân ; 
- Tạo lập Cơ Sở Giả Tại Các Cơ Quan Trực Thuộc Như Bao Thư Tại Chi Cục Thuế Quận 9 Tôi Đã Phát Hiện  '' Đóng Con Dấu Nhiều Lần Không Đến Nhận '' Trong khi Trên Thực Tế Thì Lại Trái Ngược Bưu Điện Không Có Bất kỳ Thư Mời Báo Nhận Thư Lần Nào Cả Như Các Video Tôi Đã Đăng Tải  ; 
- Tạo Lập Cơ Sở Chứng Từ Giả Tôi Có Ở Rất Nhiều Địa Chỉ Nhận Thư Vị Trí Khác Nhau  .
- Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân Bằng Mọi Hình Thức Không Được Có Sự Lưu Trữ Đúng Theo Quy Định Tại Các Cơ Quan .2014 11 25  - MVI_0204 - Tại Trung Tâm Bưu Điện Sử Dụng Chứng Từ Giả - Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Công Ty Đăng Ký , Đang Cho Sử Dụng Sai Trái Phủ Rộng Tại Nhiều Bưu Điện Không Đúng Quy Định , Toàn Bộ Chứng Từ Điều Bằng Giấy Phô Tô Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087798771712992017

2014 11 25  - MVI_0206 - Tại Trung Tâm Bưu Điện Sử Dụng Chứng Từ Giả - Không Đúng Biểu Mẫu Quy Định Của Công Ty Đăng Ký , Đang Cho Sử Dụng Sai Trái Phủ Rộng Tại Nhiều Bưu Điện Không Đúng Quy Định , Toàn Bộ Chứng Từ Điều Bằng Giấy Phô Tô Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087797109053904945

2014 11 26  - MVI_0210 - Chứng Từ Biểu Mẫu Đúng Quy Định Đăng Ký Của Công Ty , Việc Công Ty Nại Lý Do Tiết Kiệm Chi Phí Nên Sử Dụng Bản Phô Tô Là Chưa Có Thông Qua Cơ Quan Kiểm Định - Đăng Ký Biểu Mẫu Cho Phép Lưu Hành . Miệng Thì Nói Cho Tôi Văn Bản Vừa Mới Ban Hành Có Hiện Lực Ngày 25 /10 / 2014 Để Chứng Minh Công Ty Đã Làm Đúng Pháp Luật Nhưng Khi Tôi Yêu Cầu Đưa Cho Tôi Xem Để Biết Rõ Thì Từ Chối Không Cho Tôi Xem .

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087800725131344465

2014 11 26  - MVI_0211 - Trên Nền Tảng Pháp Luật Hiện Hành , Mọi Công Ty Dịch Vụ Điều Phải Cạnh Tranh Công Bằng Trước Pháp Luật , Mọi Người Dân Có Quyền Sử Dụng Dịch Vụ Tin Tưởng Theo Ý Muốn...Và Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam Đã Làm Sai Trái Quy Định , Chỉ Đạo Sai Trái Trong Nội Bộ Các Bưu Điện Trực Thuộc Cố Ý Làm Sai Trái Vi Pháp Pháp Luật , Tráo Đổi Và Hủy Bỏ Các Chứng Từ Đơn Thư Của Nhân Dân , Ngăn Cản Các Đơn Khiếu Nại Của Nhân Dân Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền , Xóa Bỏ Các Chứng Từ Đơn Khiếu Nại Gởi Của Nhân Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087802224754583553


Các Cơ Quan Sử Dụng Giấy Pho-To , Tạo Cơ Sở Giả Trá , Để Cho Áp Chế - Đàn Áp Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản Của Nhân Dân  :2014 11 25  - MVI_0207 - Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Không Chứng Minh Được Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Lưu Trữ Đầy Đủ Chi Tiết Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định , Giấy Biên Nhận Giao Văn Bản Và Giấy Biên Nhận Nhận Đơn Khiếu Nại Bằng Giấy Phô Tô Không Đúng Mẫu Quy Định Của Cơ Quan , Không Có Giá Trị Trước Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087803665534625425

2014 11 25  - MVI_0208 - B   - Sự Lưu Trữ Không Có Sự Tổ Chức Chỉ Đạo Rõ Ràng Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087849777873665585

2014 11 25  - MVI_0209 - Tại Tòa Án Quận 9 Giao Và Ký Nhận không Đúng Biểu Mẫu Của Cơ Quan , Chứng Từ Bằng Giấy Phô Tô , Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087805066546517841

Hơn 17 Năm Khiếu Nại Liên Tục Tới Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền , Đã Phát Sinh Ra Quyết Định 2457 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Là Chủ Chốt :

- Thứ Nhất , Hàng Trăm Văn Bản Đã Ban Hành Của Các Cấp Can Thiệp Về Việc Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Rất Nhiều Văn Bản Can Thiệp Đã Ban Hành...Sau Đó Lại Im Lặng...Và Cuối Cùng Cũng Không Có Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Cho Tôi Là Người Đại Diện Hợp Pháp .

- Thứ Hai , Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Đã Có Văn Bản Dấu Trong Nội Bộ Trình Báo Về Việc Trả Lời Đã Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi...Khi Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Các Chứng Từ Chứng Minh  '' Đã Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi  '' Thì Lại Cũng Không Có Chứng Cứ Căn Cứ Xác Định Nào .

- Thứ Ba , Căn Cứ Vào Quyết Định  3148 / QĐ.UBND.TP  Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Quyết Định Xác Định Rõ Tôi Là Chủ Thể Đại Diện Hợp Pháp . Và Việc Đã Ban Hành Quyết Định  4257 / QĐ.UBND.TP Nêu Trên...Nhưng Tôi Lại Không Được Có Bất Kỳ Chứng Từ Chứng Minh Đã Có Sự Giải Quyết Gì Hết , Không Thư Mời Tiếp Xúc , Không Có Văn Bản Thụ Lý Đơn , Không Có Bất Kỳ Sự Tiếp Xúc Giải Quyết Nào . Như Vậy , Quyết Định  4257 / QĐ.UBND.TP Nêu Trên Ở Đâu Mà Ra , Ở Đâu Mà Có ???  - Câu Hỏi Đặt Ra Cơ Sở Căn Cứ Nền Tảng Nó Nằm Ở Đâu... Để Dẫn Tới Quyết Định 4257 / Nêu Trên ???

+ Quyết Định 4257 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Sử Dụng Trong Việc Đàn Áp Lần Thứ 01 Cho Xâm Phạm Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại...Của Cơ Quan Chính Quyền Đã Xảy Ra Ngày 04 / 06 / 2014 Không Thành Công ( Chính Quyền Ở Đây Hiểu Là Phía Bên UBND Các Cấp , Giải Quyết Khiếu Nại Khi Chưa Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp ) .

+ Ngày 25 / 11 / 2014 Tiếp Tục Đàn Áp , Quyết Định 4257 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Sử Dụng Trong Việc Đàn Áp Lần Thứ 02 , Với Những Cơ Sở Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng Xác Đáng Tại Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh ( Giải Quyết Khiếu Nại Khi Đã Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp Được Pháp Luật Bảo Vệ ) .


Ngày 25 / 11 / 2014  , Cho Đàn Áp - Cho Cướp Của - Cho Chiếm Đoạt Tại Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Với Những Cơ Sở Căn Cứ Không Xác Đáng , Bằng Chứng Từ Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Sự Lưu Trữ Trong Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Rõ Ràng , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định . 


Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB-TLVA  Ngày 18 / 11 / 2014 , Đầy Rẫy Những Cơ Sở Căn Cứ Sai Trái Ngược Ngạo Của Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Những Vấn Đề Người Khởi Kiện Yêu Cầu Tòa Án Giải Quyết Bao Gồm :

- Thứ Nhất : 
Phân Chia Tài Sản Chung Cho 04 Người Cháu Của Ông Trần Văn Của Phần Diện Tích Đất 2800 m2 Thuộc Thửa 630 , Tờ Bản Đồ Số 23 , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 .

+ Đáp Lại Phần Cơ Sở Của Tôi Trả Lời  :  

- Tất Cả Những Thành Phần Khởi Kiện Nêu Trên Không Thuộc Hàng Thừa Kế Của Ông Trần Văn Của ; Chỉ Căn Cứ Vào Chứng Minh Nhân Dân Và Hộ Khẩu ( Điều Kiện Ngày Nay Rất Dễ Dàng Thay Đổi Sửa Chữa Tên - Họ Tại Cơ Quan ) Nên Không Đủ Cơ Sở Để Chứng Minh Những Thành Phần Khởi Kiện Nêu Trên Là Người Trực Thuộc Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của . Và Ông Trần Văn Của Cũng Không Có Bất Kỳ Khuôn Viên Vị Trí Đất Nào 2800 m2 Thửa 630...

- Chỉ Cần Gỏ Tên  '' Trần Văn Của  '' Trên Mạng Internet Là Có Hàng Triệu Cái Tên Trần Văn Của . Chứng Minh Nhân Dân Và Hộ Khẩu Ngày Nay Chỉ Có Giá Trị Chứng Minh  '' Họ '' Là Con Của Hàng Triệu Cái Tên Trần Văn Của Ở Trên Mạng Internet...


- Thứ Hai : 
Chia 1/ 4 Diện Tích Cho 03 Người Cháu Là Trần Thị Liên ( Cháu Nội Dâu ) , Dương Thanh Tùng , Và Nguyễn Thị Danh Với Diện Tích là 2100 m2 Đất .

+ Đáp Lại Phần Cơ Sở Của Tôi Trả Lời  :
 - Căn Cứ Vào Quyết Định  3148 / QĐ.UBND.TP  Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Quyết Định Xác Định Rõ Tôi Là Chủ Thể Đại Diện Hợp Pháp . Đồng Nghĩa Với Việc Tất Cả Chứng Từ Của Các Đồng Thửa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Đã Ủy Quyền Và Cho Đất Cho Tôi Điều Có Giá Trị Pháp Lý Và Đã Được Cơ Quan Pháp Luật Bảo Vệ . Những Đại Diện Nêu Trên Không Có Quyền Can Dự Vào Khi Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Trực Thuộc Nào Giải Quyết Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Có Cơ Sở Căn Cứ Cụ Thể Xác Đáng Rõ Ràng Đã Hơn 17 Năm Nay Cho Tới Ngày Nay...

- Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ 7600 m2 , Đã Bị Các Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương Chiếm Đoạt Cướp Của Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật...Như Các Công Văn , Các Báo Đài Đương Thời Đã Can Thiệp , Đã Ban Hành Nhiều Văn Bản Liên Quan Và Đăng Báo...Đây Không Phải Là Việc Thừa Hưởng Tài Sản Thừa Kế Để Lại Của Ông Trần Văn Của . Và Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay...Vẫn Chưa Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi...Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .

- Mặc Dù Tôi Là Người Đại Diện Hợp Pháp...Nhưng Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Những Người Khởi Kiện Nêu Trên Không Có Đưa Cho Tôi Một Đồng Xu Nào Phụ Góp Chi Phí Trong Việc Khiếu Nại . Vì Tôi Muốn Bảo Vệ Mồ Mả Tổ Tiên Của Ông Bà , Giữ Lấy Mồ Mả Tổ Tiên Của Ông Bà . Nên Tôi Buột Phải Bán Căn Nhà Của Tôi Ở Quận Bình Thạnh Để Làm Chi Phí Khiếu Nại , Để Tồn Tại Cho Tới Ngày Nay , Còn Đang Mắc Nợ Tiền Của Nhiều Người Nữa . Và Tôi Không Có Công Ty , Hay Doanh Nghiệp Gì Hết , Và Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Đã Trù Dập Gia Đình , Liên Tục Bao Che Cho Những Kẻ Phá Hoại Hơn 17 Năm Nay , Không Cho Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Không Có Nguồn Thu , Mọi Việc Từ Tiền Của Tôi Buột Phải Bán Nhà , Và Không Đủ Chi Cho Hơn 17 Năm Tồn Tại , Còn Đang Mắc Nợ Của Nhiều Người Chưa Trả... 

- Những Người Khởi Kiện Nêu Trên Muốn Đòi Phân Chia Tài Sản , Thì Trước Hết Phải Mua Lại Chính Căn Nhà Ở Quận Bình Thạnh - Địa Chỉ Trên Chứng Minh Nhân Dân Của Tôi Bằng Mọi Giá , Và Tiếp Tục Trả Hết Nợ Của Tôi Đã Vay Mượn Để Có Được Còn Đất Ngày Nay . Thì Đây Mới Gọi Là Tài Sản Chung Và Chung Sức Đóng Góp Khiếu Nại Hơn 17 Năm Nay Cho Tới Ngày Nay Mới Còn Có Tài Sản Ngày Nay Để Phân Chia !!!

- Căn Nhà Tài Sản Của Tôi Buột Phải Mất Trước...Để Có Tài Sản Của Ông Trần Văn Của Này . Vì Thế Tôi Không Đồng Ý Với Lý Lẽ Ngược Ngạo Là  :  '' Phân Chia Tài Sản Của Ông Trần Văn Của Trước , Rồi Sau Đó Mới Tính Tới Mua Nhà Lại Cho Tôi Và Trả Nợ Cho Tôi Sau '' . Chỉ Sau Khi Các Đại Diện Khởi Kiện Nêu Trên Thanh Toán Hết Về Việc Mua Lại Căn Nhà Của Tôi Đã Bán Và Trả Hết Nợ...Để Có Cái Gọi Là Của Chung Đi Khiếu Nại Hơn 17 Năm Nay...Rồi Sau Đó Mới Tính Phân Chia Tài Sản Của Ông Trần Văn Của Chung !!!


Kèm Theo Đơn Khởi Kiện , Người Khởi Kiện Đã Nộp Các Tài Liệu Sau , Chứng Cứ Sau Đây  :

1 - Bản Sao Chứng Minh Nhân Dân , Hộ Khẩu Của Bà Trần Thị liên , Ông Dương Thanh Tùng , Bà Nguyễn Thị Danh .

2 - Bản Sao Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất , Quyền Sở Hữu Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất Của Gia Tộc Trần Văn Của .

+ Đáp Lại Phần Cơ Sở Của Tôi Trả Lời  :

- Yêu Cầu Tòa Án Quận 9 Xác Định Rõ Điều Này , '' Đất Của Gia Tộc Trần Văn Của '' , Hay Là   '' Đất Của Ông Trần Văn Của '' , Hai Nội Dung Này Có Hai Hàm Nghĩa Khác Nhau , Chứ Không Có Chung Một Hàm Nghĩa...

Căn Cứ Vào Quyết Định  3148 / QĐ.UBND.TP  Ngày 18 / 06 / 2012 Đã Quyết Định Xác Định Rõ Tôi Là Chủ Thể Đại Diện Hợp Pháp , Và Đã Được Pháp Luật Xác Định Rõ Ràng . Vì Thế , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Của Ông Trần Văn Của Phải Dựa Trên Nền Tảng Mọi Chi Tiết Cơ Sở Chứng Từ Của Tôi , Thì Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Đó Mới Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp lý Quy Định Và Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Rõ Ràng Đã Được Pháp Luật Bảo Vệ . 

- Còn Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Không Có Nền Tảng Chi Tiết Cơ Sở Từ Nơi Của Tôi Cung Cấp , Là Giấy Chứng Nhận Đó Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng...Và Ở Đây Đã Xuất Hiện Tạo lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Giả Tạo . Tôi Yêu Cầu Tòa Án Thu Hồi Và Thông Báo Tới Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Điều Tra Và Xử Lý Ai Đã Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Này , Giả Tạo Chứng Từ Cơ Quan Nhà Nước Với Mục Đích Chiếm Đoạt Tài Sản Đã Có Hành Vi Vi Phạm Rõ Ràng , Xử Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

3 - Bản Sao Giấy Khai Sanh Của Bà Nguyễn Thị Danh , Bản Sao Giấy Chứng Tử Của Bà Mỹ , Ông Trần Văn Chiêu , Ông Trần Văn Xuyên , Bà Trần Thị Hảo .

+ Đáp Lại Phần Cơ Sở Của Tôi Trả Lời  :

- Ông Trần Văn Của , Trong Sổ Bộ Hợp Pháp , Cũng Như Các Chứng Từ Liên Quan , Không Có Người Con Nào Tên  '' Trần Văn Xuyên '' Được Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 , KP long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ Đang Đại Diện ( Chỉ Là Cháu Nội Dâu ) . Vì Tránh Sử Dụng Tên Thật Của Người Chồng ( Là Con Của Ông Trần Văn Xuyên ) Sợ Bị Phát Hiện Toàn Bộ Khối Tài Sản Kê Khai Bất Hợp Pháp , Và Đã Tẩu Tán Tài Sản Cho Tiền Các Con Cháu , Đám Cưới Liên Tục Cho Con Cháu Để Đứng Tên , Thay Đổi Qua Tên Nhiều Người Mua Bán Để Tránh Bị Phát Hiện , Mua Xe Ô Tô Khi Tôi Về Đây Năm 1997 Chạy Xe Khắp Xóm Làng , Mua Nhiều Khu Đất Trồng Cây Bông Mai , Mua Rất Nhiều Nhà Cửa Khắp Nơi Trong khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ Nói Riêng , Và Ngoài Khu Vực Phường Long Thạnh Mỹ Nữa . Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đã Tẩu Tán Đi Đâu ??? - Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Như Các Chứng Từ Đã Thể Hiện Rõ - Xác Định Sai Trái Về Việc Ông Trần Văn Của Và Vợ Là Bà Huỳnh Thị Ngoan Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con Là Ông Trần Văn Xuyên ( Tên Giả ) Dẫn Tới Toàn Bộ Tài Sản 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Điều Thuộc Quyền Nắm Giữ Của Bà Trần Thị Liên Sai Trái , Phân Chia Lưu Trữ Sai Trái Trong Nội Bộ Cơ Quan Chính Quyền Địa Phương...Trong Khi Tất Cả Các Đồng Thừa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Không Có Ai Phát Hiện Ra Sự Lưu Trữ Xảo Trá Này...Đến Khi Tôi Đi Xin Văn Bản Số 570 / Thu Tiền Thuế Của Cục Thuế Thành Phố Mới Phát Hiện Về Việc Chứng Từ Xác Minh Xảo Trá  '' Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có Một Người Con '' .

4 - Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Số 4257 / QĐ.UBND.TP  Ngày 07 / 10 / 2008 Của Chủ Tịch UBND.TP  ;  Biên Bản Hòa Giải Ngày 15 / 08 / 2005 Tại UBND Phường Long Thạnh Mỹ .

5 - Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế Ngày 20 / 10 / 2014 .

+ Đáp Lại Phần Cơ Sở Của Tôi Trả Lời  :


+ Thứ Nhất , Ông Trần Văn Của ( Là Con Của Ông Trần Văn Hiệp ) Có Rất Nhiều Khuôn Viên Vị Trí Đất , Vì Ông Trần Văn Của Là Ông Cả Của Quận 9 Lúc Đương Thời , Tất Cả Những Người Cao Tuổi Sinh Sống Ở Đây Lâu Năm Điều Biết Rõ , Cũng Như Tôi Đã Đăng Tải Rất Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Các Thửa Đất Số , Các Diện Tích , Có Rất Nhiều Khuôn Viên Diện Tích Đất Chi Tiết . Vì Thế Không Thể Cho Rằng Ông Trần Văn Của Chỉ Có Duy Nhất Một Vị Trí Đất Mà Áp Đặt Vào Khuôn Viên Đất Của Tôi Sử Dụng , Còn Việc Diện Tích 2800 m2 Đất - Ông Trần Văn Của Không Có Cơ Sở Nào Của Cơ Quan Có Lưu Trữ Khuôn Viên Sổ Địa Chính 2800 m2 Đất So Với Chứng Từ Chi Tiết Tôi Biết Được Diện Tích Tổng Các Thửa Là Hơn 240.000 m2 Đất...

+ Thứ Hai , Quyết Định Số 4257 / QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Là Quyết Định Giải Quyết Khi Chưa Có Tài Sản Trên Thực Tế , Còn Trong Vòng Khiếu Nại Giải Quyết...Và Không Có Ban Hành Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định...Và Thành Phố Đã Có Ban Hành Quyết Định Giao Cho Tôi Số 3148 / QĐ.UBND.TP . Đây Là Việc Trực Thuộc Thẩm Quyền Cơ Quan UBND.TP Nêu Trên Và Đến Ngày Nay Cũng Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đã Hơn 17 Năm Nay Cho Đến Ngày Nay . (  Quyết Định Số 4257 / Đây Không Phải Là Của Tòa Án Ban Hành - Tòa Án Chỉ Có Thẩm Quyền Giải Quyết Tài Sản Hữu Hình Có Trên Thực Tế Và Được Pháp Luật Bảo Vệ ) , Vì Thế Khi Chưa Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp Thì Làm Gì Có Biên Bản Hòa Giải Giữa Các Đại Diện Gia Tộc Phân Chia Tài Sản Ngày 15 / 08 / 2005 ??? Như Vậy , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Đâu Mà Ra Khi Ông Đã Chết Năm 1947...???

+ Thứ Ba , Căn Cứ Vào 05 Cái Quyết Định Bác Đơn Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 . Lý Do Không Đủ Điều Kiện Pháp Lý , Thì Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Đâu Ra ??? Ở Đâu Mà Có ?  - Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Xác Đáng Hợp Pháp , Trong Khi Chính Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Nơi Đây Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Bác Đơn , Và Một Điều Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nữa Là Tòa Án Quận 9 Cứ Muốn Liên Tục Ban Hành Ra Những Quyết Định Sơ Thẩm Sơ Thẩm...Sơ Thẩm Hoài Như Thế Này , Đã Ban Hành Hết 05 Cái Rồi Còn Gì...Chừng Nào Tới Phúc Thẩm...Tới Tòa Án Thành Phố...Tới Tòa Án Tối Cao ???  Vì Thế Nếu Họ Muốn Khởi Kiện , Thì Phải Khởi Kiện Ở Phúc Thẩm Hay Tòa Án Thành Phố Thì Mới Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật .

+ Tòa Án Quận 9 Không Có Thẩm Quyền Tiếp Tục Thụ Lý Vụ Án ''  Tranh Chấp Tài Sản Chung  '' Đối Với Các Đại Diện Gia Tộc Sai Trái Nêu Trên Đã Có 05 Cái Quyết Định Bác Đơn Dương Sự Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 . Hơn Nữa , Đến Ngày Nay Căn Cứ Vào Các Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Đã Hết Thời Hiệu Kháng Cáo Phúc Thẩm Hay Tối Cao . Vì Thế Quyết Định Của Tòa Án Đã Ban Hành Có Hiệu Lực Đối Với Pháp Luật . Các Đương Sự Không Có Quyền Khởi Kiện Được Nữa Về Việc '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' .

+ Thứ Tư , Căn Cứ Vào Quyết Định Của Chi Cục Thuế Mới Ban Hành , Và Giấy Xác Nhận Ở Cấp UBND Phường Long Thạnh Mỹ Do Chính Cơ Quan Chi Cục Thuế cung Cấp Tôi Là Chủ Sử Dụng Kê Khai Đăng Ký 3012.8 m2 . Như Vậy , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Và Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế Ngày 20 / 10 / 2014...Cũng Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Xác Đáng , Trong Khi UBND Phường Cũng Xác Nhận Tôi Là Chủ Sử Dụng Và Cũng Xác Nhận Ông Trần Văn Của Nào Đó Là Chủ Sử Dụng Để Phân Chia Tài Sản Trong Khi Ông Trần Văn Của Đã Chết Năm 1947 .

+ Và Nay Còn Có Luật Rừng Các Con Cháu Gom Góp Đóng Tiền Lập Quyền Sử Dụng Đất Cho Tên Họ Người Đã Chết Năm 1947 Và Phân Chia Tài Sản Của Tên Họ Người Đã Chết Năm 1947 ??? Tòa Án Quận 9 Đã 05 Lần Ban Hành Quyết Định Bác Đơn Đương Sự...Nay Lại Tiết Tục Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Vì Những Điều Phi Lý Ngược Ngạo . Và Đổi Ngược Lại Nếu Trường Hợp Ông Trần Văn Của Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng 2800 m2 Thì Tại Sao Cơ Quan Tòa Án Đang Giải Quyết ( Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Bác Đơn ) Mà Không Phân Chia Ra Luôn Đi...Nhưng Sao UBND.TP Lại Ban Hành Quyết Định ( Bởi Vì Không Có Tài Sản Hữu Hình )

+ Căn Cứ Vào Quyết Định Của Chi Cục Thuế Vừa Mới Ban Hành , Và Giấy Xác Nhận Của UBND Phường Cũng Do Chi Cục Thuế Cung Cấp . Nên Thửa Đất Số 630 Diện Tích 2800 m2 Đất Tôi Chẳng Biết Nó Nằm Ở Đâu ???  - Nó Không Có Nằm Trên Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Nầy Mà Lại Đi Kiện Tôi ???  - Mục Đích Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Tiếp Tục Nại Ra Những Lý Do Vô Lý , Không Có Cơ Sở , Ngăn Cản Việc Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Cho Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .


=============================================================
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087873933357094753

Kính Gởi :    Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Bình Thạnh - Quận Bình Thạnh .

Về Việc :

Sáng Ngày 25 / 11 / 2014 , Tại Trung Tâm Bưu Điện Bình Thạnh Khi Tôi Gởi Thư Như Thường Lệ...Và Đã Xảy Ra Sự Việc Nhân Viên Phụ Trách Lập Phiếu Gởi Thư Đã Có Hành Vi Lập Phiếu Không Đúng Mẫu Quy Định Của Công Ty Bưu Điện . Tôi Không Biết Người Lập Phiếu Đã Có Chủ Ý Cố Ý Hay Không...Nhưng Đã Gây Ảnh Hưởng Lớn Đến Khối Tài Sản Đang Thụ Lý Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 . Và Rất Tương Thích Và Phù Hợp Với Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Không Đúng Với Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Để Phá Hoại Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Nhân Dân , Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt Tài Sản Của Tôi...

Trân Trọng Trình Bày :

- Vì Sự Việc Tôi Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Ở Nhiều Cấp Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Và 3012.8 m2 Đất Của Tôi Đã Tự Tạo Lập Khai Khẩn Từ Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa . Nhưng Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Luôn Trốn Tránh Trách Nhiệm Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Và Tạo Lập Ra Rất Nhiều Căn Cứ Giả , Chứng Từ Giả , Không Xác Đáng , Không Hợp Lý , Không Tương Thích Sự Việc...Và Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật .

- Căn Cứ Vào Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Đã Cho Thấy Rõ Những Điều Sai Trái Và Nghịch Lý . Đối Chứng Với Các Chứng Từ Của Các Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Khác Đã Ban Hành Đã Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Nhân Dân Dưới Đây :

+ Thứ Nhất , Ông Trần Văn Của ( Là Con Của Ông Trần Văn Hiệp ) Có Rất Nhiều Khuôn Viên Vị Trí Đất , Vì Ông Trần Văn Của Là Ông Cả Của Quận 9 Lúc Đương Thời , Tất Cả Những Người Cao Tuổi Sinh Sống Ở Đây Lâu Năm Điều Biết Rõ , Cũng Như Tôi Đã Đăng Tải Rất Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Các Thửa Đất Số , Các Diện Tích , Có Rất Nhiều Khuôn Viên Diện Tích Đất Chi Tiết . Vì Thế Không Thể Cho Rằng Ông Trần Văn Của Chỉ Có Duy Nhất Một Vị Trí Đất Mà Áp Đặt Vào Khuôn Viên Đất Của Tôi Sử Dụng , Còn Việc Diện Tích 2800 m2 Đất - Ông Trần Văn Của Không Có Cơ Sở Nào Của Cơ Quan Có Lưu Trữ Khuôn Viên Sổ Địa Chính 2800 m2 Đất So Với Chứng Từ Chi Tiết Tôi Biết Được Diện Tích Tổng Các Thửa Là Hơn 240.000 m2 Đất...

+ Thứ Hai , Quyết Định Số 4257 / QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Là Quyết Định Giải Quyết Khi Chưa Có Tài Sản Trên Thực Tế , Còn Trong Vòng Khiếu Nại Giải Quyết...Và Không Có Ban Hành Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định...Và Thành Phố Đã Có Ban Hành Quyết Định Giao Cho Tôi Số 3148 / QĐ.UBND.TP . Đây Là Việc Trực Thuộc Thẩm Quyền Cơ Quan UBND.TP Nêu Trên Và Đến Ngày Nay Cũng Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đã Hơn 17 Năm Nay Cho Đến Ngày Nay . (  Quyết Định Số 4257 / Đây Không Phải Là Của Tòa Án Ban Hành - Tòa Án Chỉ Có Thẩm Quyền Giải Quyết Tài Sản Hữu Hình Có Trên Thực Tế Và Được Pháp Luật Bảo Vệ ) , Vì Thế Khi Chưa Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp Thì Làm Gì Có Biên Bản Hòa Giải Giữa Các Đại Diện Gia Tộc Phân Chia Tài Sản Ngày 15 / 08 / 2005 ??? Như Vậy , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Đâu Mà Ra Khi Ông Đã Chết Năm 1947...???

+ Thứ Ba , Căn Cứ Vào 05 Cái Quyết Định Bác Đơn Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 . Lý Do Không Đủ Điều Kiện Pháp Lý , Thì Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Đâu Ra ??? Ở Đâu Mà Có ?  - Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Xác Đáng Hợp Pháp , Trong Khi Chính Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Nơi Đây Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Bác Đơn , Và Một Điều Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nữa Là Tòa Án Quận 9 Cứ Muốn Liên Tục Ban Hành Ra Những Quyết Định Sơ Thẩm Sơ Thẩm...Sơ Thẩm Hoài Như Thế Này , Đã Ban Hành Hết 05 Cái Rồi Còn Gì...Chừng Nào Tới Phúc Thẩm...Tới Tòa Án Thành Phố...Tới Tòa Án Tối Cao ???  Vì Thế Nếu Họ Muốn Khởi Kiện , Thì Phải Khởi Kiện Ở Phúc Thẩm Hay Tòa Án Thành Phố Thì Mới Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật .

+ Tòa Án Quận 9 Không Có Thẩm Quyền Tiếp Tục Thụ Lý Vụ Án ''  Tranh Chấp Tài Sản Chung  '' Đối Với Các Đại Diện Gia Tộc Sai Trái Nêu Trên Đã Có 05 Cái Quyết Định Bác Đơn Dương Sự Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 . Hơn Nữa , Đến Ngày Nay Căn Cứ Vào Các Quyết Định Của Tòa Án Quận 9 Đã Ban Hành Đã Hết Thời Hiệu Kháng Cáo Phúc Thẩm Hay Tối Cao . Vì Thế Quyết Định Của Tòa Án Đã Ban Hành Có Hiệu Lực Đối Với Pháp Luật . Các Đương Sự Không Có Quyền Khởi Kiện Được Nữa Về Việc '' Tranh Chấp Tài Sản Chung '' .

+ Thứ Tư , Căn Cứ Vào Quyết Định Của Chi Cục Thuế Mới Ban Hành , Và Giấy Xác Nhận Ở Cấp UBND Phường Long Thạnh Mỹ Do Chính Cơ Quan Chi Cục Thuế cung Cấp Tôi Là Chủ Sử Dụng Kê Khai Đăng Ký 3012.8 m2 . Như Vậy , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Của Ông Trần Văn Của Và Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế Ngày 20 / 10 / 2014...Cũng Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Xác Đáng , Trong Khi UBND Phường Cũng Xác Nhận Tôi Là Chủ Sử Dụng Và Cũng Xác Nhận Ông Trần Văn Của Nào Đó Là Chủ Sử Dụng Để Phân Chia Tài Sản Trong Khi Ông Trần Văn Của Đã Chết Năm 1947 .

+ Và Nay Còn Có Luật Rừng Các Con Cháu Gom Góp Đóng Tiền Lập Quyền Sử Dụng Đất Cho Tên Họ Người Đã Chết Năm 1947 Và Phân Chia Tài Sản Của Tên Họ Người Đã Chết Năm 1947 ??? Tòa Án Quận 9 Đã 05 Lần Ban Hành Quyết Định Bác Đơn Đương Sự...Nay Lại Tiết Tục Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Vì Những Điều Phi Lý Ngược Ngạo . Và Đổi Ngược Lại Nếu Trường Hợp Ông Trần Văn Của Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng 2800 m2 Thì Tại Sao Cơ Quan Tòa Án Đang Giải Quyết ( Đã Ban Hành 05 Cái Quyết Định Bác Đơn ) Mà Không Phân Chia Ra Luôn Đi...Nhưng Sao UBND.TP Lại Ban Hành Quyết Định ( Bởi Vì Không Có Tài Sản Hữu Hình )

+ Căn Cứ Vào Quyết Định Của Chi Cục Thuế Vừa Mới Ban Hành , Và Giấy Xác Nhận Của UBND Phường Cũng Do Chi Cục Thuế Cung Cấp . Nên Thửa Đất Số 630 Diện Tích 2800 m2 Đất Tôi Chẳng Biết Nó Nằm Ở Đâu ???  - Nó Không Có Nằm Trên Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Nầy Mà Lại Đi Kiện Tôi ???

- Từ Những Cơ Sở Xác Đáng Nêu Trên Tôi Yêu Cầu :

+ Thứ Nhất ,  Bưu Điện Bình Thạnh Lập Biên Bản Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Của Tôi Và Hướng Xử Lý Sự Việc...
Do Tính Chất Giải Quyết Dùng Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Xảo Trá Này Để Cho Cướp Của , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi , Và Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân . '' Trong Trường Hợp Cần Gia Hạn '' Và Thông Báo Vừa Mới Ban Hành ( Không Gởi Bằng Đường Bưu Điện ) Mà Lại Dán Trước Cửa Nhà Tôi...Có Nghĩa Là Cố Ý Tạo Lập Cơ Sở Giả Gia Đình Tôi Thường Xuyên Không Có Ở Nhà , Tạo Cơ Sở Nhiều Lần Tới Không Gặp . Sử Dụng Thủ Đoạn Này Trên Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Này Để Âm Thầm Những Lần Sau Tự Động Tổ Chức Giải Quyết , Không Cho Tôi Hay Biết , Rồi Ban Hành Ra Những Văn Bản Sai Trái Dấu Tôi Trong Nội Bộ Chỉ Trình Báo Lên Cấp Trên Không Cho Tôi Hay Biết , Cụ Thể Như Văn Bản 141 / Của Thanh Tra Thành Phố Và Văn Bản Phân Chia Tài Sản Thừa Kế Ngày 20 / 10 / 2014...Nó Được Sinh Ra Nhưng Không Có Cơ Sở Trình Tự Chi Tiết Nguồn Gốc Của Sự Việc Phát Sinh Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Không Có Sự Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Đối Với Các Vấn Đề Liên Quan ...

+ Thứ Hai , Buổi Chiều Ngày 25 / 11 / 2014 Tôi Đã Đi Tới Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Hỏi Về Việc Nguồn Gốc Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Này Đã Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Công Văn Đi Công Văn Đến Như Thế Nào ? - Kết Quả Là Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Không Có Hành Vi Gởi Văn Bản Bằng Đường Bưu Điện , Và Nói Với Tôi Là Do Cơ quan Thừa Phát Lại Đã Phát . Tôi Hỏi Cơ Quan Thừa Phát Lại Nằm Ở Đâu ? - Không Cho Tôi Biết , Không Có Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Công Văn Đi - Công Văn Đến Của Cơ Quan . Văn Bản Mới Ban Hành , Chưa Sử Dụng Biện Pháp Gởi Bằng Đường Bưu Điện , Mà Lại Áp Dụng Biện Pháp Tối Thiểu Cuối Cùng , Tự Động Dán Trước Cổng Nhà Của Tôi , Và Sử Dụng '' Trong Trường Hợp Cần Gia Hạn '' Dùng Vào Việc Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi . Vì Thế tôi Yêu Cầu Ghi Nội Dung Của Tôi Như Sau :

Sáng Ngày 25 / 11 / 2014 Lúc 9 Giờ 15 Phút , Bà Trần Ánh Nguyệt Có Gởi 02 Thư Bưu Phẩm Cho Chánh Án Tòa Án Quận 9 Và Chánh Án Tòa Án Thành Phố Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh . Nếu Bưu Phát Có Tới Cơ Quan Trễ Thì Đề Nghị Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Xem Xét Lại . Vì Bà Trần Ánh Nguyệt Không Đồng Ý  '' Làm Đơn Xin Gia Hạn '' Để Có Cơ Sở Đạt Mục Đích Trục Lợi , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Chánh Đáng Của Tôi , Tạo Cơ Sở Giả Không Cho Tôi Tham Dự Các Buổi Tổ Chức Giải Quyết Sau Này...

+ Thứ Ba , Sự Việc Xảy Ra Ở Nhân Viên Lập Phiếu Đã Cố Ý Kéo Dài Thời Gian Để Dồn Ép Tôi Vào Con Đường  '' Đơn Xin Gia Hạn '' , Tạo Cơ Sở Giả Trá Để Đạt Mục Đích Mong Muốn . Vì Thế Sau Khi Lập Biên Bản Xong Thì Nhanh Chóng Ban Hành Văn Bản Có Dấu Mộc Hợp Pháp Đại Diện Của Trung Tâm Bưu Điện Bình Thạnh Để Tôi Có Chứng Từ Cần Thiết Trong Trường Hợp Cần Thiết Sử Dụng Hợp Pháp Trước Pháp Luật .

Trân Trọng Kính Chào .===============================================================


https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6087871947460759025

Kính Gởi :

- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .

Về Việc :

Căn Cứ Vào Giấy Dán Trước Cổng Nhà Của Tôi Lúc 14 Giờ Ngày 24 / 11 / 2014 . Có Tôi Ở Nhà Nhưng Không Có Nghe Tiếng Gì Cả , Chỉ Nghe Tiếng Chó Sủa . Khi Tôi Đi Ra Thì Tôi Thấy Có Giấy Thông Báo Số 1142 / TB.TLVA.Q9 Ngày 18 / 11 / 2014 Của Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Về Việc Thụ Lý Vụ Án . Nhưng Giấy Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Này Lại Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Chuẩn Mực Của Pháp Lý Quy Định . Tôi Yêu Cầu Tòa Án Quận 9 Xác Nhận Rõ Ràng Cho Tôi Biết Những Vấn Đề Đã Nêu Trong Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Để Tôi Có Cơ Sở Trình Bày . Vì Những Căn Cứ Trong Văn Bản Nêu Trên Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Của Pháp Luật Quy Định .


Trân Trọng Trình Bày :

- Thứ Nhất , Văn Bản Được Ban Hành Nhưng Chỉ Có Tên Của Thẩm Phán - Nguyễn Hữu Đông . Chức Vụ Là Thẩm Phán , Chứ Không Phải Là Người Đứng Đầu Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Là Chánh Án , Đại Diện Pháp Luật Thì Văn Bản Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Nêu Trên Mới Hội Đủ Các Yếu Tố Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

- Thứ Hai , Tôi Không Có Nhận Được Thông Báo Ủy Quyền Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 Trực Tiếp Giải Quyết Vụ Án , Hay Đã Có Văn Bản Cụ Thể Đã Chỉ Đạo Cho Ông Nguyễn Hữu Đông Trực Tiếp Giải Quyết Vụ Án , Nên Tôi Không Biết Trình Bày Cho Những Ai Là Đại Diện Của Tòa Án Quận 9 Hợp Pháp Trên Cơ Sở Chứng Từ Văn Bản Cụ Thể Rõ Ràng .

- Thứ Ba , Căn Cứ Vào Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Số 1142 / TB.TLVA Ngày 18 / 11 / 2014 Chỉ Có Nói Trong Vòng 15 Ngày . Nhưng Lại Không Có Cơ Sở Chứng Từ Chứng Minh Tôi Đã Nhận Được Ngày Nào...Như Vậy , Là Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Tôi .

Từ Những Cơ Sở Nêu Trên Tôi Yêu Cầu :

+ Thứ Nhất , Cho Tôi Văn Bản Chỉ Đạo Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Là Chánh Án Tòa Án Quận 9 Trực Tiếp Giải Quyết , Hay Ủy Quyền Cho Những Ai Trực Tiếp Giải Quyết Để Tôi Có Được Cơ Sở Căn Cứ Trước Pháp Luật Được Hợp Pháp .

+ Thứ Hai , Cho Tôi lại Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Có Dấu Mộc Tên Của Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đại Diện Cơ Quan Pháp luật Thì Mới Hợp Pháp . Vì Những Tên Của Thẩm Phán Nào Đó Khi Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên Cụ Thể , Nên Tôi Không Thể Trình Bày Cho Họ Được . Tôi Cho Là Họ Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết Khi Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Của Cấp Trên , Là Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật .

+ Thứ Ba , Tôi Yêu Cầu Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Gởi Cho Tôi Các Văn Bản Bằng Đường Bưu Điện , Để Có Dấu Mộc Thời Gian Chi Tiết Của Sự Việc Xảy Ra , Các Văn Bản Ủy Quyền , Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Có Dấu Mộc Chánh , Có Tên Của Người Đứng Đầu Cơ Quan - Chánh Án Tòa Án Quận 9 Đại Diện Pháp Luật Ban Hành Văn Bản Hợp Pháp .

+ Thứ Tư , Tòa Án Quận 9 Cho Tôi Xem Và Pho To Cho Tôi Chứng Từ Chứng Minh Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Đã Gởi Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Này Về Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi Bằng Đường Bưu Điện , Hay Giao Thư Cho Những Ai , Để Tôi Có Cơ Sở Vì Sao Tôi Không Được Nhận Thư .

+ Thứ Năm , Trong Trường Hợp Nếu Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Có Thụ Lý Vụ Án Nêu Trên . Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Bản Sao Đơn Khởi Kiện Và Các Cơ Sở Căn Cứ Đầy Đủ Chi Tiết , Có Đóng Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Có Nguồn Gốc Từ Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi Biết Thông Tin Cụ Thể , Để Tôi Có Cơ Sở Trình Bày Đối Chất Chứng Cứ Xác Đáng Của Tôi Cung Cấp .

+ Thứ Sáu , Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Các Chứng Từ Liên Quan Chứng Minh , Họ Là Người Trực Thuộc Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của .

+ Thứ Bảy , Những Người Có Tên Nêu Trên Không Trực Thuộc Hàng Thừa Kế Của Pháp Luật Đã Quy Định . Cụ Thể Là Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 KP Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của Ông Trần Văn Của . Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Các Chứng Từ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Người Trực Thuộc Hàng Thừa Kế Đã Ủy Quyền Cho Những Tên Nêu Trên , Có Ủy Quyền Hay Không Ủy Quyền ???  - Vào Thời Điểm Nào ???  - Ngoài Chứng Minh Nhân Dân Và Hộ Khẩu , Chứng Từ Giấy Tờ Tùy Thân Cá Nhân Chứng Minh Họ Thuộc Dòng Tộc Của Ông Trần Văn Của .

Chỉ Khi Nào Tôi Có Đủ Các Chứng Từ Đã Cung Cấp Theo Yêu Cầu Của Tôi Nêu Trên Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Tôi Mới Hiểu Và Tôi Mới Có Đủ Cơ Sở Xác Đáng Căn Cứ Để Tôi Đưa Các Chứng Từ Đối Chất Các Vấn Đề Liên Quan...Đảm Bảo Quyền Lợi Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân .  

Trân Trong Kính Chào .
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét